Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 5 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Wonders of Vietnam” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản về những kỳ quan của Việt Nam.

1. Unit 3 Lớp 9 Getting started Task 1

Listen and read (Nghe và đọc)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Getting Started – Khởi động

Veronica: Guess what? I’m going to Hue City
Mi: That’s great! Are you excited?
Veronica: Very! You’ve been there, haven’t you?
Mi: Yes, I have. Three times, actually. It’s an amazing place. How are you getting there?
Veronica: My father suggests we should go by air
Mi: That’s too expensive! I suggest going by train. You can meet next week. people and see a lot of beautiful sights from the train.
Veronica: That sounds better. And do you know any good places to stay in Hue City?
Mi: I’d recommend the Romance Hotel. I can give you the address if you like
Veronica: Great, thanks. What’s the best way to get around?
Mi: It’s probably best to use rickshaws. It’s said that they’re air. quicker and cheaper than taxis.
Veronica: Hmm, that’s good to know. So what are the things we shouldn’t miss – any good museums?
Mi: Er no, don’t bother going to the museums. There are much better things to see there. You should definitely see the Royal Citadel. It’s said that this complex of monuments is one of the wonders of Viet Nam. In fact, it’s listed as a UNESCO World Heritage Site.
Veronica: Yes, that’s what I’ve heard. So what else is worth seeing?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Veronica: Đoán xem nào. Mình định đi Huế tuần tới.
Mi: Thật tuyệt! Cậu chắc là thích lắm nhỉ?
Veronica: Đúng rồi. Cậu đã tới đó bao giờ chưa?
Mi: Mình đến đó 3 lần rồi. Đó là 1 nơi rất thú vị. Cậu tới đó bằng phương tiên gì?
Veronica: Bố mình gợi ý là đi máy bay
Mi: Thế thì đắt lắm. Cậu nên đi tàu. Cậu sẽ có thể gặp gỡ mọi người và ngắm cảnh đẹp nhìn từ tàu ra.
Veronica: Nghe có vẻ tốt hơn đấy. Cậu có biết nơi nào để tới thăm quan ở Huế không?
Mi: Cậu nên tới khách sạn Romance. Mĩnh sẽ cho cậu địa chỉ nếu cậu muốn.
Veronica: Thật tuyệt, cảm ơn nhé. Cách tốt nhất để đi thắm quan quanh đó là gì?
Mi: Tốt nhất là đi xe kéo. Nhanh với rẻ hơn taxi.
Veronica: Thật may khi biết điều này. Vậy không nên bỏ lỡ thăm quan những nơi nào? có bảo tàng nào hay không?
Mi: Không nhưng đừng ngại. Có nhiều điều còn thú vị hơn cả bảo tàng. Cậu nhất định phải tới thăm Hoàng Thành. Nó là một trong nhuững kì quan của Việt Nam. Thực tế, nó được
UNESCO công nhận là di tích lịch sử văn hóa.
Veronica: Mình cũng có nghe nói. Có gì đáng xem nữa không? 

a. Read the conversation again and fill in each gap with no more than three words. (Đọc lại đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống với không quá 3 từ)

1. Veronica’s family is going to___ next week.
2. Mi has been to Hue City____ times.
3. Veronica’s father suggested they should____ .
4. Mi suggested going by train because Veronica’s family can meet people and see a lot of____ .
5. Mi suggested Veronica should _____to get around Hue City.
6. In Mi’s opinion, Veronica shouldn’t go to____ .

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Hue City   
Gia đình của Veronica sẽ tới thăm thành phố Huế vào tuần tới.
2. three
Mi đã đến Thành phố Huế 3 lần.
3. go by air 
Bố của Veronica khuyên họ nên đi bằng máy bay.
4. beautiful sights
Mi gợi ý họ nên đi bằng tàu vì gia đình của Veronica có thể gặp gỡ nhiều người và xem nhiều cảnh đẹp.
5. use rickshaws
Mi gợi ý Veronia nên đi xe kéo xung quanh thành phố Huế.
6. the museums
Theo quan điểm của Mi, Veronia không nên đi tới bảo tàng.

b. Read the conversation again and find the expressions Veronica and Mi use to ask for, make, and respond to recommendations. (Đọc lại đoạn hội thoại và tìm những câu của Veronica và Mi sử dụng để xin, đưa ra và trả lời gợi ý. )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:
 

Asking for recommendations Making recommendations Responding to recommendations

– Do you know any good places to stay in Hue City?
– What’s the best way to get around?
– What are the things we shouldn’t miss – any good museums?
– What else is worth seeing?

 

– I’d recommend the Romance Hotel.
– It’s probably best to use rickshaws.
– You should definitely see the Royal Citadel.

 

– That sound better.

– Great, thanks.

– That’s good to know.

– That’s what I’ve heard.

Bài dịch:

 • Hỏi gợi ý

Và bạn có biết nơi nào tốt để ở tại Thành phố Huế không?
Cách tốt nhất để đi vòng quanh thành phố là gì?
Vậy chúng ta không nên bỏ lỡ điều gì – có bảo tàng nào tốt không?
vậy có gì đáng để xem không?

 • Đưa ra gợi ý:

Tôi khuyên bạn nên đi bằng tàu.
Tôi gợi ý nên đến khách sạn Romance.
Có lẽ tốt nhất nên dùng xích lô.
Ơ không, đừng quan tâm đến bảo tàng.
Bạn nên đi thăm Hoàng Thành.

 • Phản ứng với lời gợi ý

Nghe thật tuyệt.
Hmm, thật tuyệt khi biết điều đó.
Vâng, đó là những gì tôi đã nghe.

2. Unit 3 Lớp 9 Getting started Task 2

a. Write the responses below into the correct columns. (Viết câu trả lời vào đúng cột )

It’s probably best to go by train.
It’s well worth seeing.
Don’t drink the water.
Thanks, that’s really useful.
I wouldn’t eat anything that’s sold in the street.
It isn’t really worth seeing.
You really must go to Agra.
What about places outside Hue City?
Have you got any other tips?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Asking for recommendations Recommending things Not recommending things Responding to recommendations
What about places outside Hue City? It’s well worth seeing. Don’t drink the water. Thanks, that’s really useful.
Have you got any other tips? It’s probably best to go by train. I wouldn’t eat anything that’s sold in the street.  
  You really must go to Agra. It isn’t really worth seeing.

Bài dịch:

 • Tốt nhất là đi tàu hỏa.

• Nó không thực sự đáng xem.

• Nó rất đáng xem.

• Bạn thực sự phải đến Agra.

• Không uống nước.

• Còn những địa điểm ngoại thành thành phố Huế thì sao?

• Cảm ơn, điều đó thực sự hữu ích.

• Tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì bán trên đường phố.

• Bạn có bất kỳ lời khuyên nào khác không?

3. Unit 3 Lớp 9 Getting started Task 3

a. Below are some places of interest in Viet Nam. Write them under the pictures. (Dưới đây là một vài địa danh ở Việt Nam. Viết tên chúng dưới các bức tranh )

a. Ha Long Bay
b. Phong Nha Cave
c. Po Nagar Cham Towers
d. One Pillar Pagoda
e. Saigon Notre-Dame Cathédral
f. Cuc Phuong National Park

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. b 
Động Phong Nha
2. c  
Tháp Po Nagar Chăm Pa
3. e 
Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame
4. a 
Vịnh Hạ Long
5. f 
Vườn Quốc gia Cúc Phương
6. d
Chùa Một Cột

b. Now put them in the corect collumn (Đặt vào đúng cột )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Natural wonders
Ha Long Bay
Phong Nha Cave
Cuc Phuong National Park
Man made wonders
Po Nagar Cham Towers
One Pillar Pagoda
Saigon Notre-Dame Cathédral

Bài dịch:

Những kỳ quan tự nhiên
Vịnh Hạ Long
Động Phong Nha
Vườn Quốc gia Cúc Phương

Những kỳ quan nhân tạo
Tháp Po Nagar Chăm Pa
Chùa Một Cột
Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame

4. Unit 3 Lớp 9 Getting started Task 4

Work in pairs. Ask and answer questions about some wonders of Viet Nam. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trẻ lời các câu hỏi về các kì quan của Việt Nam.)

Hướng dẫn: 

A. I’m travelling around Viet Nam next week. Can you recommend  a good place to visit?
B. Ha Long Bay. It’s one of the wonders you can’t miss.
A. Ha Long Bay? Where is it?
B. It’s in Quang Ninh province.
A. Is it a natural wonder?
B. Yes, it is.

Bài dịch:

A. Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh Việt Nam vào tuần tới. Bạn có thể giới thiệu một nơi tuyệt vời để tôi ghé thăm không?
B. Vịnh Hạ Long. Đó là một trong những kỳ quan mà bạn không thể bỏ lỡ.
A. Vịnh Hạ Long? Nó ở đâu?
B. Ở tỉnh Quảng Ninh.
A. Đó là một kỳ quan tự nhiên phải không?
B. Vâng, đúng vậy.

 

5. Bài tập trắc nghiệm Getting started Unit 5 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Wonders in Vietnam- Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới về những kỳ quan ở Việt Nam. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 9 mới Getting Started.

 • Câu 1:

        For formal ceremonies, men would have two additional items, a long gown with slits on either side, and a turban, usually in black or brown made of cotton or silk. In feudal times, there were strict dress codes. Ordinary people were not allowed to wear clothes with dyes rather than black, brown or white. Costumes in yellow were reserved for the King. Those in purple and red were reserved for high ranking court officials, while dresses in blue were exclusively worn by petty court officials. Men’s dress has gradually changed along with social development.

        The traditional set of a long gown and turban gave way to more modern-looking suits, while business shirts and trousers have replaced traditional long sleeved shirts and wide trousers. Traditional costumes still exist and efforts are increasingly being made to restore traditional festivals and entertainment which incorporate traditional costumes.
  For women, the outer garment is a special silk gown called an “ao tu than” which is brown or light brown in colour with four slits divided equally on its lower section.The second layer is a gown in a light yellow colour and the third layer is a pink gown. When a woman wears her three gowns, she fastens the buttons on the side, and leave those on the chest unfastened so that it forms a shaped collar. This allows her to show the different colors on the upper part of the three gowns. Today, on formal occasions women wear “ao dai”.

  In the past, the colour was used to represent_____

  • A.
   the difference between men and women
  • B.
   the social development
  • C.
   formal ceremonies
  • D.
   the rank in the society
 • Câu 2:

   In the past, for formal ceremonies men wore______

  • A.
   costumes in purple or yellow not like the King
  • B.
   a long gown and a turban in black or brown
  • C.
   costumes made of red cotton or silk
  • D.
   dresses in blue as petty court officials

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6.Hỏi đáp Getting started Unit 5 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!