Lớp 10

Unit 1 lớp 10 Listening – Bài nghe A day in the life of

Bài học Listening Unit 1 lớp 10 – A day in the life of… hướng dẫn các em kỹ năng nghe lấy ý nắm nội dung để chọn lọc ý đúng sai. 

1. Before You Listen Unit 1 Lớp 10

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 10 Listening – Bài nghe A day in the life of

 • Have you ever traveled by cyclo? (Bạn đã từng đi lại bằng xích lô chưa?)
 • When was it? (Đó là khi nào vậy?)
 • Is it interesting to travel by cyclo? (Việc di chuyển bằng xích lô có thú vị không?)
 • Which do you prefer, going by bicycle or by cyclo? Give reason(s)? (Bạn thích đi lại bằng xe đạp hay thích đi lại bằng xích lô? Lý do vì sao?)

Guide to answer

 • Yes, I have.
 • It was when I went shopping with my sister last month.
 • No. I think it isn’t interesting at all. Instead, I think it’s hard work for cyclo drivers. They must sell their labor for money.
 • I prefer going by bicycle, because I can enjoy my time. And moreover, it’s good exercise for health.

2. While You Listen Unit 1 Lớp 10

2.1. Unit 1 Lớp 10 Listening Task 1

You will hear Mr. Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk and number the pictures in their correct order. (Bạn sẽ nghe Ông Lâm, một người đạp xích lộ, nói về những hoạt động buổi sáng của mình. Nghe bài nói chuyện của ông và đánh số các hình đúng thứ tự.)

Guide to answer

1-e; 2-f; 3-a; 4-c; 5-b; 6-d

2.2. Unit 1 Lớp 10 Listening Task 2

Listen again. Decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe lại. Hãy quyết định xem các câu này là đúng (T) hay sai (F).)

1. Mr. Lam lives in District 1.

2. Mr. Lam usually gets up early.

3. After Mr. Lam gets up, he rides his cyclo from District 5 to District 1.

4. Mr. Lam’s first passengers are two pupils.

5. Mr. Lam has lunch at home with his family.

6. After lunch Mr. Lam immediately goes back to work.

Guide to answer

1 2 3 4 5 6
F T F F F F

 

3. After You Listen Unit 1 Lớp 10

Work in pairs. Take turns to ask and answer questions about Mr. Lam’s activities, using the cues below. Then retell his story to the class. (Làm việc theo cặp. Thay phiên nhau hỏi và đáp về các hoạt động của ông Lâm, sử dụng các gợi ý bên dưới. Sau đó kể lại câu chuyện của ông cho cả lớp.)

Guide to answer

– What’s his name?

His name’s Lam.

– What’s his occupation? (What’s his job?)

He’s a cyclo driver.

– What time does he start work?

He starts work at six a.m.

– What time does he have lunch?

He has lunch at twelve o’clock noon.

– Where does he have lunch? At home?

No. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market.

– How many passengers does he usually have in the morning?

He usually has 4 passengers in the morning.

– Who are his passengers?

His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. The second passenger is a lady from Tran Hung Dao Street, who goes shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils, a girl and a boy at Nguyen Thi Minh Khai School.

– Does he take a rest?

Yes. He takes a short rest after lunch.

– Does he take a rest at home?

No. He lakes a rest on his cyclo under a tree.

Retell Mr. Lam’s story

His name’s Lam. He’s a cyclo driver. He starts work at six o’clock His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. And his sccond passensger is a lady who does shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils (whom) he takes from Nguyen Thi Minh Khai School to their house. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market. Alter lunch, he parks his cyclo under a tree and takes a short rest.

4. Tapescript Listening Unit 1 Lớp 10

Hello everyone, my name’s Lam. I’m a cyclo driver in Ho Chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at five thirty in the morning. I start work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 5 to District 1. After I drop him at a cafe near Ho Chi Minh Teachers’ Training College. I pedal to Thai Binh Market. My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her to her shop in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty, I ride off toward Nguyen Thi Minh Khai School. There I park my cyclo, chat with some of my fellows and wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At twelve, I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree, take a short rest and then continue my afternoon’s work.

5. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 1 Lớp 10

Nhằm nâng cao kỹ năng nghe và mở rộng vốn từ cùng với việc sử dụng linh hoạt cấu trúc câu, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội gửi đến các em một số câu hỏi Trắc nghiệm Unit 1 lớp 10 Listening.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  My mother taught me how to _________ the transplanting when I was six.

  • A.
   do
  • B.
   make
  • C.
   get
  • D.
   have
 • Câu 2:

  I’ll pay you double _______ you get the work finished by Friday.

  • A.
   unless
  • B.
   if
  • C.
   even if
  • D.
   as long as
 • Câu 3:

  The weather was fine so they decided to go ____________ foot.

  • A.
   with
  • B.
   by
  • C.
   on
  • D.
   in

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Listening Unit 1 Lớp 10

Trên đây là bài học Listening Unit 1 Tiếng Anh Lớp 10, trong quá trình học bài các em có vấn đề gì thắc mắc vui lòng đặt câu hỏi ở mục Hỏi đáp để được hỗ trợ từ cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!