Lớp 6

Toán 6 Bài 3: Phép cộng các số nguyên | Sách Cánh Diều

Sau đây mời các em học sinh lớp cùng tìm hiểu về bài Phép cộng các số nguyên. Bài giảng đã được soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập minh họa có lời giải chi tiết giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

1.1. Cộng hai số nguyên cùng dấu

+ Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 3: Phép cộng các số nguyên | Sách Cánh Diều

+ Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.

Ví dụ 1 : \(\left( { + 4} \right) + \left( { + 6} \right) = 4 + 6 = 10\)

Ví dụ 2 : \(\left( { – 12} \right) + \left( { – 16} \right) =  – \left( {12 + 16} \right) =  – 28\)

1.2. Cộng hai số nguyên khác dấu

Hai số đối nhau

+ Các điểm \(1\) và \( – 1;\,2\) và \( – 2;3\) và \( – 3;…\) cách đều điểm \(0\) và nằm về hai phía điểm \(0\) trên trục số nên các số đối nhau là: \(1\)  và \(- 1;2\) và -\(2;a\)  và \( – a;…\)

+ Số đối của số \(0\) là số \(0.\)

Cộng hai số nguyên khác dấu

+ Muốn cộng hai số nguyên khác dấu (không đối nhau), ta tìm hiệu hai phần số tự nhiên của chúng ( số lớn trừ số bé) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn.

+ Hai số đối nhau có tổng bằng \(0.\)

Ví dụ 3 : \(( – 29) + ( + 29) = 0\)

Ví dụ 4 : \(\left( { – 89} \right) + 69 =  – (89–69) =  – 20\)

1.3. Tính chất của phép cộng các số nguyên

+ Tính chất giao hoán : \(a + b = b + a\)

+ Tính chất kết hợp : \(\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right)\)

+ Cộng với số \(0\) : \(a + 0 = 0 + a = a\)

+ Cộng với số đối : \(a + \left( { – a} \right) = 0\)

Câu 1: Tính

a) (- 28) + (- 82)

b) x + y, biết x= – 81, y= – 16.

Hướng dẫn giải

a) (- 28) + (- 82) = – (28 + 82) = -110

b) x + y = (- 81) + (- 16) = – (81 + 16) = – 97

Câu 2: Tính và so sánh kết quả:

a) (- 25) + 19  và 19 + (- 25)

b) [(- 12) + 5] + (- 1) và (- 12) + [5 + (- 1)]

c) (- 18) + 0 và – 18;

d) (- 12) + 12  và 0.

Hướng dẫn giải

a) (- 25) + 19 = -6

     19 + (- 25) = 6 

=> (- 25) + 19 = 19 + (- 25)

b) [(- 12) + 5] + (- 1) = – 8

    (- 12) + [5 + (- 1)] = – 8

=> [(- 12) + 5] + (- 1) = (- 12) + [5 + (- 1)] 

c) (- 18) + 0 = – 18

=> (- 18) + 0 = (- 18)

d) (- 12) + 12 = 0

Câu 3: Tính

a. (-7) + (-328)

b. 12 + |-23|

c. |-46| + |+12|

Hướng dẫn giải

a. (-7) + (-328) = -335

b. 12 + |-23| = 12 + 23 = 35

c. |-46| + |+12| = 46 + 12 = 58

Luyện tập Bài 3 Chương 2 Toán 6 CD

Qua bài giảng này giúp các em:

– Nắm vững quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu.

– Các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng các số nguyên.

3.1. Bài tập tự luận về Phép cộng các số nguyên

Câu 1: Tính 

a) (- 28) + 82 

b) 51 + (- 97)

Câu 2: Thực hiện các phép tính sau:

a) \(4 + \left( { – 7} \right)\)

b) \(\left( { – 5} \right) + 12\)

c) \(\left( { – 25} \right) + 72\)

d) \(49 + \left( { – 51} \right)\)

Câu 3: Tính một cách hợp lí:

a) 51 + (- 97) + 49

b) 65 + (- 42) + (-65).

3.2. Bài tập trắc nghiệm về Phép cộng các số nguyên

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Cánh diều Chương 2 Bài 3 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Chọn câu sai:

  • A.
   (-2) + (-5) > 0  
  • B.
   (-3) + (-4) = (-2) + (-5)
  • C.
   (-6) + (-1)
  • D.
   |(-1) + (-2)| = 3
 • Câu 2:

  Nhiệt độ hiện tại của phòng đông lạnh là -2°C . Nếu nhiệt độ giảm 7°C , nhiệt độ tại phòng đông lạnh sẽ là bao nhiêu?

  • A.
   5°C
  • B.
   -9°C
  • C.
   -5°C
  • D.
   9°C
 • Câu 3:

  Chọn đáp án đúng?

  • A.
   (-10) + (-5)
  • B.
   3 + |-5|
  • C.
   |-8 + (-7)| = |-8| + |-7|
  • D.
   (-102) + (-5) > -100

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.3 Bài tập SGK về Phép cộng các số nguyên

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Cánh diều Chương 2 Bài 3 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Hỏi đáp Bài 3 Chương 2 Toán 6 CD

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!