Lớp 9

Unit 1 lớp 9 Speak – Hội thoại A visit from pen pal

Bài học Speak Unit 1 Lớp 9 hướng dẫn các em thực hành hội thoại giới thiệu về bản thân với những người bạn mới.

1. Unit 1 Lớp 9 Speak Task a

Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it into your exercise book. Then read it with your partner. Start like this: (Nga đang nói chuyện với Maryam. Họ đang chờ Lan bên ngoài trường học của cô. Hãy đặt bài đối thoại của họ đúng thứ tự và chép nó vào tập bài tập của em. Bắt đầu như thế này)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 9 Speak – Hội thoại A visit from pen pal

Guide to answer

1-c; 2-e; 3-a; 4-d; 5-b; 6

 • A: Hello. You must be Maryam.
 • B: That’s right, I am.
 • A: Pleased to meet you. Let me introduce myself, I’m Nga.
 • B: Pleased to meet you, Nga. Are you one of Lan’s classmates?
 • A: Yes, I am. Are you enjoying your stay in Vietnam?
 • B: Oh, yes, very much. Vietnamese people are very friendly and Ha Noi is a very interesting city.
 • A: Do you live in a city, too?
 • B: Yes. I live in Kuala Lumpur. Have you been there?
 • A: No. Is it very different from Ha Noi?
 • B: The two cities are the same in some ways.
 • A: I see. Oh! Here’s Lan. Let’s go.

Bài dịch Hội thoại

A: Xin chào. Bạn chắc hẳn là Maryam

B: Đúng rồi, là mình.

A: Hân hạnh gặp bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nga.

B: Hân hạnh gặp bạn, Nga. Bạn là một trong những người bạn cùng lớp với Lan phải không?

A: Đúng vậy. Bạn đang thích kỳ nghỉ của mình ở Việt Nam chứ?

B: Oh, mình rất thích. Người Việt Nam rất thân thiện và Hà Nội là thành phố thú vị.

A: Bạn cũng sống ở thành phố chứ?

B: Vâng, mình sống ở Kuala Lumpur. Bạn đã đến đây chưa?

A: Chưa. Nó có khác biệt với Hà Nội không?

B: Hai thành phố cũng có những điểm giống nhau.

A: Mình hiểu rồi. Lan tới rồi kìa. Mình đi thôi.

2. Unit 1 Lớp 9 Speak Task b

Now you are talking to Maryam’s friends. Introduce yourself. Make similar dialogues. Take turns to be one of Maryam’s friends. (Bây giờ em đang nói chuyện với các bạn của Maryam, hãy tự giới thiệu và thực hiện những bài đối thoại tương tự. Thay phiên làm một trong người bạn của Maryam.)

Guide to answer

Dialogue 1

 • You: Hello. You must be Yoko.
 • Yoko: That’s right. I am.
 • You: Pleased to meet you, Yoko. Let me introduce myself. T’m Hoa.
 • Yoko: Pleased to meet you, too. Are you one of Lan’s classmates?
 • You: Yes, I am. Are you enjoying your stay in Viet Nam?
 • Yoko: Oh, yes, very much. Vietnamese people are very friendly and helpful. Ha Noi is an interesting city.
 • You: Do you live in a city too, Yoko?
 • Yoko: Yes. I live in Tokyo, a big busy capital city of -Japan. Have you been there?
 • You: No. Is it very different from Hanoi?.
 • Yoko: I think there are some differences. Tokyo is much larger than Ha Noi. It’s a busy industrial city.
 • You: How do you like Hanoi?
 • Yoko: I think it’s very interesting. It has old temples and ancient historical remains (đi tích văn hóa cổ).
 • You: Oh! Here’s Lan. Let’s go.
 • Yoko and Maryam: OK.

Bài dịch Hội thoại 1

A: Xin chào. Bạn chắc hẳn là Yoko.

B: Đúng rồi, là mình.

A: Hân hạnh gặp bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hoa.

B: Hân hạnh gặp bạn, Nga. Bạn là một trong những người bạn cùng lớp với Lan phải không?

A: Đúng vậy. Bạn đang thích kỳ nghỉ của mình ở Việt Nam chứ?

B: Oh, mình rất thích. Người Việt Nam rất thân thiện và thích giúp đỡ người khác. Hà Nội là thành phố thú vị.

A: Bạn cũng sống ở thành phố chứ?

B: Vâng, mình sống ở Tokyo – thủ đô của Nhận Bản. Bạn đã đến đây chưa?

A: Chưa. Nó có khác biệt với Hà Nội không?

B: Mình nghĩ có một vài điểm khác biệt.Tokyo lớn hơn Hà Nội. Nó là một thành phố công nghiệp nhộn nhịp.

A: Bạn thích Hà Nội như thế nào?

B: Mình nghĩ nó rất thú vị. Hà Nội có những ngôi đền và di tích văn hóa cổ.

A: Mình hiểu rồi. Lan tới rồi kìa. Mình đi thôi.

B: Ok.

Dialogue 2

 • You: Hello. You must be Paul.
 • Paul: That’s right. I am.
 • You: Pleased to meet you, Paul. Let me introduce myself. I’m Mai.
 • Paul: Pleased to meet you, Mai. Are you one of Lan’s classmates?
 • You: Yes, I am. Are you enjoying your stay in Viet Nam?
 • Paul: Oh, yes, very much. Vietnamese people are very friendly and Ha Noi is an interesting city.
 • You: Do you live in a city too, Paul?
 • Paul: Yes. I live in Liverpool, an industrial city in north of England.
 • You: Is it very different from Ha Noi?
 • Paul: I think the two cities are the same in some ways.
 • You: How do you like Viet Nam?
 • Paul: Vietnamese people are very friendly. The food is very good and the beaches are very beautiful.

Bài dịch Hội thoại 2

A: Xin chào. Bạn chắc hẳn là Paul.

B: Đúng rồi, là mình.

A: Hân hạnh gặp bạn, Paul. Mình xin tự giới thiệu, mình là Mai.

B: Hân hạnh gặp bạn, Mai. Bạn là một trong những người bạn cùng lớp với Lan phải không?

A: Đúng vậy. Bạn đang thích kỳ nghỉ của mình ở Việt Nam chứ?

B: Oh, mình rất thích. Người Việt Nam rất thân thiện và Hà Nội là thành phố thú vị.

A: Bạn cũng sống ở thành phố chứ?

B: Vâng, mình sống ở thành phố Manchester, một thành phố công nghiệp ở phía Bắc nước Anh.

A: Nó có khác biệt với Hà Nội không?

B: Hai thành phố cũng có những điểm giống nhau.

A: Bạn thích Việt Nam như thế nào?

B: Người Việt Nam rất thân thiện. Thức ăn rất ngon và bãi biển thì rất đẹp.

Dialogue 3

 • You: Hello. You must be Jane.
 • Jane: That’s right. I am.
 • You: Pleased to meet you. Jane. Let me introduce myself. I’m Nam.
 • Jane: Pleased to meet you too, Nam. Are you one of Lan’s classmates?
 • You: Yes, I am. Where’re you from, Jane?
 • Jane: I’m from Perth, a quiet small town in Australia.
 • You: Is it different from Ha Noi?
 • Jane: The two cities are the same in some ways. Have you been there?
 • You: No. How do you like Viet Nam?
 • Jane: Viet Nam is a beautiful country and has ancient temples and churches. The people here are very friendly, too.
 • You: What do you like in Viet Nam, especially?
 • Jane: I love “Áo dài”, Vietnamese food and especially “nem”.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speak – Unit 1 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 9 Speak.

 • Câu 1:
  Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below

  I wish I ______ you some money for your rent, but I am broke myself.

  • A.
   can lend
  • B.
   would lend
  • C.
   could lend
  • D.
   will lend
 • Câu 2:

  There are several books by Hemingway on this __________.

  • A.
   shelf
  • B.
   platform
  • C.
   cupboard
  • D.
   support
 • Câu 3:

  ………… she is young, she is very independent.

  • A.
   Although
  • B.
   Because
  • C.
   In order that
  • D.
   In spite of

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speak Unit 1 Lớp 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!