Lớp 12

Tin học 12 Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Nội dung của bài thực hành số 7 về Mẫu hỏi trên nhiều bảng dưới dây, các em sẽ được thực hành tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng nhằm giúp các em củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

1.1. Mục đích, yêu cầu

 • Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng;
 • Củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi.

1.2. Nội dung

Sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành trước.

Bạn đang xem: Tin học 12 Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Bài 1

Sử dụng hai bảng HOA_DONMAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng) đã được đặt hàng cùng số lần được đặt.

Gợi ý làm bài:

Thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Mở CSDL KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries. Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view;
 • Bước 2: Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table: (hình 2)
  • Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG
  • Nháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table.

Hình 1. Hộp thoại Show Table

 

 • Bước 3: Thiết kế mẫu hỏi (hình 2)
  • Để gộp nhóm, nháy nút  hoặc vào View \(\rightarrow\) Totals.
  • Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:
   • Field: chọn trường Ten_mat_hang;
   • Total: chọn Group By để tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang.
  • Tại cột thứ hai:
   • Field: Tạo trường So_lan_dat_hang từ trường Ten_mat_hang; biểu thức: So_lan_dat_hang:Ten_mat_hang
   • Total : chọn hàm Count để đếm số lần đặt hàng (đếm số bảng ghi được nhóm theo tên mặt hàng).

Hình 2. Thiết kế mẫu hỏi thống kê số lần đặt hàng

 • Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên LAN_DAT_HANG

Vào File \(\rightarrow\) Save \(\rightarrow\) Đặt tên cho mẫu hỏi \(\rightarrow\) Nháy OK.

 • Bước 5: Nháy nút  hoặc chọn lệnh Query \(\rightarrow\) Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi. (hình 3)

Hình 3. Kết quả kết xuất mẫu hỏi LAN_DAT_HANG

Bài 2

Sử dụng hai bảng HOA_DONMAT_HANG, dùng các hàm Avg, Max, Min để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng.

Gợi ý làm bài:

Thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Mở CSDL KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries. Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view;
 • Bước 2: Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table: (hình 2)
  • Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG
  • Nháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table.
 • Bước 3: Thiết kế mẫu hỏi (hình 2)
  • Để gộp nhóm, nháy nút  hoặc vào View \(\rightarrow\) Totals.
  • Tại cột đầu tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:
   • Field: chọn trường Ten_mat_hang;
   • Total: chọn Group By để tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang.
  • Tại cột thứ hai: Field: Tạo trường So_luong_TB từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_TB:So_luong;
  • Tại cột thứ ba:
   • Field: Tạo trường So_luong_Max từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_Max:So_luong;
  • Tại cột thứ tư: Field: Tạo trường So_luong_Min từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_Min:So_luong.

Hình 4. Thiết kế mẫu hỏi thống kế số lượng các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng

 • Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên THONG_KE

Vào File \(\rightarrow\) Save \(\rightarrow\) Đặt tên cho mẫu hỏi \(\rightarrow\) Nháy OK.

 • Bước 5: Nháy nút  hoặc chọn lệnh Query \(\rightarrow\) Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi. (hình 5)

Hình 3. Kết quả kết xuất mẫu hỏi THONG_KE

2. Luyện tập Bài tập và thực hành 7 Tin học 12

Sau khi học xong Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng, các em cần nắm vững các nội dung:

 • Mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng;
 • Tạo những biểu thức điều kiện;
 • Mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 7 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Cửa sổ mẫu hỏi ở chế độ thiết kế gồm hai phần là:

  • A.
   Phần trên (dữ liệu nguồn) và phần dưới (lưới QBE)
  • B.
   Phần định nghĩa trường và phần khai báo các tính chất của trường
  • C.
   Phần chứa dữ liệu và phần mô tả điều kiện mẫu hỏi
  • D.
   Phần tên và phần tính chất
 • Câu 2:

  Khi xây dựng các truy vấn trong Access, để sắp xếp các trường trong mẫu hỏi, ta nhập điều kiện vào dòng nào trong lưới QBE?

  • A.
   Criteria
  • B.
   Show
  • C.
   Sort
  • D.
   Field

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3. Hỏi đáp Bài tập và thực hành 7 Tin học 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!