Lớp 8

Toán 8 Bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Phép chia các phân thức đại số. Đây là bài học giúp các em làm quen với cách chia các phân thức đại số.

Kiến thức cần nhớ:

Tổng quát, nếu \(\frac{A}{B}\) là một phân thức khác 0 thì \(\frac{A}{B} \cdot \frac{B}{A} = 1\). Do đó:

Bạn đang xem: Toán 8 Bài 8: Phép chia các phân thức đại số

                       \(\frac{B}{A}\)là phân thức nghịch đảo của phân thức\(\frac{A}{B}\);

                       \(\frac{A}{B}\) là phân thức nghịch đảo của phân thức \(\frac{B}{A}\);

Quy tắc

Muốn chia phân thức \(\frac{A}{B}\) cho phân thức \(\frac{C}{D}\) khác 0, ta nhân \(\frac{A}{B}\) với phân thức nghịch đảo của \(\frac{C}{D}\):

\(\frac{A}{B}:\frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}\), với \(\frac{C}{D} \ne 0\).

 • Quy tắc này hoàn toàn giống với quy tắc chia 2 phân số mà các em đã học.

Bài 1: Làm toán:

a.\(\frac{{16{x^4}}}{{7y}}:\left( { – \frac{{4{x^2}}}{{14{y^3}}}} \right)\)

b.\(\frac{{3x + 1}}{{{x^2} – 9}}:\frac{{12{x^2} + 4x}}{{x – 3}}\)

Hướng dẫn:

a.

\(\begin{array}{l} \frac{{16{x^4}}}{{7y}}:\left( { – \frac{{4{x^2}}}{{14{y^3}}}} \right)\\ = \frac{{16{x^4}}}{{7y}} \cdot \left( {\frac{{ – 14{y^3}}}{{4{x^2}}}} \right)\\ = \frac{{16{x^4}.\left( { – 14{y^3}} \right)}}{{7y.4{x^2}}}\\ = – 8{x^2}{y^2} \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} \frac{{3x + 1}}{{{x^2} – 9}}:\frac{{12{x^2} + 4x}}{{x – 3}}\\ = \frac{{3x + 1}}{{{x^2} – 9}} \cdot \frac{{x – 3}}{{12{x^2} + 4x}}\\ = \frac{{3x + 1}}{{\left( {x – 3} \right)\left( {x + 3} \right)}} \cdot \frac{{x – 3}}{{4x\left( {3x + 1} \right)}}\\ = \frac{1}{{4x\left( {x + 3} \right)}} \end{array}\)

Bài 2: Làm toán:

a.\(\frac{{9x – 3}}{{4{x^2} + 4x + 1}}:\frac{{6x – 2}}{{2{x^2} + x}}\)

b.\(\frac{1}{{4{x^3} – 12{x^2}y + 12x{y^2} – 4{y^3}}}:\frac{{3xy}}{{2{x^2} – 2{y^2}}}\)

Hướng dẫn

a.

\(\begin{array}{l} \frac{{9x – 3}}{{4{x^2} + 4x + 1}}:\frac{{6x – 2}}{{2{x^2} + x}}\\ = \frac{{3\left( {3x – 1} \right)}}{{{{\left( {2x + 1} \right)}^2}}} \cdot \frac{{x\left( {2x + 1} \right)}}{{2\left( {3x – 1} \right)}}\\ = \frac{{3x}}{{2\left( {2x + 1} \right)}} \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} \frac{1}{{4{x^3} – 12{x^2}y + 12x{y^2} – 4{y^3}}}:\frac{{3xy}}{{2{x^2} – 2{y^2}}}\\ = \frac{1}{{4\left( {{x^3} – 3{x^2}y + 3x{y^2} – {y^3}} \right)}}:\frac{{3xy}}{{2\left( {{x^2} – {y^2}} \right)}}\\ = \frac{1}{{4{{\left( {x – y} \right)}^3}}} \cdot \frac{{2\left( {x – y} \right)\left( {x + y} \right)}}{{3xy}}\\ = \frac{{x + y}}{{12xy{{\left( {x – y} \right)}^2}}} \end{array}\)

Bài 3: Làm toán:

\(\frac{{{x^2} + 1}}{{3x}}:\frac{{{x^2} + 1}}{{x – 1}}:\frac{{{x^2} – 1}}{{{x^2} + x}}:\frac{{{x^2} + 2x + 1}}{{{x^2} + x + 1}}\)

Hướng dẫn

\(\begin{array}{l} \frac{{{x^2} + 1}}{{3x}}:\frac{{{x^2} + 1}}{{x – 1}}:\frac{{{x^2} – 1}}{{{x^2} + x}}:\frac{{{x^2} + 2x + 1}}{{{x^2} + x + 1}}\\ = \frac{{{x^2} + 1}}{{3x}} \cdot \frac{{x – 1}}{{{x^2} + 1}} \cdot \frac{{{x^2} + x}}{{{x^2} – 1}} \cdot \frac{{{x^2} + x + 1}}{{{x^2} + 2x + 1}}\\ = \frac{{{x^2} + 1}}{{3x}} \cdot \frac{{x – 1}}{{{x^2} + 1}} \cdot \frac{{x\left( {x + 1} \right)}}{{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)}} \cdot \frac{{{x^2} + x + 1}}{{{x^2} + 2x + 1}}\\ = \frac{{{x^2} + x + 1}}{{3\left( {{x^2} + 2x + 1} \right)}} \end{array}\)

3. Luyện tập Bài 8 Toán 8 tập 1

Qua bài giảng Phép chia các phân thức đại số  này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

 • Thực hiên được phép chia các phân thức đại số
 • Vận dụng được kiến thức đã học để giải các bài toán liên quan

3.1 Trắc nghiệm về Phép chia các phân thức đại số

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 8 Bài 8 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Kết quả gọn nhất của tích \(\frac{{10{{\rm{x}}^3}}}{{11{y^2}}}.\frac{{121{y^5}}}{{25{\rm{x}}}}\) là 

  • A.
   \(\frac{{11{{\rm{x}}^2}{y^3}}}{5}\)
  • B.
   \(\frac{{22{{\rm{x}}^2}{y^3}}}{5}\)
  • C.
   \(\frac{{22{{\rm{x}}^2}{y^3}}}{25}\)
  • D.
   \(\frac{{22{{\rm{x}}^3}{y^3}}}{5}\)
 • Câu 2:

  Phép tính \(\frac{{{\rm{24x}}{{\rm{y}}^2}{z^2}}}{{12{x^2}z}}.\frac{{4{{\rm{x}}^2}y}}{{{\rm{6x}}{{\rm{y}}^4}}}\)

  • A.
   \(\frac{{24{\rm{xz}}}}{{18y}}\)
  • B.
   \(\frac{{24{\rm{z}}}}{{3y}}\)
  • C.
   \(\frac{{4{\rm{x}}}}{{3y}}\)
  • D.
   \(\frac{{4{\rm{z}}}}{{3y}}\)

Câu 3-6: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2. Bài tập SGK về Phép chia các phân thức đại số

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 8 Bài 8 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

4. Hỏi đáp Bài 8 Chương 2 Đại số 8 tập 1

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!