Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 3 A Closer Look 2 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 2

Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Closer look 2 giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Teen stress and Pressure” – Thông qua các task  và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản áp lực và căng thẳng tuổi teen.

1. Unit 3 Lớp 9 Closer look 2 Task 1

Read the conversation in GETTING STARTED again. Underline the reported speech, rewrite in direct speech what Mai said to brother Phuc and to her parents. (Đọc lại đoạn hội thoại ở phần Getting Started. Gạch chân những câu tường thuật, viết lại câu trực tiếp mà Mai nói với Phúc và bố mẹ cô ấy. )

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 3 A Closer Look 2 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 2

Mai: ‘I’m too tired and ___
Mai: ‘I want____
Mai’s parents: Design___

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Mai: “I’m too tired and don’t want to go out.”
Mai: “I want to be a designer.”
Mai’s parents: “Design graduates won’t find jobs easily. We want you to get a medical degree.”

Tạm dịch:

Mai: “Con rất mệt và con không muốn đi ra ngoài”
Mai: “Con muốn trở thành nhà thiết kế”.
Bố mẹ của Mai: “Tốt nghiệp thiết kế sẽ không tìm được việc dễ dàng. Bố mẹ muốn con đạt được cấp dược sĩ”.

2. Unit 3 Lớp 9 Closer look 2 Task 2

Rewrite the following sentences in reported speech. (Viết lại những câu sau theo cách gián tiếp. )

1. ‘We will visit you this week,’ my parents told me.
2. Our teacher asked us, ‘What are you most worried about?’
4. ‘Kate can keep calm even when she has lots of pressure/ Tom said.
5. ‘I got a very high score in my last test, Mum,’ she said.
6. ‘Do you sleep at least eight hours a day?’ the doctor asked him.
3. ‘I’m so delighted. I’ve just received a surprise birthday present from my sister,’ Phuong told me.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

1. My parents told me they would visit me that week. (‘Bố mẹ sẽ đến thăm con tuần này,’ Bố mẹ tôi nói với tôi.)
Bố mẹ tôi nói với tôi rằng họ sẽ đến thăm tôi vào tuần đó.
2. Our teacher asked us what we were most worried about. (Giáo viên của chúng tôi hỏi chúng tôi, ‘Các bạn lo lắng gì nhất?’)
Giáo viên của chúng tôi hỏi chúng tôi những gì chúng tôi đã lo lắng nhất.
3. Phuong told me she was so delighted  because she had just received a surprise birthday present from her sister. (“Tôi rất vui mừng. Tôi vừa mới nhận được một món quà sinh nhật bất ngờ từ chị tôi “, Phương nói với tôi.)
Phương nói với tôi rằng cô ấy rất vui vì cô ấy vừa nhận được một món quà sinh nhật bất ngờ từ chị gái.
4. Tom said Kate could keep calm even when she had lots of pressure. (“Kate có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi cô ấy có nhiều áp lực”, Tom nói.)
Tom nói Kate có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi cô ấy có rất nhiều áp lực.
5. She told her mother she had got a very high score in her last test. (“Con đạt được điểm số cao trong bài kiểm tra cuối cùng của con, mẹ,” cô ấy nói.)
Cô ấy nói với mẹ cô rằng cô đã có một điểm số rất cao trong bài kiểm tra cuối cùng của cô.
6. The doctor asked him if he slept at least eight hours a day. (“Bạn có ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày không?” Bác sĩ hỏi.)
Bác sĩ hỏi anh ta xem anh ta có ngủ ít nhất 8 tiếng một ngày không.

3. Unit 3 Lớp 9 Closer look 2 Task 3

Rewrite the sentences using question words + fo-infinitives. (Viết lại các câu sử dụng từ để hỏi và “to V” )

2. Could you tell me where I should sign my name? ?
3. I have no idea when we should leave for the bus.
4. We’re not sure where we should hang the painting.
5. He wondered how he could tell this news to his parents.
6. They can’t decide who should go first.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. I don’t know what to wear. (Tôi không biết tôi nên mặc gì!)
Tôi không biết mặc gì!
2. Could you tell me where to sign my name? (Bạn có thể cho tôi biết tôi nên ký tên tôi ở đâu?)
Bạn có thể cho tôi biết nơi để ký tên của tôi không?
3. I have no idea when to leave for the bus. (Tôi không có ý tưởng khi nào chúng ta nên rời khỏi xe buýt.)
Tôi không có ý tưởng khi rời khỏi xe buýt.

4. We’re not sure where to hang the painting. (Chúng tôi không chắc chắn chúng ta nên treo bức tranh ở đâu.)
Chúng tôi không chắc chắn nơi để treo tranh.

5. He wondered how to tell this news to his parents. (Anh tự hỏi làm thế nào anh có thể thông báo tin này cho bố mẹ anh.)
Cậu tự hỏi làm thế nào để nói với bố mẹ mình.
6. They can’t decide who to go first. (Họ không thể quyết định ai nên đi trước.)
Họ không thể quyết định ai sẽ đi trước.

4. Unit 3 Lớp 9 Closer look 2 Task 4

Rewrite the following questions in reported speech, using question words before to-infinitive. (Viết lại câu sau đây bàng cách gián tiếp, sử dụng từ để hỏi và “to V” )
Tip: You may use the following verbs: ask. wonder, (not) be sure, have no idea, (not) know, (not) decide.(not) tell.
1. ‘How should we use this support service?’ they wondered.
2. ‘Who should I turn to for help?’ he asked.
3. ‘Mum, when should I turn off the oven?’ Mai asked her mother.
4. ‘Where should we park our bikes?’ asked Phong and Minh.
5. ‘Should we call her now?’ he asked.
6. ‘What should we do to make Linh feel happier?’ they wondered.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. They wondered/couldn’t tell how to use that support service. (‘Chúng ta nên sử dụng dịch vụ hỗ trợ này như thế nào?’ Họ tự hỏi.)
Họ tự hỏi làm thế nào để sử dụng dịch vụ hỗ trợ đó. / Họ không thể nói làm cách sử dụng dịch vụ hỗ trợ đó.
2. He had no idea who to turn to for help. (‘Tôi nên nhờ ai giúp đỡ?’ Anh ấy hỏi.)
Anh không biết nên ai nhờ giúp đỡ.

3. Mai asked her mother when to turn off the oven. (“Mẹ, khi nào con nên tắt bếp?” Mai hỏi mẹ.)
Mai hỏi mẹ khi nào tắt bếp.

4. Phong and Minh couldn’t decide where to park their bikes. (“Chúng ta nên đỗ xe đạp ở đâu?” Phong và Minh hỏi.)
Phong và Minh không thể quyết định nơi đỗ xe của họ.
5. He was not sure whether to call her then. (‘Chúng ta có nên gọi cô ấy bây giờ không?’ Anh ấy hỏi.)
Anh ấy không chắc liệu có nên gọi cô ấy hay không.

6. They wondered what to do to make Linh feel happier. (‘Chúng ta nên làm gì để khiến Linh cảm thấy hạnh phúc hơn?’, Họ tự hỏi.)
Họ tự hỏi phải làm gì để khiến Linh cảm thấy hạnh phúc hơn.

5. Unit 3 Lớp 9 Closer look 2 Task 5

Game (Trò chơi)

Decide as a whole class five questions want to ask about the teacher. Then the class divides into two groups: one group s’ inside the class and the other goes outside. The teacher will tell each group the answer to the questions. The class gets together again and in pairs you must report on what the teacher has told you.

Bài dịch:

Điều gì đó về giáo viên của chúng ta

Cả lớp tìm 5 câu hỏi để hỏi giáo viên. Sau đó chia làm 2 nhóm: 1 nhóm ở trong và 1 nhóm bên ngoài. Giáo viên sẽ yêu cầu mỗi nhóm trả lời câu hỏi. Cả lớp tập hợp lại và theo cặp sẽ tường thuật lại những câu hỏi cô giáo đã hỏi. 

6. Bài tập trắc nghiệm Closer look 2 Unit 3 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Teen stress and pressure – closer look 2 chương trình Tiếng Anh lớp 9 áp lực và căng thẳng tuổi teen. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 mới A closer look 2.

 • Câu 1:

  Particularly for students heading___ middle school or high school, the homework assignments become tougher

  • A.
   at
  • B.
   to
  • C.
   off
  • D.
   in
 • Câu 2:

  Keep groups small and structured ____ ensure the maximum benefit to participants and reduce distractions.

  • A.
   and
  • B.
   to
  • C.
   off
  • D.
   in

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7.Hỏi đáp Closer look 2 Unit 3 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!