Lớp 6

Toán 6 Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố | Sách Cánh Diều

Để học bài Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội xin mời các em cùng tham khảo bài giảng dưới đây bao gồm các kiến thức được trình bày cụ thể và chi tiết, cùng với các dạng bài tập minh họa giúp các em dễ dàng nắm vững được trọng tâm bài học.

1.1. Cách tìm một ước nguyên tố của một số

Để tìm một ước nguyên tố của số tự nhiên n lớn hơn 1, ta có thể làm như sau: Lần lượt làm phép chia n cho các số nguyên tố theo thứu tự tăng dần: 2;3;5;7;11;13;…

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố | Sách Cánh Diều

Khi đó, phép chia hết đầu tiên cho ta số chia là một ước nguyên tố của n

1.2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

– Phân tích một số tự nhiên lớn hơn \(1\) ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

– Viết các thừa số nguyên tố theo thứ tự từ bé đến lớn, tích các thừa số giống nhau dưới dạng lũy thừa.

Sơ đồ cây:

Bước 1: Phân tích số n thành tích của hai số bất kì khác 1 và chính nó.

Bước 2: Tiếp tục phân tích ước thứ nhất và ước thứ hai thành tích của hai số bất kì khác 1 và chính nó.

Bước 3: Cứ như vậy đến khi nào xuất hiện số nguyên tố thì dừng lại.

Bước 4: Số n bằng tích của các số cuối cùng của mỗi nhánh.

Sơ đồ cột:

Chia số \(n\) cho một số nguyên tố (xét từ nhỏ đến lớn ), rồi chia thương tìm được cho một số nguyên tố (cũng  xét từ nhỏ đến lớn), cứ tiếp tục như vậy cho đến khi thương bằng \(1.\)

Ví dụ: Số \(76\) được phân tích như sau:

\[76\]

\[2\]

\[38\]

\[2\]

\[19\]

\[19\]

\[1\]

 

Như vậy \(76 = {2^2}.19\)

Câu 1: 

a) Hãy nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 30.

b) Tìm một ước nguyên tố của 91

Hướng dẫn giải

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là:  2;3;5;7;11;13;17;19;23;29.

b) Một ước số nguyên tố của 91 là: 7.

Câu 2: Tìm một ước nguyên tố của 187.

Hướng dẫn giải

187=11.17.

Một ước nguyên tố của 187 là: 11.

Câu 3: Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “rẽ nhánh” và “theo cột dọc”.

Hướng dẫn giải

Rẽ nhánh:

Cột dọc:

Vậy \(40 = 2.2.2.5 = {2^3}.5\)

Luyện tập Bài 11 Chương 1 Toán 6 CD

Qua bài học này giúp các em nắm được:

– Biết cách tìm một ước nguyên tố của một số

– Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố

3.1. Bài tập tự luận về Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Câu 1: Viết số 12 thành tích của các thừa số nguyên tố.

Câu 2: Phân tích số 450 ra thừa số nguyên tố.

Câu 3: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a. 120   

b. 900  

c. 100 000

3.2. Bài tập trắc nghiệm về Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Cánh diều Chương 1 Bài 11 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Phân tích số 18 thành thừa số nguyên tố:

  • A.
   18 = 18.1
  • B.
   18 = 10 + 8
  • C.
   18 = 2. 32
  • D.
   18 = 6 + 6 + 6
 • Câu 2:

  Một hình vuông có diện tích là 1936m2. Tính cạnh của hình vuông đó.

  • A.
   44
  • B.
   46
  • C.
   22
  • D.
   48
 • Câu 3:

  Cho phép tính \(\overline {ab} .c = 424\) . Khi đó c bằng bao nhiêu?

  • A.
   9
  • B.
   8
  • C.
   5
  • D.
   6

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.3 Bài tập SGK về Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Cánh diều Chương 1 Bài 11 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Hỏi đáp Bài 11 Chương 1 Toán 6 CD

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!