Cao Đẳng - Đại Học

Tuyển tập và phân loại đề thi thử Đại học môn Hóa

Mời các bạn đọc bài viết Tuyển tập và phân loại đề thi thử Đại học môn Hóa do trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội biên soạn dưới đây.

A- HOÁ ĐẠI CƯƠNG – HOÁ VÔ CƠ

PHẦN LỚP 10

1- Cấu tạo nguyên tử – Định luật tuần hoàn – Liên kết hoá học

Câu 1: Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, số nguyên tố có nguyên tử với hai electron độc thân ở trạng thái cơ bản là:

Bạn đang xem: Tuyển tập và phân loại đề thi thử Đại học môn Hóa

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 2: Cho các nguyên tố: X(Z = 19); Y(Z = 37); R(Z = 20); T(Z = 12). Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần từ trái sang phải:

A. T, X, R, Y. B. T, R, X, Y. C. Y, X, R, T. D. Y, R, X, T

Câu 3: Cho các nguyên tố M (Z =11), X (Z = 8), Y (Z = 9), R (Z = 12). Bán kính ion M+, X2-, Y, R2+ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

A. M+, Y, R2+, X2- B. R2+, M+, Y, X2- C. X2-, Y, M+, R2+ D. R2+, M+, X2-, Y

Câu 4: Dãy nào sau đây xếp theo chiều tăng dần bán kính của các ion?

A. Al3+ , Mg2+, Na+ , F , O2-. B. Na+, O2-, Al3+ ,F, Mg2+.

C. O2-, F, Na+, Mg2+, Al3+. D. F, Na+, O2-, Mg2+, Al3.

Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) là 52; trong đó tổng số hạt không mang điện gấp 1,059 lần hạt mang điện dương. R là

A.35Cl B. 37Cl C.27Al D. 35K

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội file tài liệu để xem thêm chi tiết
Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Cao Đẳng – Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!