Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Looking Back – Củng cố

Bài học Unit 5 tiếng Anh lớp 9 mới phần looking back giúp các em có khái quát lại và ôn lại nôi dụng những kỳ quan của Việt Nam. 

1. Unit 5 Lớp 9 Looking back –  Task 1

Match adjectives (1-5) in column A to definitions (a-e) in column B. (Nối các tính từ (1-5) ở cột A với các định nghĩa (a-e) ở cột B) 

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Looking Back – Củng cố

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.b   2.d   3.a   4.e   5.c

Bài dịch:

1. được đặt ở vị trí: ở một ví trí hoặc đặc điểm cụ thể
2. đẹp như tranh vẽ : đẹp và không thay đổi theo thời gian
3. đáng kinh ngạc: đáng ngạc nhiên thật khó tin
4. địa chất học : liên quan đến những tảng đá tạo nên bề mặt trái đất
5. hành chính: liên quan đến công việc quản lý một quốc gia hoặc một tổ chức

2. Unit 5 Lớp 9 Looking back –  Task 2

Underline the correct word in each sentence. (Gạch chân từ đúng trong câu )

1. A fortress/cathedral is a building that has been made stronger and protected against attack.
2. From Port Eynon, the cement/limestone cliffs extend for five or six miles to Worms Head
3. A cavern/bay is a cave that is big enough for humans to go inside.
4. Hue’s most outstanding attractions are the emperors’ tombs/graves.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. fortress
Pháo đài là một tòa nhà đã được làm mạnh mẽ hơn và được bảo vệ ngăn chặn các cuộc tấn công.
2. limestone
Từ Cảng EYNON, những vách núi đá vôi kéo dài năm hoặc sáu dặm tới Worms Head.
3. cavern 
Một hang lớn là một hang động đủ rộng để con người vào trong.
4. tombs 
Điểm nổi bật nhất của Huế là những lăng mộ hoàng gia.

3. Unit 5 Lớp 9 Looking back –  Task 3

Use the words from the box to complete the sentences. (Sử dụng những từ trong bảng hoàn câu )

setting
complex
structure
measures
recognition
 
1. The new leisure____ includes a swimming pool, a sauna, and a gym.
2. There are_____ in place to reduce the damage to man-made wonders.
3. Hoi An town gained UNESCO’s_____ as a World Heritage Site in 1999.
4. The pagoda is located in a rural_____ .
5. The_____ has been restored over the years.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. complex (phức hợp) 
Khu phức hợp giải trí mới này bao gồm hồ bơi, phòng xông hơi và phòng tập thể dục.
2. measures
Có nhiều biện pháp để giảm thiệt hại cho những kỳ quan nhân tạo.
3. recognition
Hội An được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1999.
4. setting
Chùa nằm ở khu vực nông thôn.
5. structure (kiến trúc)
Kiến trúc đã được khôi phục qua nhiều năm.

4. Unit 5 Lớp 9 Looking back –  Task 4

Rewrite the following sentences using impersonal passive. (Viết lại những câu sau sử dụng bị động khách quan )

1. They expect more than 100,000 people will attend the festivals at the Perfume Pagoda this year.
2. People have reported that Thien Duong is the longest cave in Viet Nam.
3. People believe the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century.
4. People say Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see.
5. People hope many defensive measures will be taken to protect and preserve our man-made wonders.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. It is expected that more than 100,000 people will attend the festivals at the Perfume Pagoda this year.
2. It has been reported thatThien Duong is the longest cave in Viet Nam.
3. It is believed that the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century.
4. It is said that Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see.
5. It is hoped that many defensive measures will be taken to protect and preserve our man-made wonders.

Bài dịch:

1. Dự kiến ​​sẽ có hơn 100.000 người tham dự các lễ hội tại chùa Hương năm nay.
2. Đã được báo cáo rằngThien Duong là hang động dài nhất ở Việt Nam.
3. Người ta tin rằng chùa Hương được xây dựng dưới triều đại của Lê Thánh Tông vào thế kỷ 15.
4. Người ta nói rằng Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ thú nhất mà bạn từng thấy.
5. Hy vọng rằng nhiều biện pháp phòng thủ sẽ được thực hiện để bảo vệ và bảo tồn các kỳ quan nhân tạo của chúng ta.

5. Unit 5 Lớp 9 Looking back –  Task 5

Imagine four bad things that happened you yesterday, and ask your partner what should do in each situation. (Tưởng tượng 4 điều tồi tệ đã xảy ra với bạn ngày hôm qua và hỏi bạn cặp của bạn nên làm gì trong mỗi tình huống đó. )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

A: I failed the English test. What should I do?
B: I suggest you should watch more TV in English.
Bài dịch:
A. Tôi trượt bài thi tiếng Anh. Tôi nên làm gì?
B. Tôi khuyên bạn nên xem nhiều chương trình tiếng Anh.

6. Unit 5 Lớp 9 Looking back –  Task 6

In pairs, make travel suggestions using the prompts and respond to them. (Làm việc theo cặp, đưa ra các gợi ý du lịch sử dụng các câu gợi ý và trả lời lại. )

Prompts
It’s well worth going to the.
You should definitely see the..
Don’t bother buying.
It’s probably best to go by.
You really must go to…
Responses
.. That’s good to know.
.. Yes, that’s what I’ve heard
.. Thanks, that’s really useful.
.. That sounds good/better.

Bài dịch:

Gợi ý

Phản hồi

Thật đáng để đi đến …

Thật tốt khi biết điều đó.

Bạn nhất định nên nhìn ngắm …

Vâng, đó là điều tôi đã nghe thấy.

Đừng ngại mua …

Cảm ơn, nó thật hữu ích.

Có lẽ tốt nhất nên đi bằng …

Nghe có vẻ hay nhỉ!

Bạn thật sự phải đi đến …

 

A: Rất giá trị khi đến Chùa Hương. Nó đẹp như tranh vẽ.
B: Đúng vậy, đó là những gì tôi đã nghe được.

7. Unit 5 Lớp 9 Looking back –  Task 7

Choose A-F to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner. (Choọn A-F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Thực hành với bạn cặp của mình )
A. In Delhi it’s probably best to use rickshaws. They’re quicker than taxis: and quite cheap.
B. Er no, don’t bother going to the museums. There are much better things to see in Delhi. You should definitely see the Red Fort, in Old Delhi – it’s vast.
C. And to travel to other cities I’d recommend the trains. They’re a lot safer than the buses, especially at night.
D. Sure. What do you want to know?
E. Yes, I have, actually. It’s an amazing place.
F. There are lots of good hotels in Connaught Place – that’s right in the centre of New Delhi. The place I always stay in is called The Raj Hotel. I can give you the address if you like.
 
Phong: Mi, you’ve been to Delhi, haven’t you?
Mi: (1) .
Phong: Oh, good. I’m going there next week. Maybe you can give me some tips.
Mi: (2) .
Phong: Well, firstly, do you know’ any good places to stay in?
Mi: (3) .
Phong: Great, thanks. And wtiat’s the best way to get around?
Mi: (4)
Phong: OK.
Mi: (5) .
Phong: Hmm, that’s good to know. So w’hat are the things I shouldn’t miss – any good museums?
Mi: (6) .
Phong: Right. Is there anything else worth visiting?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.E   2.D   3.F   4.A  5.C   6.B 

Bài dịch:
Phong: Mi, bạn đã đến Delhi, phải không?
Mi: Vâng, tôi đã đến, thực sự. Đó là một nơi tuyệt vời.
Phong: Oh, tốt. Tôi sẽ đến đó vào tuần tới. Có lẽ bạn có thể cho tôi một số lời khuyên.
Mi: Chắc chắn rồi. Bạn muốn biết gì? 
Phong: Vâng, trước tiên, bạn có biết bất cứ nơi nào tốt để ở trong không?
Mi: Có rất nhiều khách sạn tốt ở Connaught Place – ngay tại trung tâm của New Delhi. Nơi tôi ở thường xuyên được gọi là Khách sạn The Raj . Tôi có thể cho bạn địa chỉ nếu bạn thích.
Phong: Rất cảm ơn. Và cách tốt nhất để đi vòng quanh là gì?
Mi: Tại Delhi có lẽ tốt nhất là dùng xích lô. Chúng nhanh hơn taxi, và khá rẻ.
Phong: OK.
Mi: Và để đi du lịch đến các thành phố khác, tôi khuyên bạn nên đi tàu hỏa. Chúng an toàn hơn nhiều so với xe buýt, đặc biệt là vào ban đêm.
Phong: Hmm, thật tuyệt vời khi biết điều đó. Vậy tôi không nên bỏ lỡ cái gì – Có bảo tàng nào tuyệt vời không?
Mi: Ơ không, đừng quan tâm đến bảo tàng. Có nhiều thứ tuyệt vời đáng để xem hơn ở Delhi. Bạn chắc chắn nên đến  Pháo đài Đỏ, ở Delhi Cũ – nó rất rộng.
Phong: Vâng. Còn nơi nào đáng để đến tham quan không?

8. Bài tập trắc nghiệm Unit 5 Wonders in Vietnam – Looking back

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Wonders in Vietnam – Looking back chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 mới Looking back.

 • Câu 1:

  The expert explained that the upper _____of the bridge was in very bad condition

  • A.
   foundation
  • B.
   roof
  • C.
   building
  • D.
   structure
 • Câu 2:

  Ha Noi’s four sacred temples, the______of Ha Noi. were built to defend the four directions (East, West, South, North) of the ancient Thang Long capital city.

  • A.
   energy
  • B.
   spirits
  • C.
   communication
  • D.
   feelings

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

9. Hỏi đáp Looking Back Unit 5  Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!