Lớp 6

Toán 6 Bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên | Sách Chân trời sáng tạo

Bài học Lũy thừa với số mũ tự nhiên được Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội một cách chi tiết, dễ hiểu. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

1.1. Lũy thừa

Lũy thừa bậc n của a, kí hiệu \({a^n}\), là tích của n thừa số a.

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên | Sách Chân trời sáng tạo

\({a^n} = \underbrace {a.a…a}_{}\begin{array}{*{20}{c}}{}&{(n \ne 0)}\end{array}\)

Ta đọc là “a mũ n” hoặc “a lũy thừa n” hoặc “lũy thừa bậc n của a”.

Số a được gọi là cơ số, n được gọi là số mũ.

Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau được gọi là phép nâng lên lũy thừa.

Đặc biệt, \({a^2}\)còn được gọi là a bình phương hay bình phương của a và \({a^3}\)còn được đọc là a lập phương hay lập phương của a.

Quy ước: \({a^1} = a\)

1.2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Khi nhân lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.

\({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\)

1.3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.

\({a^m}:{a^n} = {a^{m – n}}\begin{array}{*{20}{c}}{}&{\left( {a \ne 0;m \ge n} \right)}\end{array}\)

Quy ước: \({a^0} = 1\left( {a \ne 0} \right).\)

Câu 1: 

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5

b) 7.7.7.7.7.7

Hướng dẫn giải

a) \(5.5 = {5^2}\)

b) \(7.7.7.7.7.7 = {7^6}\)

Câu 2: Viết 2437 dưới dạng tổng các lũy thừa của 10

Hướng dẫn giải:

\(2437 = 2 . 1000 + 4 . 100 + 3 . 10 + 7 = 2 . 10^3 + 4 . 10^2 + 3 . 10 + 5 . 10^0\) 

Câu 3: Thực hiện phép tính \(8^7 : 8^4\) 

Hướng dẫn giải:

 \(8^7 : 8^4 = 8^{7 – 4} = 8^3\) 

Luyện tập Bài 4 Chương 1 Toán 6 CTST

Qua bài giảng này giúp các em nắm được các nội dung như sau:

– Hình thành khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên.

– Nắm được các công thức về nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số

3.1. Bài tập tự luận về Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Câu 1: Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa:  x3 . x6

Câu 2: Viết gọn tích sau bằng cách dùng lũy thừa: 3.3.3.3.7.7.9.9.9.11

Câu 3: Viết 71720 dưới dạng tổng các lũy thừa của 10

Câu 4: Thực hiện phép tính \(12^7 : 12^5\) 

3.2. Bài tập trắc nghiệm về Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo Chương 1 Bài 4 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Tính giá trị của lũy thừa 26 

  • A.
   32
  • B.
   64
  • C.
   16
  • D.
   128
 • Câu 2:

  Tích 10.10.10.100 được viết dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

  • A.
   105
  • B.
   104 
  • C.
   1002
  • D.
   205
 • Câu 3:

  Viết tích \(a^4.a^6\) dưới dạng một lũy thừa ta được

  • A.
   a8
  • B.
   a9
  • C.
   a10
  • D.
   a2

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.3 Bài tập SGK về Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chân trời sáng tạo Chương 1 Bài 4 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Hỏi đáp Bài 4 Chương 1 Toán 6 CTST

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!