Lớp 8

Toán 8 Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. Đây là bài học giúp các em làm quen với cách quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

1.1 Kiến thức cần nhớ

Khi quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, muốn tìm mẫu thức chung ta có thể làm như sau:

Bạn đang xem: Toán 8 Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

1)Phân tích mẫu thức của các phân thức đã cho thành nhân tử

2)Mẫu thức chung cần tìm là một tích mà các nhân tử được chọn như sau:

-Nhân tử bằng số của mẫu thức chung là tích các nhân tử bằng số ở các mẫu thức của các phân tử đã cho. (Nếu các nhân tử bằng số ở các mẫu thức là những số nguyên dương thì nhân tử bằng số của mẫu thức chung là BCNN của chúng);

-Với mỗi lũy thừa của cùng một biểu thức có mặt trong các mẫu thức, ta chọn lũy thừa với mẫu số cao nhất.

Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau:

-Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung;

-Tìm nhân tử phụ của mỗi biểu thức;

-Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Bài 1: Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a.\(\frac{7}{{x + 4}},\frac{1}{{3{x^2} – 48}}\)

b.\(\frac{4}{{{x^3} – 7{x^2}}},\frac{1}{{2{x^2} – 14}}\)

Hướng dẫn

a.

\(\begin{array}{l} \frac{7}{{x + 4}}\\ = \frac{{7.3.\left( {x – 4} \right)}}{{3\left( {x + 4} \right)\left( {x – 4} \right)}}\\ = \frac{{21\left( {x – 4} \right)}}{{3\left( {x + 4} \right)\left( {x – 4} \right)}} \end{array}\)

\(\begin{array}{l} \frac{1}{{3{x^2} – 48}}\\ = \frac{1}{{3\left( {x + 4} \right)\left( {x – 4} \right)}} \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} \frac{4}{{{x^3} – 7{x^2}}}\\ = \frac{4}{{x\left( {{x^2} – 7} \right)}}\\ = \frac{{4.2}}{{2x\left( {{x^2} – 7} \right)}}\\ = \frac{8}{{2x\left( {{x^2} – 7} \right)}} \end{array}\)

\(\begin{array}{l} \frac{1}{{2{x^2} – 14}}\\ = \frac{1}{{2\left( {{x^2} – 7} \right)}}\\ = \frac{x}{{2x\left( {{x^2} – 7} \right)}} \end{array}\)

Bài 2: Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a.\(\frac{1}{{{x^6}{y^4}}},\frac{{29}}{{{x^{17}}{y^3}}}\)

b.\(\frac{3}{{25{x^3}{y^2}}},\frac{2}{{15{x^5}{y^2}}}\)

Hướng dẫn

a.

\(\begin{array}{l} \frac{1}{{{x^6}{y^4}}}\\ = \frac{{{x^{11}}}}{{{x^{17}}{y^4}}} \end{array}\)

\(\begin{array}{l} \frac{{29}}{{{x^{17}}{y^3}}}\\ = \frac{{29y}}{{{x^{17}}{y^4}}} \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} \frac{3}{{25{x^3}{y^2}}}\\ = \frac{{3.3{x^2}}}{{3{x^2}.25{x^3}{y^2}}}\\ = \frac{{9{x^2}}}{{75{x^5}{y^2}}}\\ \frac{2}{{15{x^5}{y^2}}}\\ = \frac{{2.5}}{{5.15{x^5}{y^2}}}\\ = \frac{{10}}{{75{x^5}{y^2}}} \end{array}\)

Bài 3: Cho hai phân thức: \(\frac{1}{{{x^2} + 3x – 10}},\frac{x}{{{x^2} + 7x + 10}}\)

Chứng minh \({x^3} + 5{x^2} – 4x – 20\) là mẫu số chung của hai phân thức trên và quy đồng mẫu thức hai phân thức trên.

Hướng dẫn

Chứng minh:

\(\begin{array}{l} {x^3} + 5{x^2} – 4x – 20\\ = \left( {{x^2} + 3x – 10} \right)\left( {x + 2} \right)\\ {x^3} + 5{x^2} – 4x – 20\\ = \left( {{x^2} + 7x + 10} \right)\left( {x – 2} \right) \end{array}\)

Quy đồng mẫu thức:

\(\begin{array}{l} \frac{1}{{{x^2} + 3x – 10}}\\ = \frac{{x + 2}}{{\left( {{x^2} + 3x – 10} \right)\left( {x + 2} \right)}}\\ \frac{x}{{{x^2} + 7x + 10}}\\ = \frac{{x\left( {x – 2} \right)}}{{\left( {{x^2} + 7x + 10} \right)\left( {x – 2} \right)}} \end{array}\)

3. Luyện tập Bài 4 Toán 8 tập 1

Qua bài giảng Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

 • Xác định được mẫu thức chung
 • Quy đồng được mẫu thức nhiều phân thức
 • Vận dụng được kiến thức đã học để giải các bài toán liên quan

3.1 Trắc nghiệm về Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 8 Bài 4 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

    Mẫu thức chung của hai phân thức \(\frac{{3x}}{{{x^2} – 4}}\)   và \(\frac{x}{{x + 2}}\)  là 

  • A.
   \({{x^2} – 4}\)
  • B.
   \(x+2\)
  • C.
   \(x-2\)
  • D.
   \(\left( {{x^2} – 4} \right)\left( {x + 2} \right)\)
 • Câu 2:

  Khi quy đồng mẫu thức hai phân thức  \(\frac{2}{{4{x^2}{y^2}}}\) và  \(\,\frac{1}{{8{x^3}{y^3}}}\) nhân tử phụ đơn giản nhất của phân thức thứ 1 là 

  • A.
   2x
  • B.
   4xy
  • C.
   8xy
  • D.
   32xy

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2. Bài tập SGK về Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 8 Bài 4 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

4. Hỏi đáp Bài 4 Chương 2 Đại số 8 tập 1

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!