Lớp 8

Toán 8 Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Trong bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Chia đơn thức cho đơn thức. Đây là một bài học khá quan trọng trong chương 1 của chương trình đại số lớp 8.

1.1 Kiến thức cần nhớ

Tóm tắt lý thuyết

Bạn đang xem: Toán 8 Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

-Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

-Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

-Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lưu ý: x≠0, m, n ϵ N, m ≥ n thì:

 \({x^m}:{x^n} = {x^{m – n}}\)   nếu m > n

\({x^m}:{x^n} = 1\)          nếu m = n

Bài 1: Tính:

a.  \({7^5}:{7^3}\)

b.  \({16^2}:{( – 6)^2}\)

Hướng dẫn

a.

\(\begin{array}{l} {7^5}:{7^3}\\ = {7^{5 – 3}}\\ = {7^2}\\ = 49 \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} {16^2}:{( – 6)^2}\\ = {\left( {\frac{{ – 16}}{6}} \right)^2}\\ = {\left( {\frac{{ – 8}}{3}} \right)^2}\\ = \frac{{64}}{9} \end{array}\)

Bài 2: Chia đơn thức

a.  \({\left( { – x} \right)^7}:{\left( { – x} \right)^5}\)

b.  \(\frac{5}{2}{x^5}{y^5}:\left( { – \frac{1}{2}{x^4}{y^4}} \right)\)

Hướng dẫn

a.

\(\begin{array}{l} {\left( { – x} \right)^7}:{\left( { – x} \right)^5}\\ = {\left( x \right)^{7 – 5}}\\ = {\left( x \right)^2}\\ = {x^2} \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} \frac{5}{2}{x^5}{y^5}:\left( { – \frac{1}{2}{x^4}{y^4}} \right)\\ = \frac{5}{2}{\left( {xy} \right)^5}:\left( { – \frac{1}{2}} \right){\left( {xy} \right)^4}\\ = – 5{\left( {xy} \right)^{5 – 4}}\\ = – 5xy \end{array}\)

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức \(32{x^6}{y^5}{z^{10}}:8{x^4}{y^3}{z^{10}}\) với x = 3, y = 2, z = 1996

Hướng dẫn:

\(\begin{array}{l} 32{x^6}{y^5}{z^{10}}:8{x^4}{y^3}{z^{10}}\\ = 4{x^{6 – 4}}{y^{5 – 3}}{z^{10 – 10}}\\ = 4{x^2}{y^2}\\ = 4 \times {3^2} \times {2^2}\\ = 144 \end{array}\)

3. Luyện tập Bài 10 Toán 8 tập 1

Qua bài giảng Chia đơn thức cho đơn thức này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

 • Nắm được thế nào đơn thức
 • Thực hiện được phép chia đơn thức cho đơn thức

3.1 Trắc nghiệm về Chia đơn thức cho đơn thức

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 8 Bài 10 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Kết quả của phép chia đơn thức \(6x^3y^2z\) cho đơn thức \(2xyz\) ta được kết quả nào sau đây?

  • A.
   \(3x^2y\)
  • B.
   \(3xyz\)
  • C.
   \(2xy^2z\)
  • D.
   \(2x^2y\)
 • Câu 2:

  Kết quả của phép chia đơn thức \(5x^5y^3\) cho đơn thức \(3xy\) là

  • A.
   \(\frac{5}{3} xy\)
  • B.
   \(\frac{5}{3} x^4y^2\)
  • C.
   \(\frac{3}{5}xyz\)
  • D.
   \(x^2y^3z\)

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2. Bài tập SGK về Chia đơn thức cho đơn thức

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 8 Bài 10 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

4. Hỏi đáp Bài 10 Chương 1 Đại số 8 tập 1

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!