Lớp 12

Unit 1 lớp 12 Listening Bài Nghe Home life

Bài học Unit 1 Lớp 12 Home life phần Listening giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe thông tin và lựa chọn câu đúng hay sai xoay quanh chủ đề về cuộc sống gia đình.

1. Before You Listen Unit 1 lớp 12

Look at the picture below and describe what is happening in it. (Xem bức tranh và mô tả xem điều gì đang diễn ra.)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12 Listening Bài Nghe Home life

Guide to answer

The picture shows the scene of the reunion of a family with a big meal. We can see the happy look on each family member’s face. (Bức ảnh thể hiện khung cảnh đoàn viên của một gia đình quây quần bên bữa ăn. Chúng ta có thể thấy niềm hạnh phúc hiện trên khuôn mặt của mỗi thành viên trong gia đình.)

2. While You Listen Unit 1 lớp 12

2.1. Unit 1 Listening Task 1

Listen to the conversation between Paul and Andrea and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe đoạn hội thoại giữa Paul và Andrea và quyết định xem câu nào đúng (T) hoặc sai (F).)

Statements True False

Andrea can’t wait for her flight. (Andrea không thể đợi chuyến bay của mình)

   

Paul is very excited about coming home. (Paul rất thích thú khi về nhà.)

   

Paul’s home is 280 kilometers from where they are now. (Nhà của Paul cách 280km từ nơi họ đang ở.) 

   

There are more children in Andrea’s family than in Paul’s. 

(Gia đình Andrea có nhiều con hơn gia đình Paul.)

   

When Andrea’s family get together, they often go out for dinner. (Khi gia đình Andrea tụ họp với nhau, họ thường ra ngoài ăn tối.)

   

 

Guide to answer

Statements True False

Andrea can’t wait for her flight.

T  

Paul is very excited about coming home.

  F

Paul’s home is 280 kilometers from where they are now.

  F

There are more children in Andrea’s family than in Paul’s.

T  

When Andrea’s family get together, they often go out for dinner.

T  

 

2.2. Unit 1 Listening Task 2

Listen again and note down things that are different about Paul’s and Andrea’s families. (Nghe lại một lần nữa rồi ghi lại hai điểm khác nhau giữa hai gia đình Paul và Andrea.)

Paul Andrea
1.   
2.  

 

Guide to answer

Paul Andrea

His family members are not very close.

This is a close – knit family.

The family often eat the meal that 

the mother cooks at home.

The family often go out to eat

when they get together.

3. After You Listen Unit 1 lớp 12

Work in groups. Discuss the importance of family in a person’s life. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về tầm quan trọng của gia đình trong đời mỗi người)

Guide to answer

A. I think there’s no doubt about the importance of family to one’s life.

B. Sure. We can say nothing in life is more important than it. Family is an essential base for society. Without family, there is no society.

C. I can’t agree more with your idea. Just at the first moment of life we witness and learn the speech, gestures of love from our beloved and dears.

B. What’s more a family is an irreplaceable entity because nowhere else you can be given the true love, support, security and safety.

D. And it’s a safe selling in which you are brought up and protected.

A. As a result of this, we should learn how to appreciate its values and how to conserve them.

B. The important mailer should be taught to school even at children’s early stage.

C. If only all our kindergartens and nurseries would do it.

Bài dịch hội thoại

A. Mình nghĩ rằng không có gì bàn cãi về tầm quan trọng của gia đình trong cuộc sống mỗi người.

B. Chắc chắn rồi. Chúng ta có thể khẳng định rằng không có gì trong cuộc sống này quan trọng hơn gia đình. Gia đình là nền tảng thiết yếu của xã hội. Không có gia đình thì không có xã hội.

C. Tôi không thể đồng ý hơn nữa với ý kiến của bạn. Ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc đời, chúng ta đã chứng kiến, học hỏi những lời nói, cử chỉ yêu thương từ những người thân yêu và gần gũi.

B. Hơn nữa, gia đình là một thực thể không thể thay thế được vì không có một nơi nào bạn có thể nhận được tình yêu đích thực, sự hỗ trợ, an ninh và an toàn.

D. Và đó là nơi thực sự an toàn để chúng ta lớn lên và được bảo vệ.

A. Vì vậy, chúng ta nên học cách đánh giá giá trị và bảo vệ chúng.

B. Thông điệp quan trọng nên được giáo dục ở trường học ngay từ độ tuổi bắt đầu đi học.

C. Mong rằng tất cả nhà trẻ và trường mầm nôn sẽ làm được điều này.

4. Tapescript phần Listening Unit 1 lớp 12

Listen to Paul and Andrea talking about their family life. What are two things that are different about Paul’s and Andrea’s families?

Paul: P        Andrea: A

P – So Andrea, you’re going home for the holiday?

A – I am sure, I’ve booked a flight for tomorrow afternoon and I can’t wait.

P – That sounds great.

A – What about you? Going home too?

P – I haven’t decided yet. I’m still considering….

A – Haven’t decided yet? Oh, you are never going to get a flight out of here. All the seats have been reserved by now I’m sure. It’s the holiday seasons, after all.

P – Well, it’s not very important to me. My family lives about 180 kilometres from here. I usually take the train or the coach. 

A – You don’t sound excited about it. 

P – Well, we are not really a very close – knit family. I have three brothers, and they’ve spread out all over the place. We rarely get together as a famil; name=”le.

A – Well, I try to get home as soon as possible. We’re a big family – there are six of us – children – so it’s always a lot of fun. 

P – Six kids?

A – Yes. And we’re all really close. My brothers are married, so it makes for a very crowded home over the holiday. And there are too many people to cook for, so we end up going out to dinner a lot. That’s also fun.

P – Well, at my home, my mother loves to cook, so when we get home she often cooks big meals. We have leftovers for days.

Bài dịch Listening

P: Andrea, Bạn có dự định về nhà trong kỳ nghỉ không?

A: Chắc chắn rồi. Tôi đã đặt vé cho chuyến bay vào chiều mai và tôi không thể đợi được nữa. 

P: Thật tuyệt!

A: Thế còn bạn? Bạn cũng về nhà chứ?

P: Tôi chưa quyết định được. Tôi vẫn đang cân nhắc…..

A:  Chưa quyết định? Oh, bạn sẽ không bao giờ có được một chuyến bay ra khỏi đây. Tôi chắc chắn tất cả các chỗ ngồi đã được đặt trước lúc này bởi đó là mùa lễ.

P: Vâng, nó không phải rất quan trọng với tôi. Gia đình tôi sống cách đó 180 km. Tôi thường đi tàu hoả hoặc xe buýt đường dài.

A: Bạn có vẻ không có hứng thú về nó.

P: Vâng, chúng tôi không thực sự là một gia đình khăng khít. Tôi có ba anh em, và chúng tôi đi khắp nơi. Chúng tôi hiếm khi gặp nhau như một gia đình nữa.

A: Tôi cũng cố gắng về nhà càng sớm càng tốt. Chúng tôi là một gia đình lớn – có sáu người trong số chúng tôi – con cái trong nhà – vì vậy luôn vui vẻ.

P: Sáu anh em?

A: Vâng. Và tất cả chúng tôi đều rất thân thiết. Anh chị của tôi đã lập gia đình, vì vậy điều đó làm cho nhà tôi rất đông đúc trong kỳ nghỉ. Và phải nấu ăn cho quá nhiều người. Vì vậy chúng tôi rất hay đi ra ngoài để ăn tối. Đó cũng là niềm vui.

P: Vâng, ở nhà tôi, mẹ tôi rất thích nấu nướng nên khi chúng tôi về nhà, bà thường nấu những bữa ăn lớn. Chúng tôi để lại thức ăn thừa cho những ngày sau đó. 

5. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 1 Lớp 12

Nhằm nâng cao kỹ năng nghe và mở rộng vốn từ cùng với việc sử dụng linh hoạt cấu trúc câu, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội gửi đến các em một số câu hỏi Trắc nghiệm Unit 1 lớp 12 Listening.

 • Câu 1:
  Read the passage carefully and choose the correct answer

  I was born to dance. I’ve been dancing all my life, ever since my mother, who gave up a dancing career on the stage when she married my father, picked me up and twirled me around as an infant. As much as I loved dancing with her, her greatest gift to me was her “unconditional love” during her lifetime.

  My parents divorced after only 5 years of marriage, but my father remarried a lovely lady who also loved to dance. They used to take me to a dancing club where I would listen to the music and watch them dance-occasionally my step-mother, Mary, invited me to dance.

  I also met my wife, Charlotte, in a dancing party. I danced with her for about 15 minutes, and during that brief span, I realized that I fell in love with her. We kept dancing throughout our marriage. My earliest memories of dancing with my daughters started when I came home from work to our small home in Marblehead, Massachusetts, and my daughter Laura was about 3 years old. It was very relaxing for me to turn on the record player, pick up Laura in my arms, and dance her around the room!

  Our family danced a lot. My daughters, Laura and Anne, and I continued to dance on every occasion. One favorite memory I have of dancing with Laura and Anne was when I took each of them when they were seniors in high school to the Daddy-Daughter dance. We won both dance competitions!

  As their father, I have tried to provide my daughters with unconditional love, as my Mother provided to me, endless emotional and loving support, and good educations and life experiences which have helped prepare them for happy and successful adult lives. Being a father who is worthy of their love and respect, I consider fatherhood a privilege, not an entitlement.

  In 1994, my oldest daughter Laura gave me a lovely book, which I still have, entitled “Fathers and Daughters.” My Father’s Day suggestion to every father is to dance with your daughters at every opportunity. It will not only bring you closer, it will give them memories of you “to hang onto” long after we are gone.

  Of the characters mentioned in the passage, who did not like dancing?

  • A.
   Mary
  • B.
   Laura
  • C.
   Anne
  • D.
   No one
 • Câu 2:

  The writer _____.

  • A.
   could not dance well
  • B.
   had a devoted mother
  • C.
   had not met his father since his parents divorced
  • D.
   did not like to dance with his step mother
 • Câu 3:

  Which sentence is not true?

  • A.
   He used to go to a dancing club with his father and step mother.
  • B.
   The writer had two daughters.
  • C.
   The writer enjoyed dancing with his daughters.
  • D.
   The writer never danced with his step mother.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Listening Unit 1 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 1 Tiếng Anh lớp 12 Home Life về chủ đề đời sống gia đình. 

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất.

Các em sẽ tìm hiểu kỹ năng viết về đề tài cuộc sống gia đình qua bài học Unit 1 Lớp 12 Home Life – Writing kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!