Lớp 12

Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu

Mục tiêu của bài Biểu mẫu nhằm giúp các em nắm được các lệnh và thao tác cơ sở để tạo biểu mẫu; biết sử dụng thuật sĩ để tạo biểu mẫu đơn giản, sử dụng biểu mẫu để hiển thị từng bản ghi, chỉnh sửa biểu mẫu ở chế độ thiết kế. Mời các em cùng theo dõi nội dung của bài học dưới đây.

1.1. Khái niệm

Biểu mẫu là một đối tượng trong CSDL Access được thiết kế dùng để:

Bạn đang xem: Tin học 12 Bài 6: Biểu mẫu

 • Hiển thị dữ liệu dưới dạng thuận lợi để xem, nhập và sửa dữ liệu
 • Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra)

Để làm việc với biểu mẫu, chọn Forms trong bảng chọn đối tượng:

Hình 1. Cửa sổ CSDL QuanLi_HS với trang biểu mẫu

1.2. Tạo biểu mẫu dùng thuật sĩ

Tạo biểu mẫu mới: Có 2 cách thực hiện

 • Cách 1: Nháy đúp vào Create form by Design view để tự thiết kế
 • Cách 2: Nháy đúp vào Create form by using wizard để dùng thuật sĩ

Tạo biểu mẫu theo cách 2 (dùng thuật sĩ) được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1. Nháy đúp vào ;
 • Bước 2. Trong hộp Form Wizard:
  • Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries;
  • Chọn các trường đưa vào mẫu hỏi từ ô Available Fiels;
  • Nháy Next để tiếp tục.

Hình 2. Tạo biểu mẫu dùng thuật sĩ

 • Bước 4. Trong các bước tiếp theo, chọn bố cục biểu mẫu (hình 3), chẳng hạn dạng Cột (Columnar) rồi chọn kiểu cho biểu mẫu, chẳng hạn kiểu Chuẩn (Standard) (hình 4).

Hình 3. Chọn bố cục biểu mẫu dạng cột

Hình 4. Chọn biểu mẫu kiểu Standard

 • Bước 5. Gõ tên mới cho biểu mẫu (hình 5)
  • Chọn tên tiêu đề Form, chọn:
   • Open the Form to view or enter information: Xem hay nhập thông tin
   • Modify the form’s design: Sửa đổi thiết kế.
  • Chọn Finish để hoàn thành. Ta đã có biểu mẫu dạng cột có dạng như hình 6

Hình 5. Gõ tên mới cho biểu mẫu

Hình 6. Biểu mẫu dạng cột 

Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế:

Ta chuyển sang chế độ thiết kế (hình 7) để thay đổi hình thức biểu mẫu. 

Hình 7. Biểu mẫu ở chế độ thiết kế

Tại đây ta có thể thực hiện:

 • Thay đổi nội dung các tiêu đề;
 • Sử dụng phông chữ tiếng Việt;
 • Thay đổi kích thước trường (thực hiện khi con trỏ có dạng mũi tên hai đầu như các hình 8ahình 8b);
 • Di chuyển vị trí các trường (thực hiện khi con trỏ có dạng bàn tay như hình 8c),…

Hình 8. Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế

1.3. Các chế độ làm việc của biểu mẫu

 • Cũng như với bảng, có thể làm việc với biểu mẫu trong nhiều chế độ khác nhau: chế độ trang dữ liệu, chế độ thiết kế,…
 • Chế độ trang dữ liệu của biểu mẫu cho phép thực hiện các thao tác cập nhật và tìm kiếm thông tin giống như với trang dữ liệu của bảng.
 • Việc cập nhật dữ liệu trong biểu mẫu thực chất là cập nhật dữ liệu trên bảng dữ liệu nguồn.

Dưới đây chúng ta xét kĩ hơn hai chế độ làm việc với biểu mẫu thường dùng là chế độ biểu mẫu (hình 9) chế độ thiết kế (hình 10). 

Hình 9. Biểu mẫu trong chế độ biểu mẫu

Hình 10. Biểu mẫu trong chế độ thiết kế

a. Chế độ biểu mẫu

 • Chế độ biểu mẫu là chế độ có giao diện thân thiện được sử dụng để cập nhật dữ liệu.
 • Để làm việc với chế độ biểu mẫu, thực hiện một trong các cách sau:
  • Cách 1: Nháy đúp chuột ở tên biểu mẫu.
  • Cách 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút  .
  • Cách 3: Nháy nút (Form View) nếu đang ở chế độ thiết kế.

b. Chế độ thiết kế

 • Chế độ thiết kế là chế độ giúp: xem, sửa, thiết kế biểu mẫu mới
 • Để làm việc với chế độ thiết kế, thực hiện:
  • Cách 1: Chọn tên biểu mẫu rồi nháy nút 
  • Cách 2: Nháy nút nếu đang ở chế độ biểu mẫu 
 • Một số thao tác có thể thực hiện trong chế độ thiết kế:

  • Thêm/bớt, thay đổi vị trí, kích thước các trường dữ liệu;
  • Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề;
  • Tạo những nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi.

    

2. Luyện tập Bài 6 Tin học 12

Sau khi học xong Bài 6: Biểu mẫu, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

 • Khái niệm biểu mẫu;
 • Các cách tạo biểu mẫu mới;
 • Các bước tạo biểu mẫu dùng thuật sĩ;
 • Các chế độ làm việc của biểu mẫu.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 6 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng? 

  • A.
   Queries
  • B.
   Forms
  • C.
   Tables
  • D.
   Reports
 • Câu 2:

  Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :

  • A.
   Tính toán cho các trường tính toán.
  • B.
   Sửa cấu trúc bảng.
  • C.
   Xem, nhập và sửa dữ liệu.
  • D.
   Lập báo cáo.
 • Câu 3:

  Để tạo biểu mẫu, trước đó phải có dữ liệu nguồn là từ:

  • A.
   Bảng hoặc mẫu hỏi.
  • B.
   Bảng hoặc báo cáo.
  • C.
   Mẫu hỏi hoặc báo cáo.
  • D.
   Mẫu hỏi hoặc biểu mẫu.
 • Câu 4:

  Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

  • A.
   Create form for using Wizard.
  • B.
   Create form by using Wizard.
  • C.
   Create form with using Wizard.
  • D.
   Create form in using Wizard.
 • Câu 5:

  Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn:

  • A.
   Create form in Design View.
  • B.
   Create form by using Wizard.
  • C.
   Create form with using Wizard.
  • D.
   Create form by Design View.

Câu 6-15: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Tin học 12 Bài 6 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

3. Hỏi đáp Bài 6 Tin học 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!