Lớp 12

Unit 10 lớp 12 Writing – Bài viết Endangered Species

Bài học Unit 10 Endangered Species phần Writing hướng dẫn các em viết về những biện pháp bảo vệ những loài có nguy cơ bị tuyệt chúng và những kết quả khả quan sẽ đạt được khi thực hiện những giải pháp đã đề ra.

1. Unit 10 Writing Task 1

Work in pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems.
(Làm việc theo cặp. Hãy đề xuất những hiện pháp khả thi để giải quyết những vấn đề sau.)

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 12 Writing – Bài viết Endangered Species

 • People do not know much about the need to protect rare and endangered animals. (Mọi người chưa nhận thức được sự cần thiết để trong việc bảo vệ những loài quý hiếm và đang bị đe dọa)
 • Projects to save endangered animals do not have sufficient funds. (Các dự án để bảo vệ động vật đang bị đe dọa không có nguồn quỹ đảm bảo)
 • The habitats for endangered animals are being seriously damaged and polluted. (Môi trường sống của những loài bị đe dọa đang bị phá hủy và ô nhiễm.)
 • People who live in or near endangered animals’ habitats have poor living conditions and rely mostly on wildlife products for their livelihood. (Mọi người sống trong hoặc gần môi trường của những loài đang bị đe dọa có điều kiện sống thấp và họ chỉ trông cậy vào thực phẩm từ thiên nhiên để sinh nhai.)
 • Some countries do not have laws to protect endangered animals. (Một số quốc gia không có bộ luật để bảo vệ những loài động vật đang bị nguy hiểm.)
 • People keep buying fashionable wildlife products. (Mọi người đang mua bán những sản phẩm thời trang từ thiên nhiên hoang dã.)
 • There are not enough wildlife habitat reserves. (Không đủ môi trường sống cho những loài hoang dã)

Guide to answer

 • People do not know much about the need to protect rare and endangered animals. —> We should organise different activities to raise people’s awareness of the need to protect these animals.
 • Projects to save endangered animals do not have sufficient funds. —> We should hold jumble sales to raise money.
 • The habitats for endangered animals are being seriously damaged and polluted. —> We should develop wildlife habitat reserves
 • People who live in or near endangered animals’ habitats have poor living conditions and rely mostly on wildlife products for their livelihood. —> We should help them earn their living such as create jobs for them.
 • Some countries do not have laws to protect endangered animals. —> We should persuade the governments to enact laws to protect wildlife.
 • People keep buying fashionable wildlife products. —> We should raise their awareness of the need to protect these animals.
 • There are not enough wildlife habitat reserves. —> We should develop more.

Example dialogue

A. It is said projects to save endangered animals are not supplied with sufficient funds.

B. Therefore we should organize conferences and forums to appeal to international organizations, governmental agencies, associations and individuals to contribute to the protection and preservation rare and endangered animals.

A. Moreover we should save endangered animals’ nature habitats, which are being destroyed and seriously damaged.

B. To do this, governments in the world should enact laws to ban hunting endangered and rare animals, cutting down trees and burning forests.

A. In addition to this, people should pose very heavy fines to those who violate these rules. And people should establish and develop wildlife reserves.

B. These measures do both preserve the earth’s valuable biodiversity and protect endangered and rare species.

2. Unit 10 Writing Task 2

Write a paragraph about measures to protect endangered animals, using the ideas discussed in Task 1. Begin your paragraph with. 
(Viết một đoạn văn về những biện pháp để bảo vệ động vật lâm nguy, dùng ý tưởng được thảo luận ở Task 1. Bắt đầu đoạn văn của em với:)
“There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals.”

Guide to answer

There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, people should organize different activities to raise people’s awareness of the urgent needs to protect these animals. For example they hold international conferences, seminars and forums about the great importance of ecology and biodiversity. At the same time they should appeal to governmental agencies in the world to contribute to the programmes of protecting and preserving plants and animals that are driven to the verge of extinction. In addition, people should contribute to the fund of preserving the earth’s valuable natural resources for future generations. Besides these, governments should enact laws to ban activities that can damage or destroy the nature. If these measures are taken, our planet might be a peaceful and beautiful place for all kinds of beings to live in.

Rearrange the sentence to have a completed paragraph about measure for protecting endangered animals.

 1. First, many people do not know much about the need to protect rare and endangered animals. 
 2. Last but not least, we must develop more wildlife habitat reserves.
 3. Third, we must conserve the habitats for endangered animals which are being seriously damaged and polluted
 4. There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals.
 5. Second, because projects to save endangered animals do not have sufficient funds, we must raise fund for these projects from jumble sales.
 6. We should have different activities to raise people’s awareness of the need to protect these animals.
 7. Fourth, we must help people who live in or near endangered animal’s habitats earn a living because they have poor living conditions and rely mostly on wildlife products for their livelihood.
 8. Sixth, we must stop people from buying fashionable wildlife products. 
 9. Fifth, some countries which do not have laws to protect endangered animals must enforce the law.
​Key

There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, many people do not know much about the need to protect rare and endangered animals. We should have different activities to raise people’s awareness of the need to protect these animals. Second, because projects to save endangered animals do not have sufficient funds, we must raise fund for these projects from jumble sales.Third, we must conserve the habitats for endangered animals which are being seriously damaged and polluted. Fourth, we must help people who live in or near endangered animal’s habitats earn a living because they have poor living conditions and rely mostly on wildlife products for their livelihood. Fifth, some countries which do not have laws to protect endangered animals must enforce the law. Sixth, we must stop people from buying fashionable wildlife products. Last but not least, we must develop more wildlife habitat reserves.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 10 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Writing Unit 10 Endangered Species chương trình Tiếng Anh lớp 12 về những loài đang bị đe dọa. Để phát triển kỹ năng viết về đề tài thiên nhiên, bảo vệ động thực vật đang bị đe dọa mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 12 Writing.

 • Câu 1:

  Choose the best sentence that can be made from the words given.

  we I dependent / nature / cannot survive ourselves / without wildlife.

  • A.
    As we are dependent on nature and we cannot survive ourselves without wildlife.
  • B.
   We dependent on nature and therefore cannot survive ourselves without wildlife.
  • C.
   We are dependent on nature and so cannot survive ourselves without wildlife.
  • D.
    We are dependent on nature and cannot survive ourselves without wildlife.
 • Câu 2:

  environmental education / help / spread / environmental awareness / share practical techniques / solve the environmental problems.

  • A.
   Environmental education to help for spreading environmental awareness and sharing- practical techniques to solve the environmental problems.
  • B.
   Because environmental education helps to spread environmental awareness and shares practical techniques to solve the environmental problems.
  • C.
   Environmental education helps to spread environmental awareness and shares practical techniques to solve the environmental problems.
  • D.
   Environmental education that helps to spread environmental awareness and sharing practical techniques to solve the environmental problems.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing Unit 10 Lớp 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!Sau bài học Writing này các em chuyển qua bài học mới Unit 10 Endangered Species – Language Focus kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!