Lớp 6

Toán 6 Bài 6: Giá trị phân số của một số | Sách Chân trời sáng tạo

Cùng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội tìm hiểu xem giá trị phân số của một số khác gì với tìm một số khi biết giá trị phân số của nó thông qua nội dung Bài 6: Giá trị phân số của một số. Mời các em cùng tham khảo!

1.1. Tính giá trị phân số của một số

– Muốn tính giá trị phân số \(\frac{m}{n}\) của số a, ta tính a.\(\frac{m}{n}\)

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 6: Giá trị phân số của một số | Sách Chân trời sáng tạo

– Ví dụ: Tính giá trị \(\frac{3}{4}\) của -80

Ta có: \(( – 80).\frac{3}{4} = \frac{{ – 80}}{1}.\frac{3}{4} = – 60\)

1.2. Tìm một số biết giá trị phân số của số đó

– Muốn tìm một số khi biết giá trị phân số \(\frac{m}{n}\) của nó là b, ta tính b: \(\frac{m}{n}\)

– Ví dụ: Tìm một số, biết \(\frac{2}{3}\) của số đó là (-4)

Ta có: \(( – 4):\frac{2}{3} = \frac{{ – 4}}{1}.\frac{3}{2} = – 6\). Vậy số cần tìm là -6

 

Câu 1: Bạn Hòa đã đọc hết cuốn truyện dài 80 trang trong ba ngày. Biết ngày thứ nhất bạn Hòa đọc được \(\frac{3}{8}\) số trang cuốn truyện, ngày thứ hai đọc được \(\frac{2}{5}\) số trang cuốn truyện. Tính số trang bạn Hòa đã đọc được trong mỗi ngày?

Hướng dẫn giải

Số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ nhất là: 80.\(\frac{3}{8}\) = 30 (trang)

Số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ nhất là: 80\(\frac{2}{5}\) = 32 (trang)

Số trang bạn Hòa đọc được trong ngày thứ ba là: 80 – 32 – 30 = 18 trang

Câu 2: Một hộp bi đựng gồm có hai loại bi xanh và bi đỏ, trong đó số bi xanh là 10 viên và bằng \(\frac{2}{3}\) số bi đỏ. Hỏi hộp có bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn giải

Hộp có số viên bi đỏ là:

10 : \(\frac{2}{3}\) = 15 viên

Hộp có số viên bi là:

15 + 10 = 25 ( viên)

Vậy số viên bi trong hộp là 25 viên

Luyện tập Bài 6 Chương 5 Toán 6 CTST

Qua bài giảng này giúp các em học được:

– Tính được giá trị phân số của một số

– Tính được một số khi biết giá trị phân số của nó

3.1. Bài tập tự luận về Giá trị phân số của một số

Câu 1: Bạn Hiếu đọc được 36 trang của một cuốn truyện. Hiếu nói rằng mình đã đọc được \(\frac{3}{5}\) số trang cuốn truyện. Tìm số trang của cuốn truyện?

Hướng dẫn giải

Số trang của cuốn truyện là:

36 : \(\frac{3}{5}\) = 60 trang

Vậy cuốn truyện có 60 trang

Câu 2: Nhiệt độ ở Moscow (Mat-xcow-va) là -200C. Lúc đó, nhiệt độ ở Seoul (Xơ-un) bằng \(\frac{3}{4}\) nhiệt độ Moscow. Hỏi nhiệt độ ở Seoul lúc đó là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ ở Seoul lúc đó là:

-20.\(\frac{3}{4}\) = -15 độ C

Vậy nhiệt độ của Seoul là -15 độ C

3.2. Trắc nghiệm về Giá trị phân số của một số

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo Chương 5 Bài 6 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Một lớp có 45 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm \(\frac{8}{{15}}\) số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \(\frac{3}{{7}}\) số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp?

  • A.
   10
  • B.
   11
  • C.
   12
  • D.
   13
 • Câu 2:

  Khánh có 45 cái kẹo. Khánh cho Linh \(\frac{2}{3}\) số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

  • A.
   30 cái kẹo
  • B.
   36 cái kẹo
  • C.
   40 cái kẹo
  • D.
   18 cái kẹo
 • Câu 3:

  Người ta mở vòi cho nước chảy vào đầy bể cần 3 giờ. Hỏi nếu mở vòi nước đó trong 45 phút thì được bao nhiêu phần của bể?

  • A.
    \(\dfrac{1}{3} \)
  • B.
    \(\dfrac{1}{4} \)
  • C.
    \(\dfrac{2}{3} \)
  • D.
    \(\dfrac{1}{2} \)

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.3. Bài tập SGK về Giá trị phân số của một số

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chân trời sáng tạo Chương 5 Bài 6 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Hỏi đáp Bài 6 Chương 5 Toán 6 CTST

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ sớm trả lời cho các em. 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!