Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 4 A Closer Look 1 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 1

Bài học Unit 4 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Closer look 1 giúp các em bắt đầu, nắm thêm từ vựng tổng quát với chủ đề “Life in the past” – Thông qua các task  và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản về cuộc sống trong quá khứ.

1. Unit 4 Lớp 9 Closer look 1 Task 1

Match a verb in A with a word/ phrase in B (Nối động từ ở mục A với 1 từ/cụm từ ở cụm B )

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 4 A Closer Look 1 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 1

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.f 
 đi chân đất
2.g  
sưu tầm bài đăng
3.b  
tự giải trí
4.a  
nhảy với nhạc trống
5.c   
diễn những câu chuyện
6.e   
sử dụng trí tưởng tượng của bạn
7.h  
giữ gìn truyền thống của chúng ta
8.d
giữ nhật ký

2. Unit 4 Lớp 9 Closer look 1 Task 2

Use the newly-formed phrases in with the verbs in their correct forms to complete the sentences. (Sử dụng các cụm từ ở bài với dạng đúng của động từ đó để hoàn thành câu. )

1 In my time, most girls where they could write down their daily thoughts and feelings.
2. ‘Grandpa, how did the children in your village use to ?’ – They played games like tug of war, hide and seek, or flew their kites.’
3. We should work together to . They are of great value to us.
4. and draw a picture of your dream house.
5. Children are very creative. They are good at .
6. A postman comes once a day to from the post box.
7. I love on the beach and feeling the sand under my feet.
8. The Lion Dance is usually performed at Mid-Autumn Festival, where the dancers skilfully .

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. kept a diary
Ở thời của tôi, hầu hết các cô gái sẽ lưu giữ nhật ký, nơi họ có thể ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc hàng ngày của họ.
2. entertain themselves
“Ông ơi, làm thế nào mà trẻ con trong làng của ông tự giải trí? “-” Họ chơi trò chơi như kéo quân, trốn tìm, hoặc thả diều của họ “.
3. preserve our traditions
Chúng ta nên làm việc cùng nhau để bảo vệ truyền thống của chúng ta. Chúng có giá trị lớn đối với chúng ta.
4. use your imagination
Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và vẽ một bức tranh về ngôi nhà mơ ước của bạn.
5. acting out stories
Trẻ em rất sáng tạo. Họ rất giỏi diễn xuất những câu chuyện.
6. collect the post 
Người đưa thư đến mỗi ngày một lần để thu thập bài đăng từ hộp bưu điện.
7. going bare-footed
Tôi thích đi chân trần trên bãi biển và cảm nhận cát dưới chân của tôi.
8. dance to drum music
Múa Lân thường được trình diễn tại Lễ hội Trung thu, nơi các vũ công nhảy múa với nhạc trống.

3. Unit 4 Lớp 9 Closer look 1 Task 3

Choose a word/ phrase from the box to complete the sentences. (Chọn từ/cụm từ để hoàn thành câu )

illiterate
face to face
physical
strict rules
street
vendors
seniority
 
1. Paying respect to people of is a tradition in Viet Nam.
2. Quite a large number of ethnic people in the mountains are still . They can’t read or write.
3. Eating from is a popular habit of people in big cities in Viet Nam.
4. There should be on the roads to reduce the number of accidents.
5. punishment was common at schools in the past.
6. I prefer talking to talking on the phone.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. seniority (người già)
Việc tôn trọng người già là một truyền thống ở Việt Nam.
2. illiterate  (mù chữ)
Rất nhiều người dân tộc ở vùng núi vẫn còn mù chữ. Họ không thể đọc hoặc viết.
3. street vendors  (quán rong)
Ăn món ăn bán rong là một thói quen phổ biến của người dân ở các thành phố lớn ở Việt Nam.
4. strict rules (luật nghiêm khắc)
Cần có những quy định nghiêm ngặt về đường xá để giảm số vụ tai nạn.
5. Physical  physical (thể chất)
Hình phạt thể xác đã xảy ra ở trường học trong quá khứ.
6. face to face (mặt đối mặt)
Tôi thích nói chuyện đối mặt hơn là nói chuyện qua điện thoại.

4. Unit 4 Lớp 9 Closer look 1 Task 4

Listen and underline the auxiliary verbs which are stressed. Then practise saying the sentences. (Nghe và gạch chân những trợ động từ được nhấn mạnh. Sau đó thực hành nói cả câu)

1. Life will be improved in those remote areas.
2. They can see the rain coming in from the west.
3. You did make me laugh!
4. He hasn’t handed in his assignment.
5. I don’t like the idea of going there at night.
6. Sam doesn’t like fast food but I do.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Life will be improved in those remote areas.
2. They can see the rain coming in from the west.
3. You did make me laugh!
4. He hasn’t handed in his assignment.
5. I don’t like the idea of going there at night.
6. Sam doesn’t like fast food but I do.

5. Unit 4 Lớp 9 Closer look 1 Task 5

 Underline an auxiliary if it is stressed. Then listen, check, and repeat the sentences(Gạch chân các trợ động từ nếu nó được nhấn mạnh. Nghe, kiểm tra và nhắc lại cả câu.)

1.
– The men in my village used to catch fish with a spear.
Could you do that?
No, I couldn’t.
2.
I have told you many times not to leave the door open.
3.
We’re going to visit Howick, a historical village.
4.
– You aren’t going to the party? Is it because you can’t dance? -1 can dance. Look!
5.
– I hope she doesn’t do any damage to the car.
Don’t worry. She does know how to drive.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Audio Script:

1.
– The men in my village used to catch fish with a spear.
–  Could you do that?
–   No, I couldn’t.
– Đàn ông trong làng của tôi thường bắt cá bằng cái xiên.
– Bạn có thể làm như vậy không?
– Không, tôi không thể.

2.
I have told you many times not to leave the door open.
Tôi đã nói với bạn nhiều lần không để cửa mở.
3.
We’re going to visit Howick, a historical village.
Chúng ta đang đến thăm Howick, một ngôi làng lịch sử.

4.
– You aren’t going to the party? Is it because you can’t dance?
–   I can dance. Look!
– Bạn sẽ không đến bữa tiệc phải không? Có phải bởi vì ở đó bạn không thể nhảy?
– Tôi có thể nhảy. Nhìn này!
5.
–  I hope she doesn’t do any damage to the car.
–  Don’t worry. She does know how to drive.
– Tôi hy vọng cô ấy không gây bất cứ thiệt hại nào cho ô tô.
– Đừng lo lắng. Cô ấy biết cách lái xe mà.

6. Bài tập trắc nghiệm Closer look 1 Unit 4 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 Life in the past- Closer look 1 chương trình Tiếng Anh lớp 9 Cuộc sống trong quá khứ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 9 mới A closer look 1.

 • Câu 1:

  This game______easy to play

  • A.
   looks
  • B.
   is looked
  • C.
   looking
  • D.
   look
 • Câu 2:

  . Two tall poles_____ parallel on the ground

  • A.
   place
  • B.
   places
  • C.
   are placed
  • D.
   being placed

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7.Hỏi đáp Closer look 1Unit 4 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!