Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 3 Communication – Giao tiếp

Bài học Unit 3 tiếng Anh lớp 9 mới phần Communication giúp các em có kiến thức về tình trạng căng thẳng và áp lực của teen.

1. Unit 3 Lớp 9 Communication task 1

Read about the necessary life skills for teenagers in the United States. match the skills to their category. (Đọc về những kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Nối những kỹ năng của họ.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 3 Communication – Giao tiếp

1. Social skills
2. Cognitive skills
3. Housekeeping skills
4. Emotion control skills
5. Self-care skills
A.
• recognise and control your feelings
• cope with negative emotions
B.
• have planning and organisational skills
• concentrate and be self-disciplined
C.
• cooperate with others and resolve conflicts
• have communication skills
D
• prepare food, do laundry and chores at home 
manage a small budget  • learn about basic car operation
E.
• develop healthy habits 
know how to act and where to get help in emergencies 
understand the boundaries of risk taking

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. C 
Kỹ năng xã hội
Hợp tác với người khác và giải quyết xung đột

Có kỹ năng giao tiếp
2. B  
Kỹ năng nhận thức
Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức
Tập trung và tự kỷ luật

3. D  
Kỹ năng quản gia
Chuẩn bị thức ăn, giặt giũ và làm việc nhà
Quản lý ngân sách nhỏ
Hiểu về hoạt động cơ bản của xe hơi

4. A  
Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Nhận diện và kiểm soát cảm xúc của bạn
Đối phó với những cảm xúc tiêu cực

5. E 
Kỹ năng tự chăm sóc
Phát triển thói quen lành mạnh
Biết làm hoạt động thế nào và hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp
Hiểu ranh giới của những rủi ro 

2. Unit 3 Lớp 9 Communication task 2.

Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not?(Bạn trẻ Việt Nam có cần tất cả hay một số kĩ năng như vậy không ? Tại sao? Tại sao không?)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

Yes, they do. Because of globalisation, Vietnamese teenagers are currently stepping in the flat word, which requires them to have not only knowledge but also some of the vital soft skills to reach the basic standard of the international students at work or in life.

Bài dịch:

Có, họ nên cần. Vì toàn cầu hóa, thanh thiếu niên Việt Nam hiện đang bước vào thế giới phẳng, đòi hỏi họ không chỉ có kiến thức mà còn có một số kỹ năng mềm quan trọng để đạt tiêu chuẩn cơ bản của sinh viên quốc tế.

3. Unit 3 Lớp 9 Communication task 3.

In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens should have today. Add or remove categories and skills as you wish and remember to support your decisions with examples and explanations. Present your list along with other groups and make a common list for the whole class. (Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt Nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp. )

Đáp án:

– Social skills
– Cognitive skills
– Emotion control skills
– Self-care skills

4. Unit 3 Lớp 9 Communication task 4.

Look at the list of life skills for teens that your class has developed (Nhìn vào danh sách các kĩ năng sống. )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Kĩ năng nào bạn đã có? 

Kĩ năng nào bạn cần phát triển? 

Chia sẻ với bạn bè của mình. 

Recently i have percieved some soft skills such as social skills and housekeeping skills. With these skills, we can get on well with many people; therefore, I usually do well in teamwork. I can also do almost all the housework and manage a small budget. My parents give me an allowance per week and I will plan on how to spend this amount of money most effectively. However, I need to develop self-care skills and emotion control skills. I think that these two skills are very important for me to become an independent individual.

Bài dịch:

 Tôi đã có kỹ năng xã hội và kỹ năng dọn phòng. Tôi có thể hợp tác khá tốt với những người khác; do đó, tôi thường làm tốt công việc nhóm. Tôi cũng có thể làm gần như tất cả các công việc nhà và quản lý một ngân sách nhỏ. Bố mẹ tôi cho tôi một khoản trợ cấp mỗi tuần và tôi sẽ lên kế hoạch về cách tiêu số tiền này một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, tôi cần phát triển kỹ năng tự chăm sóc và kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Tôi nghĩ rằng hai kỹ năng này rất quan trọng đối với tôi để trở thành một cá nhân độc lập. 

5. Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 3 Lớp 9

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Teen stress and pressure chương trình Tiếng Anh lớp 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 mới Communication.

 • Câu 1:

        Pressure ___children to get into top schools has reached a crisis point.

  • A.
   at
  • B.
   under
  • C.
   on
  • D.
   with
 • Câu 2:

  Perhaps what you’re reading or hearing is boring,which makes it hard to______on the book or the conversation.

  • A.
   concentrate
  • B.
   rely
  • C.
   depend
  • D.
   notice

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Communication Unit 3 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!