Lớp 8

Unit 10 lớp 8 Getting Started – Recycling

Bài học Getting Started Unit 10 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em thảo luận và đưa ra cách giải quyết vấn đề giảm thiểu rác thải.

Getting Started Unit 10 Lớp 8

Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you. (Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta thải ra. Những từ cho trong khung có thể giúp em.)

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 8 Getting Started – Recycling

– tree leaves to wrap things (lá cây gói đồ)

– used papers to make toys (giấy đã qua sử dụng làm đồ chơi)

– garbage to make fertilizer (rác thải làm phân bón)

– vegetable matter to make animal food (rau thừa làm thức ăn cho động vật)

Guide to answer

1)

– We should use cloth bags instead of plastic bags.

– You’re right. We should also reuse plastic bags.

2)

– We should use tree leaves to wrap things.

– You’re right. We should also use tree leaves to make fertilizer.

3)

– We should use garbage to make fertilizer.

– You’re right. You should also reuse household and garden waste to make fertilizer.

4)

– We should reuse used papers to make toys.

– You’re right. We should also reuse home eating.

Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 10 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Getting Started Unit 10 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 8 Getting Started do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  My dad turned off the lights before going out _____ waste electricity.

  • A.
   so that not
  • B.
   as not to
  • C.
   in order that not
  • D.
   so as not to
 • Câu 2:

  _______in that company?

  • A.
   Do shoes make
  • B.
   Are shoes be made
  • C.
   Shoes are made
  • D.
   Are shoes made
 • Câu 3:

  A _______ is a person or group competing in a final.

  • A.
   final
  • B.
   finally
  • C.
   finalize
  • D.
   finalist

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting Started Unit 10 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!