Lớp 12

Unit 10 lớp 12 Speaking – Hội thoại Endangered Species

Bài học Unit 10 Endangered Species phần Speaking hướng dẫn các em hỏi và trả lời thông tin về những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

1. Unit 10 Speaking Task 1

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 12 Speaking – Hội thoại Endangered Species

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

 1. What do you call Gấu Trúc, Tê Giác, Hổ, Voi in English? (Em tên tiếng Anh của Gấu Trúc, Tê Giác, Hổ, Voi là gì?)
 2. In which sort of habitats can you find each of these animals? (Em có thể tìm thấy mỗi loài động vật đó ở đâu?)
 3. Which of these animals can be kept as a pet or used for food or medicine? (Loài động vật nào có thể làm thú cưng, dùng cho thực phẩm hay làm thuốc?)
 4. Which of them is/are endangered? (Loài nào đang bị đe dọa?)

Guide to answer

1.

A: What do you call “Gấu Trúc, Tê Giác, Hổ và Voi” in English?

B: We call these animals “panda, rhino, tiger and elephant” respectively.

2.

A: In which sort of habitats can you find each of these animals?

B: Pandas can be seen in bamboo forests in mountain in central and western China. Rhinos can be found in grasslands and tropical or sub-tropical forests in Africa and southern Asia. We can find tigers in forests, grasslands and swam in Siberia, Southeast Asia and Southern India.  Elephants can be seen in small areas of India, Sri Lanka, China, and Southeast Asia, and the Sahara desert in Africa.

3.

A: Which of these animals can be kept as a pet or used for food or medicine?

B: Pand can be kept as a pet, tiger and Rhino can be used for medicine. Elephant can be used for ornament.(đồ trang sức, trang hoàng) 

4.

A: Which of them is / are endangered?

B: Pandas, tigers and rhinos are endangered.

2. Unit 10 Speaking Task 2

Work in pairs. Look at the information about the giant panda, tiger, rhino and elephant, which are endangered animals. Ask and answer questions about them.
(Làm việc theo cặp. Nhìn vào những thông tin về những loài thú có nguy cơ tuyệt chủng Gấu Trúc, Hổ, Tê Giác và Voi. Hỏi và trả lời những câu hỏi về chúng.)


Guide to answer

 • A. Where do the giant panda live?
 • B. In bamboo forests in the mountains in central and western China.
 • A. What‘s the population of pandas in the world?
 • B. Only about 600.
 • A. What’s their main food?
 • B. Bamboo leaves.
 • A. What’s their average weight?
 • B. Between 75 and 160 kg.
 • A. Are they tall? What’s their height?
 • B. Not much. Their average height is from 1,2 to 1,5 metres.
 • A. How long do they live?
 • B. Their average lifetime is about 20 to 30 years.
 • A. Are they in danger of extinction?
 • B. Yes. Their population is in decline.
 • A. Why?
 • B. Because their natural habitat is being destroyed and they are hunted for commercial trade.
 • A. And where do rhino live?
 • B. In grassland, tropical and subtropical forests in Africa and southern Asia.
 • A. What is the population of rhino in the world?
 • B. About 17,000

3. Unit 10 Speaking Task 3

Work in groups. Take turns to give an oral report on the animals mentioned in Task 2.

(Làm việc từng nhóm. Thay phiên tường thuật về những con thú được nói đến ở Task 2.)

Guide to answer

1. 

 • A. Let’s talk about the present endangered animals: pandas, tigers, rhinos and elephants.
 • B. OK. First I see rhinos are listed in the Red List.
 • C. Now they live in grasslands, tropical and subtropical forests in Africa and southern Asia.
 • D. The population of rhinos is about 17,000
 • A. They have the average height of about 1,2 to 1,8 meters and weigh from 1,000 to 3,000 kgs.
 • B. Their main food is grass and plants.
 • D. And their average life span is about forty years.
 • C. They are also in danger of extinction due to their natural habitat destruction and illegal hunting and poaching.

2. 

 • A. Tigers are also referred to in the Red List and there are only about 6000 tigers in the world.
 • B. They are found in forests, grasslands and swamps in Siberia, Southeast Asia and Southern India.
 • C. Their average height is about 1,4 to 1,9 meters and an average weight of 65 to 300 kgs.
 • D. Tigers are carnivores so their food is living animals such as deer, buffalo, etc…
 • A. The life span is about 15 to 17 years.
 • B. They are also endangered animals because their natural habitat is destroyed and they are hunted for commercial trade.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 10 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 12 Speaking.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  More and more specious animals ________ of environmental problems.

  • A.
   exit
  • B.
   survive
  • C.
   save
  • D.
   die
 • Câu 2:

  You _____ take your umbrella along with you today. It ____ rain later on this afternoon.

  • A.
   ought to / mustn’t
  • B.
   needn’t / will
  • C.
   will / must
  • D.
   should / might
 • Câu 3:

  Jenny’s engagement ring was precious! It ______ have cost a fortune.

  • A.
   must
  • B.
   should
  • C.
   can
  • D.
   needn’t

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speaking Unit 10 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 10 Endangered Species chương trình Tiếng Anh lớp 12 về những loài đang bị đe dọa. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Speaking này các em chuyển qua bài học mới Unit 10 Endangered Species – Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!