Lớp 6

Toán 6 Bài 3: So sánh phân số | Sách Chân trời sáng tạo

Nhằm giúp các em củng cố kiến thức về phân số đồng thời phát triển kỹ năng so sánh phân số ban biên tập Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội xin giới thiệu đến các em nội dung So sánh phân số. Mời các em cùng tham khảo!

1.1. So sánh hai phân số có cùng mẫu số

– Với hai phân số có cùng một mẫu dương: Phân số nào có tử nhỏ hơn thi phân số đỏ nhỏ hơn), phân số nào có tử lớn hơn thì phần số đó lớn hơn.

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 3: So sánh phân số | Sách Chân trời sáng tạo

– Với hai phân số có cùng một mẫu nguyên âm, ta đưa chúng về hai phân số có cùng mẫu nguyên dương rồi so sánh.

– Ví dụ: So sánh \(\frac{3}{{ – 5}}\) và \(\frac{-7}{{5}}\)

Ta có: \(\frac{3}{{ – 5}}\) = \(\frac{-3}{{5}}\); -7 0 nên \(\frac{-7}{{5}}\) \(\frac{3}{{ – 5}}\)

1.2. So sánh hai phân số khác mẫu

Để so sánh hai phân số có mẫu khác nhau, ta viết lại hai phân số đó ở dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rổi so sánh hai phân số mới nhận được.

1.3. Áp dụng quy tắc so sánh phân số

– Khi so sánh phân số ta có thể áp dụng tính chất bắc cầu.

– Nếu có \(\frac{a}{b}  và \(\frac{c}{d}  thì có \(\frac{a}{b}

Câu 1: Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi táng trong 3 tháng cuối năm 2020, công ty A đạt lợi nhuận \(\frac{-5}{{3}}\) tỉ đồng, công ty B đạt lợi nhuận \(\frac{-2}{{3}}\). Công ty nào đạt lợi nhuận ít hơn?

Hướng dẫn giải

Công ty A đạt lợi nhuận ít hơn, do \(\frac{-5}{{3}}\) \(\frac{-2}{{3}}\)

Câu 2: So sánh:

a) \(\frac{{ – 21}}{{10}}\) và 0

b) 0 và \(\frac{{ – 5}}{2}\)

c) \(\frac{{ – 21}}{{10}}\) và \(\frac{{ – 5}}{2}\)

Hướng dẫn giải

a) \(\frac{{ – 21}}{{10}}\) 

b) 0 \(\frac{{ – 5}}{2}\)

c) \(\frac{{ – 21}}{{10}}\) \(\frac{{ – 5}}{2}\)

Luyện tập Bài 3 Chương 5 Toán 6 CTST

Qua bài giảng này giúp các em học được:

– Biết so sánh hai phân số khác mẫu 

– Biết so sánh hai phân số cùng mẫu

3.1. Bài tập tự luận về So sánh phân số

Câu 1: So sánh \(\frac{{ – 7}}{{18}}\) và \(\frac{5}{{-12}}\)

Hướng dẫn giải

Ta có: 

\(\frac{{ – 7}}{{18}} = \frac{{ – 7.2}}{{18.2}} = \frac{{ – 14}}{{36}}\)

\(\frac{5}{{-12}} = \frac{{ – 5}}{{12}} = \frac{{ – 5.3}}{{12.3}} = \frac{{ – 15}}{{36}}\)

Vì: \(\frac{{ – 14}}{{36}} > \frac{{ – 15}}{{36}}\) nên \(\frac{{ – 7}}{{18}}\) > \(\frac{5}{{-12}}\)

Câu 2: Viết số nguyên dưới dạng phân số rồi so sánh

a) \(\frac{{31}}{{15}}\) và 2

b) -3 và \(\frac{7}{{ – 2}}\)

Hướng dẫn giải

a) Ta có: 2 \(\frac{2}{1} = \frac{{2.15}}{{1.15}} = \frac{{30}}{{15}}

Suy ra: \(\frac{{31}}{{15}} > \frac{2}{1}\) hay \(\frac{{31}}{{15}} > 2\)

b) Ta có: \(- 3 = \frac{{ – 3}}{1} = \frac{{ – 3}}{{1.( – 2)}} > \frac{7}{{ – 2}}\)

Suy ra: \(\frac{{ – 3}}{1} > \frac{7}{{ – 2}}\) hay \(-3 > \frac{7}{{ – 2}}\)

3.2. Bài tập trắc nghiệm về So sánh phân số

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo Chương 5 Bài 3 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \(\frac{{ – 12}}{{25}}……\frac{{17}}{{ – 25}}\) 

  • A.
  • B.
  • C.
   =
  • D.
   Đáp án khác
 • Câu 2:

  Trong các phân số sau, phân số lớn hơn \(\frac{3}{5}\) là:

  • A.
    \(\frac{8}{{15}}\)
  • B.
    \(\frac{13}{{20}}\)
  • C.
    \(\frac{13}{{25}}\)
  • D.
    \(\frac{20}{{35}}\)
 • Câu 3:

  Hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: \({3 \over 4},{{ – 9} \over 5},{{ – 2} \over { – 3}},{3 \over { – 7}};\)

  • A.
   \({{ 3} \over -7};{-9 \over { 5}};{{ – 2} \over { – 3}};{3 \over 4}.\)
  • B.
   \({{ – 9} \over 5};{3 \over { – 7}};{{ – 2} \over { – 3}};{3 \over 4}.\)
  • C.
   \({{ – 9} \over 5};{3 \over { 7}};{{ – 2} \over { – 3}};{3 \over 4}.\)
  • D.
   \({{ – 9} \over 5};{3 \over { – 7}};{{ – 2} \over {  3}};{3 \over 4}.\)

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.3. Bài tập SGK về So sánh phân số

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chân trời sáng tạo Chương 5 Bài 3 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Hỏi đáp Bài 3 Chương 5 Toán 6 CTST

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ sớm trả lời cho các em. 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!