Lớp 6

Toán 6 Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính | Sách Cánh Diều

Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 6, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội đã biên soạn bài Thứ tự thực hiện các phép tính. Tài liệu được biên soạn với nội dung đầy đủ, chi tiết giúp các em dễ dàng nắm bắt được kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

1.1. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc.

+ Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính | Sách Cánh Diều

+ Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy thừa \( \to \)  nhân và chia \( \to \)  cộng và trừ.

1.2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức có chứa dấu ngoặc.

– Nếu biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện các phép tính có dấu ngoặc trước.

– Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính theo thứ tự : \(\left( {} \right) \to \left[ {} \right] \to \left\{ {} \right\}\).

Ví dụ:

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) \(3 + 2.5\)      

Trong biểu thức có phép cộng và phép nhân nên ta thực hiện phép nhân trước, tính 2.5 trước rồi cộng với 3.

Ta có: \(3 + 2.5 = 3 + 10 = 13\)

b) \(5.\left( {{3^2} – 2} \right)\)

Trong biểu thức có dấu ngoặc nên ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước rồi nhân với 5 sau:

Trong ngoặc có phép nâng lên lũy thừa nên ta tính \({3^2}\) trước rồi trừ đi 2.

\(\left( {{3^2} – 2} \right) = \left( {9 – 2} \right) = 7\)

\(5.\left( {{3^2} – 2} \right) = 5.\left( {9 – 2} \right) = 5.7 = 35\)

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) \(507 – 159 – 59\);

b) \(180:6:3\).

Hướng dẫn giải

a) \(507 – 159 – 59 = 348 – 59 = 289\);

b) \(180:6:3 = 30:3 = 10\).

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức: \(18 – 4.3:6 + 12\).

Hướng dẫn giải

\(18 – 4.3:6 + 12 = 18 – 12:6 + 12 = 18 – 2 + 12 = 16 + 12 = 28\).

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức: \(4^3:8.3^2- 5^2+9\)

Hướng dẫn giải

Ta có: \(4^3:8.3^2- 5^2+9\)

= 64 : 8 . 9 – 25 + 9 

= 8 . 9 – 25 + 9 

= 72 – 25 + 9 

= 47 + 9

= 56. 

Luyện tập Bài 6 Chương 1 Toán 6 CD

Qua bài giảng này giúp các em nắm được các nội dung như sau:

– Quy ước thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc và biểu thức có dấu ngoặc

– Áp dụng các quy ước vào giải bài tập.

3.1. Bài tập tự luận về Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức: \(15 + \left( {39:3 – 8} \right).4\).

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức \(180:\left\{ {9 + 3\left[ {30 – \left( {5 – 2} \right)} \right]} \right\}\) 

Câu 3: Tính \(60 – [120 – (42 – 33)^2]\)

3.2. Bài tập trắc nghiệm về Thứ tự thực hiện các phép tính

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Cánh diều Chương 1 Bài 6 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Kết quả của phép tính 24 . 65 + 24 . 35 – 100

  • A.
   1542
  • B.
   2492
  • C.
   2300
  • D.
   1894
 • Câu 2:

  Giá trị của biểu thức C = 12 : [450 : (125 + 25 . 4)] là:

  • A.
   18
  • B.
   32
  • C.
   14
  • D.
   6
 • Câu 3:

  Giá trị của (x) bằng bao nhiêu thì thỏa mãn 240 – [ 23 + (13 + 24.3 – x)] = 132

  • A.
   0
  • B.
   1
  • C.
   2
  • D.
   3

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.3 Bài tập SGK về Thứ tự thực hiện các phép tính

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Cánh diều Chương 1 Bài 6 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Hỏi đáp Bài 6 Chương 1 Toán 6 CD

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!