Lớp 6

Toán 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên | Sách Cánh Diều

Để học bài Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội xin mời các em cùng tham khảo bài giảng dưới đây bao gồm các kiến thức được trình bày cụ thể và chi tiết, cùng với các dạng bài tập minh họa giúp các em dễ dàng nắm vững được trọng tâm bài học.

1.1. Phép nhân

\(a.b = a + a + … + a\) (Có b số hạng)

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên | Sách Cánh Diều

\(a.b = d\)

(thừa số) . (thừa số)  = (tích)

Tính chất của phép nhân:

Giao hoán: \(a.b = b.a\)

Kết hợp: \(\left( {a.b} \right).c = a.\left( {b.c} \right)\)

Phân phối của phép nhân đối với phép cộng:\(a.\left( {b + c} \right) = a.b + a.c\)

Ta hiểu tính chất phân phối ở đây là nếu a nhân với một tổng của b và c thì ta lấy a nhân với b và lấy a nhân với c rồi cộng lại với nhau. Chẳng hạn, \(2.\left( {3 + 5} \right) = 2.3 + 2.5\).

Lưu ý:

– Nếu các thừa số đều bằng chữ, hoặc chỉ có một thừa số bằng số thì ta có thể không viết dấu nhân giữa các thừa số. Chẳng hạn, \(a \times b = a.b = ab\)\(2 \times a = 2.a = 2a\).

– Trong tính nhẩm ta thường sử dụng các kết quả:

2.5=10

4.25=100

8.125=1000

– Tích \(\left( {ab} \right)c\) hay \(a\left( {bc} \right)\) gọi là tích cả ba số a, b, c và viết gọn là \(abc\).

1.2. Phép chia

Chia hai số tự nhiên

Cho hai số tự nhiên \(a\)  và \(b,\)  trong đó \(b \ne 0\), ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên \(q\)  và \(r\) duy nhất sao cho:

  \(a = b.q + r\)  trong đó  \(0 \le r

a) Phép chia hết

Nếu \(r = 0\) thì ta có phép chia hết

(số bị chia) : (số chia) = (thương)

b) Phép chia có dư.

Nếu \(r \ne 0\) thì ta có phép chia có dư là 

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

Câu 1: Một thửa ruộng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 150m và chiều dài là 250m. Người ta chia thửa ruộng đó thành bốn phần bằng nhau để gieo trồng những giống lúa khác nhau. Diện tích mỗi phần là bao nhiêu mét vuông?

Hướng dẫn giải

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: 

150 x 250 = 37 500 \(m^2\)

Vì người ta chia thửa ruộng đó thành 4 phần bằng nhau nên diện tích mỗi phần của thửa ruộng là: 

37 500 : 4 = 9 375 \(m^2\)

Vậy diện tích mỗi phần của thửa ruộng là 9 375 \(m^2\)

Câu 2: Đặt tính để tính tích \(341 \times 157\).

Hướng dẫn giải

Vậy \(341 \times 157 = 53537 \)

Câu 3: Tính một cách hợp lí:

a) 250. 1 476. 4;

b) 189. 509-189. 409.

HƯớng dẫn giải

a)

250. 1 476. 4 = 250.4.1 476

                      = 1 000. 1 476

                      = 1 476 000.

b)

   189. 509-189. 409

= 189(509-409)

= 189. 100

= 18 900.

Luyện tập Bài 4 Chương 1 Toán 6 CD

Qua bài giảng này giúp các em nắm được các nội dung như sau:

– Biết khái niệm và các tính chất của phép nhân số tự nhiên.

– Biết các khái niệm về phép chia hết và phép chia có dư

3.1. Bài tập tự luận về Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Câu 1: Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con gà ăn 105 g thức ăn trong một ngày. Gia đình đó cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày?

Câu 2: Tìm số dư r trong phép chia: \(2987:9\)

Câu 3: Thực hiện phép tính: \(49 . 17 + 49 . 83\)

3.2. Bài tập trắc nghiệm về Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Cánh diều Chương 1 Bài 4 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Kết quả của phép tính: 13 . 100 + 100 . 2 – 15 . 100

  • A.
   1500
  • B.
   0
  • C.
   1700
  • D.
   1200
 • Câu 2:

  Kết quả của phép tính 125 . 2x + 240 . 2x + 32 . 2x là:

  • A.
   578x
  • B.
   794x
  • C.
   285x
  • D.
   652x
 • Câu 3:

  Tìm số tự nhiên x biết: x – 48 : 12 = 6

  • A.
   10
  • B.
   8
  • C.
   12
  • D.
   2

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.3 Bài tập SGK về Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Cánh diều Chương 1 Bài 4 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Hỏi đáp Bài 4 Chương 1 Toán 6 CD

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!