Lớp 6

Toán 6 Bài tập cuối chương 6 | Sách Chân trời sáng tạo

Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 6, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội đã biên soạn bài ôn tập chương 6. Tài liệu được biên soạn với nội dung đầy đủ, chi tiết giúp các em dễ dàng nắm bắt được kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

1.1. Số thập phân

– Phân số thập phân là phân số có mẫu là lũy thừa của 10

Bạn đang xem: Toán 6 Bài tập cuối chương 6 | Sách Chân trời sáng tạo

Ví dụ: \(1;\frac{7}{{10}};\frac{{ – 13}}{{100}};\frac{{ – 153}}{{10000}}\) là các phân số thập phân.

– Các phân số thập phân dương viết dưới dạng số thập phân dương.

– Các phân số thập phân âm được viết dưới dạng số thập phân âm.

Ví dụ: 9,3; 0,053 là số thập phân dương.

-1,23; -0,0123 là các số thập phân âm.

Số thập phân bao gồm 2 phần:

– Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

– Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

1.2. Các phép tính với số thập phân

a) Cộng, trừ hai số thập phân

Để thực hiện các phép tính cộng và trừ các số thập phân, ta áp dụng các quy tắc về dấu như khi thực hiện các phép tính cộn và trừ các số nguyên.

– Muốn cộng hai số thập phân âm, ta cộng hai số đối của chủng rồi thêm dấu trừ đằng trước kết quả.

– Muốn cộng hai số thập phân trái dâu, ta làm như sau:

+ Nếu số dương lớn hơn hay bằng số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối của số âm

+ Nếu số dương nhỏ hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số ấm trừ đi số dương rồi thêm dấu trừ (-) trước kết quả

– Muốn trừ số thập phân a cho số thập phân b, ta cộng a với dố đối của b.

Nhận xét:

– Tổng của hai số thập phân cùng dấu luôn cùng dấu với hai số thập phân đó.

– Khi cộng hai số thập phân trái dấu:

+ Nếu số dương lớn hơn số đối của số âm thì ta có tổng dương.

+ Nếu số dương nhỏ hơn số đối của số âm thì ta có tổng âm.

b) Nhân chia hai số thập phân dương

Muốn nhân hai số thập phân dương có nhiều chữ số thập phân ta làm như sau:

– Bỏ dấy phẩy rồi nhân như nhân hai số tự nhiên

– Đếm xem trong phần thập phân  ở cả hai thừ số có tất cả bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số từ phải sang trái.

1.3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

a) Làm tròn số thập phân

Khi làm tròn các số thập phân đến hàng nào thì hàng đó gọi là hàng quy tròn

Muốn làm tròn một số thập phân đến hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

– Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn

– Nhìn sang chữ số ngay bên phải

+ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân

b) Ước lượng kết quả

Ta có thể sử dụng quy ước almf tròn số để ước lượng kết quả các phép tính. Nhờ đó có thể dễ dàng phát hiện ra những đáp số không hợp lí.

1.4. Tỉ số và tỉ số phần trăm

a) Tỉ số của hai đại lượng

Ta gọi thương trong phép chia số a cho số b (b \( \ne \) 0) là tỉ số của a và b.

Tỉ số của a và b kí hiệu là a:b (cũng kí hiệu là \(\frac{a}{b}\)).

Chú ý:

– Phân số \(\frac{a}{b}\) thì cả a và b phải là các số nguyên.

– Tỉ số \(\frac{a}{b}\) thì a và b có thể là các số nguyên, phân số, số thập phân,…

– Ta thường dùng khái niệm tỉ số khi nói về thương của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo.

b) Tỉ số phần trăm của hai đại lượng

Trong thực hành, ta thường dùng tỉ số phần trăm với kí hiệu % thay cho \(\frac{1}{100}\).

Để tính tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả tìm được.

1.5. Bài toán về tỉ số phần trăm

a) Tìm giá trị phần trăm của một số

Muốn tìm giá trị % của số b, ta tính: b.a% = b.\(\frac{a}{{100}}\)

b) Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

Muốn tìm số b khi biết a% của b và c, ta tính: b = \(\frac{c}{{a}}\).100

Câu 1: 

a) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba ;

b) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ hai ;

c) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ nhất.

Hướng dẫn giải

a) 79,3826 ≈ 79, 383

b) 79,3826 ≈ 79, 38

c) 79,3826 ≈ 79,4

Câu 2: Tính tỉ số phần trăm của mỗi trường hợp sau:

a) 3 và 4

b) -2,66 và 200

c) \(\frac{1}{4}\) và 0,5

Hướng dẫn giải

a) \(\frac{3.100}{4}\)% = 75 %

b) \(\frac{-2,66.100}{200}\) = -1,33%

c) \(\frac{\frac{1}{4}.100}{0,5}%\) = 50 %

Câu 3: Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần: -12,13; -2,4; 0,5; -2,3; 2,4

Hướng dẫn giải

-12,13; -2,4; -2,3; 0,5; 2,4

Luyện tập Ôn tập Chương 6 Toán 6 CTST

Qua bài giảng này giúp các em:

– Hệ thống và ôn tập lại nhưng nội dung đã học

– Áp dụng vào giải  các bài tập SGK

3.1. Bài tập trắc nghiệm

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 6 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

 • Câu 1:

  Tìm số a; b biết \(\frac{{24}}{{56}} = \frac{a}{7} = \frac{{ – 111}}{b}\)

  • A.
   a = 3, b = -259 
  • B.
   a = -3, b = -259
  • C.
   a = 3, b = 259 
  • D.
   a = -3, b = 259
 • Câu 2:

  Tìm x biết \(8\dfrac{1}{5}x\left( {11\dfrac{{94}}{{1591}} – 6\dfrac{{38}}{{1517}}} \right):8\dfrac{{11}}{{43}} = 75\%\)

  • A.
   20
  • B.
    \(\dfrac{3}{20} \)
  • C.
   10
  • D.
   3
 • Câu 3:

  Tìm y biết y+30%y=−2,3.

  • A.
   1
  • B.
   2
  • C.
   -1
  • D.
   -2

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 6 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 2

Hỏi đáp Ôn tập Chương 6 Toán 6 CTST

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!