Lớp 6

Toán 6 Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng | Sách Chân trời sáng tạo

Để giúp các em học tập hiệu quả môn Toán 6, đội ngũ Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Chia hết và chia có dư, tính chất chia hết của một tổng. Tài liệu gồm kiến thức cần nhớ về phép chia, giúp các em học tập và củng cố thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

1.1. Chia hết và chia có dư

Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b khác 0. Ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên q và r sao cho

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng | Sách Chân trời sáng tạo

a = b. q + r, trong đó \(0 \le r

– Nếu r = 0 tức a = b . q, ta nói a chia hết cho b, kí hiệu a\( \vdots \)b và ta có phép chia hết a : b = q.

– Nếu \(r \ne 0\), ta nói a không hết cho b, kí hiệu a  b và ta có phép chia có dư.

1.2. Tính chất chia hết của một tổng

a) Tính chất 1

Cho a, b, n là các số tự nhiên, n khác 0.

Nếu a\( \vdots \)n và b\( \vdots \)n thì (a + b)\( \vdots \)n và (a – b)\( \vdots \)n \(\left( {a \ge b} \right)\)

Nếu a\( \vdots \)n, b\( \vdots \)n và c\( \vdots \)n thì (a + b + c)\( \vdots \)n

Trong một tổng, nếu một số hạng đều chia hết cho cùng một số thì tổng cũng chia hết cho số đó.

b) Tính chất 2

Cho a, b, n là các số tự nhiên, n khác 0. \(\left( {a \ge b} \right)\)

Nếu a n và b\( \vdots \)n thì (a + b)n và (a – b)n

Nếu a\( \vdots \)n và b  n thì (a – b)n

Nếu an, b\( \vdots \)n và c\( \vdots \)n thì (a + b + c)n

Nếu trong một tổng chỉ có đúng một số hạng không chia hết cho một số, các số hạng còn lại đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

Câu 1: 

a) Hãy tìm số dư trong phép chia mỗi số sau đây cho 3: 255; 157; 5105.

b) Có thể sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe taxi được không? Biết rằng mỗi xe taxi chỉ chở được không quá 4 bạn.

Hướng dẫn giải

Ta có 255 = 3.75 => 225:3 = 75

=> Số dư của phép chia là 0

Ta có: 157= 3.52 + 1 => 157:3 = 52 (dư 1)

=> Số dư của phép chia là 1

Ta có 5105 = 3.1701 + 2 => 5105:3 = 1701 (dư 2)

=> Số dư của phép chia là 2.

Câu 2: 

a) Không thực hiện phép tính, xét xem các tổng, hiệu sau Có chia hết cho 4

không? Tại sao?

1200 + 440; 400 – 324; 2.3.4.6 +27.

b) Tìm hai ví dụ về tổng hai số chia hết cho 5 nhưng các số hạng của tổng

lại không chia hết cho 5.

Hướng dẫn giải

a) Ta có:

 1200\( \vdots \)4; 440\( \vdots \)4 => (1200 + 440) \( \vdots \) 4

400\( \vdots \)4; 324\( \vdots \)4 => (400+324) \( \vdots \)4

2.3.4.6\( \vdots \)4; 27\( \vdots \)4 => (2.3.4.6 +27) \( \vdots \)4

b) Hai số 12 và 23 không chia hết cho 5 mà 12 + 23 = 35 chia hết cho 5.

Luyện tập Bài 6 Chương 1 Toán 6 CTST

Bài học trên giúp các em nắm được:

– Các phép tính về chia hết. chia có dư

– Các tính chất chia hết của một tổng

3.1. Bài tập tự luận về Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Câu 1: Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x; x là số tự nhiên. Tìm x để A chia hết cho 2; A không chia hết cho 2.

Câu 2: Không tính tổng, hãy xét xem tổng 24+32+56 có chia hết cho 8 không?

Câu 3: Không tính hiệu, hãy xem xét hiệu 63 – 49 có chia hết cho 7 không?

3.2. Bài tập trắc nghiệm về Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo Chương 1 Bài 6 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Xét xem hiệu nào dưới đây chia hết cho 7?

  • A.
   49−35−7
  • B.
   50−36−8
  • C.
   80−17−14
  • D.
   79−19−15
 • Câu 2:

  Nếu có a chia hết cho 3 và b chia hết cho 3 thì tổng a + b:

  • A.
   chia hết cho 3
  • B.
   không chia hết cho 3
  • C.
   có tận cùng là 3
  • D.
   có tận cùng là 0 hoặc 5
 • Câu 3:

  Nếu có x⋮3 và y⋮6 thì tổng x + y chia hết cho:

  • A.
   6
  • B.
   12
  • C.
   3
  • D.
   không xác định

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.3 Bài tập SGK về Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chân trời sáng tạo Chương 1 Bài 6 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Hỏi đáp Bài 6 Chương 1 Toán 6 CTST

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!