Lớp 6

Toán 6 Bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương | Sách Cánh Diều

Để học tốt bài So sánh các phân số, hỗn số dương Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội xin mời các em cùng tham khảo bài giảng dưới đây bao gồm các kiến thức được trình bày cụ thể và chi tiết, cùng với các dạng bài tập minh họa giúp các em dễ dàng nắm vững được trọng tâm bài học.

1.1. So sánh các phân số

a) So sánh 2 phân số

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương | Sách Cánh Diều

Trong 2 phân số khác nhau luôn có một phân số lớn hơn phân số kia

*Phân số lớn hơn 0 gọi là phân số dương

*Phân số nhỏ hơn 0 gọi là phân số âm

*Nếu phân số \(\frac{a}{b}\) nhỏ hơn phân số \(\frac{c}{d}\) thì ta viết \(\frac{a}{b} \frac{a}{b}\) 

*Nếu \(\frac{a}{b}

b) Cách so sánh hai phân số

* Để so sánh 2 phân số không cùng mẫu, ta quy đồng 2 phân số đó về cùng một mẫu số dương rồi so sánh các tử số với nhau. Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

1.2. Hỗn số dương

Viết một phân số lớn hơn 1 thành tổng của một số nguyên dương và một phân số nhỏ hơn 1 ( với tử và mẫu dương) rồi viết chúng liền nhau thì được 1 hỗn số dương.

Ví dụ: 

\(\frac{7}{4}= \frac{4.1+3}{4}= 1 + \frac{3}{4}=1\frac{3}{4}\)

Câu 1: So sánh

a) \(\frac{7}{-11}\) và \(\frac{8}{-11}\)

b) \(\frac{-5}{3}\) và \(\frac{5}{-4}\)

Hướng dẫn giải

a) \(\frac{7}{-11}\) và \(\frac{8}{-11}\)

Ta có: \(\frac{7}{-11}= \frac{-7}{11}\)

\(\frac{8}{-11}= \frac{-8}{11}\)

Vì 7 -8. Do đó \(\frac{-7}{11} >\frac{-8}{11}\)

Vậy \(\frac{7}{-11}> \frac{8}{-11}\)

b) \(\frac{-5}{3}\) và \(\frac{5}{-4}\)

Ta có: \(\frac{5}{-4}= \frac{-5}{4}= \frac{(-5).3}{4.3}=\frac{-15}{12}\)

\(\frac{-5}{3}= \frac{(-5).4}{3.4}=\frac{-20}{12}\)

Vì 15 -20 . Do đó \(\frac{-15}{12}> \frac{-20}{12}\)

Vậy \(\frac{-5}{3}\)

Câu 2: 

a) Viết mỗi phân số sau thành hỗn số:

\(\frac{14}{3}; \frac{22}{7}\)

b) Viết mỗi hỗn số sau thành phân số:

\(2\frac{3}{4}; 5\frac{1}{6}\)

Hướng dẫn giải

a) \(\frac{14}{3}=\frac{3.4+2}{3}=\frac{3.4}{3}+\frac{2}{3}=4+\frac{2}{3}= 4\frac{2}{3}\)

\(\frac{22}{7}=\frac{7.3+1}{7}=\frac{7.3}{7}+\frac{1}{7}=3+\frac{1}{7}= 3\frac{1}{7}\)

b) \(2\frac{3}{4}=2+\frac{3}{4}=\frac{2.4}{4}+\frac{3}{4}= \frac{8+3}{4}=\frac{11}{4}\)

\(5\frac{1}{6}=5+\frac{1}{6}=\frac{5.6}{6}+\frac{1}{6}= \frac{30+1}{6}=\frac{31}{6}\)

Luyện tập Bài 2 Chương 5 Toán 6 CD

Qua bài giảng này giúp các em học được:

– Khái niệm phân số dương, phân số âm

– Cách so sánh hai phân số

– Khái niệm hỗn số dương

– Áp dụng lý thuyết đã học vào giải bài tập

3.1. Bài tập tự luận về So sánh các phân số. Hỗn số dương

Câu 1: 

a) Tìm thương và số dư trong phép chia 7 cho 4

b) Viết phân số \(\frac{7}{4}\) dưới dạng tổng của một số nguyên dương và một phân số bé hơn 1

Câu 2: 

a) Viết các số đo thời gian dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ:

2 giờ 15 phút;               

10 giờ 20 phút

b) Viết các số đo diện tích sau dưới dạng hỗn số với đơn vị là héc – ta (biết 1 ha= 100a):

1 ha 7 a;  

3 ha 50 a.

Câu 3: Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần: \(\frac{12}{5}; \frac{-7}{3}; \frac{-11}{4}\)

3.2. Bài tập trắc nghiệm về So sánh các phân số. Hỗn số dương

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Cánh diều Chương 5 Bài 2 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  So sánh : \({{13} \over { – 15}}\) và \({{ – 16} \over { – 18}}\)

  • A.
   \({{13} \over { – 15}} = {{ – 16} \over { – 18}}.\)
  • B.
   \({{13} \over { – 15}} > {{ – 16} \over { – 18}}.\)
  • C.
   \({{13} \over { – 15}}
  • D.
   Đáp án khác
 • Câu 2:

  Tìm x biết \({{ – 8} \over {15}}

  • A.
    \(x \in \left\{ { – 21; – 20; – 19} \right\}\)
  • B.
    \(x \in \left\{ { 21; – 20; – 19} \right\}\)
  • C.
    \(x \in \left\{ { – 21; 20; – 19} \right\}\)
  • D.
    \(x \in \left\{ { – 21; – 20; 19} \right\}\)
 • Câu 3:

  Cho \({a \over b} > {c \over d}\) ( với \(a,b,c,d \in {\rm Z},b > 0,d > 0\)). So sánh ad và bc.

  • A.
   ad > bc
  • B.
   ad
  • C.
   ad = bc
  • D.
   Đáp án khác

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.3 Bài tập SGK về So sánh các phân số. Hỗn số dương

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Cánh diều Chương 5 Bài 2 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 2

Hỏi đáp Bài 2 Chương 5 Toán 6 CD

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!