Lớp 8

Unit 1 lớp 8 Read – Bài dịch My friends

Bài học Read Unit 1 tiếng Anh lớp 8 – My friend hướng dẫn các em kỹ năng đọc hiểu với nội dung về bạn bè thông qua bài đọc giới thiệu về nhóm bạn của một bạn học sinh.

 

1. Unit 1 Lớp 8 Read Task 1

Choose the best answer and write. (Hãy chọn và viết câu trả lời đúng nhất.)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 8 Read – Bài dịch My friends

a. Ba talks about ______ of his friends.                               b. Bao’s volunteer work ________

A. three                                                                                    A. helps him make friends   

B. all                                                                                        B. causes problems at exam time

C. four                                                                                     C. does not affect his school work

D. none                                                                                    D. takes up a lot of time

c. Khai and Song ________.                                                  d. Ba’s friends sometimes _____ his jokes.                  

A. like quiet places                                                                     A. answer

B. don’t talk much in public                                                         B. do not listen to

C. dislike school                                                                         C. laugh at

D. enjoy sports                                                                          D. get rid of

Guide to answer

a) A

Ba talks about three off his friends. (Ba kể về 3 người bạn của anh ấy.)

b) C

Bao’s volunteer work does not affect his school work. (Công việc tình nguyện của Bảo không ảnh hưởng đến việc học ở trường của anh ấy.)

c) B

Khai and Song don’t talk much in public. (Khải và Song không nói chuyện nhiều ở nơi công cộng.)

d) D

Ba’s friends sometimes get tired of his jokes. (Thỉnh thoảng bạn của Ba cảm thấy mệt mỏi vì những trò đùa của anh ấy.)

2. Unit 1 Lớp 8 Read Task 2

Now answer the questions. (Bây giờ em hãy trả lời câu hỏi.)

a) How does Ba feel having a lot of friends? (Ba cảm thấy như thế nào khi có nhiều bạn?)

b) Who is the most sociable? (Ai là người hòa đồng nhất?)

c) Who likes reading? (Ai thích đọc sách?)

d) What is a bad thing about Ba’s jokes? (Một điều không hay về câu nói đùa của Ba là gì?)

e) Where does Bao spend his free time? (Bảo dành thời gian rảnh rỗi của mình ở đâu?)

f) Do you and your close friends have the same or different characters? (Em và bạn thân của em có cùng tính cách hay tính cách khác nhau?)

Guide to answer

a. He feels lucky enough to have a lot of friends. (Anh ấy cảm thấy may mắn khi có nhiều bạn.)

b. Bao is the most sociable. (Bảo là người hòa đồng nhất.)

c. Khai likes reading. (Khải thích đọc sách.)

d. Sometimes Ba’s jokes annoy his friends. (Thỉnh thoảng những trò đùa của Ba làm bạn bè nổi giận.)

e. He spends his free time at a local orphanage. (Anh ấy dành thời gian rảnh rỗi của mình ở những trại trẻ mồ côi.)

f. Yes, I and my close friends have the same characters. (Tôi và bạn thân thích có một vài tính cách giống nhau.)

Read the following passage and choose the item (a, b, c or d) that best answers each of the questions about it.

Nich Johnson live with his parents, and his sister. They live in Wembley, in north London. Nick’s mum is called Sue. She works in a supermarket. His dad is called Jim and he works in a bank. Nick’s sister is called Tracy. She is nine years old. There is also a dog in the family. His name is Fred.

1. How many people are there in Nick Johnson’s family?

a. 2                       b. 3                       c. 4                     d. 5

2. Where does Nick’s family live?

a. America              b. England            c. Scotland           d. Australia

3. Which does the word ‘his’ in line 5 refer to?

a. Nick’s mother            b. Nick’s sister                       

c. Nick’s dog                 d. Nick’s cousin

4. What’s Nick’s sister’s name?

a. Sue                     b. Jim                c. Tracy                   d. Fred

5. Which of the following is not true?

a. Nick’s family live in London.                 B. Nick’s father works in a bank

c. Nick’s mother works in a supermarket.  d. Nick’s sister is five years old.

Key

1 2 3 4 5
c b c c d

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 1 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Read Unit 1 tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 1 lớp 8 Read do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:

  Choose the word (a, b, c or d) that best fits each of the bank spaces.

  Dear Juan,

  Hello! I’m your new pen friend. My name is Halen. That’s my first name. My (1)______is Jones. I’m from Cardiff, in Wales. I’m fifteen years (2)_______

  The name of my school is the Central Cardiff Comprehensive. I am in Year 8. There (3)___twenty-seven students (4)____my class.  My (5)_____singer is Justin Timberlake. Who is your favorite?

  This is a (6)_________of me!

  Best wishes,

  Helen 

  • A.
   second name
  • B.
   nick name
  • C.
   middle name
  • D.
   family name
 • Câu 2:

  • A.
   age
  • B.
   ages
  • C.
   old
  • D.
   ago
 • Câu 3:

  • A.
   is
  • B.
   are
  • C.
   was
  • D.
   were

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Read Unit 1 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!