Lớp 10

Unit 11 lớp 10 Reading – Bài dịch National Park

Bài học Reading Unit 11 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu về những vườn thiên nhiên quốc gia trên thế giới.

1. Before You Read Unit 11 Lớp 10

Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc với bạn học. Trả lời các câu hỏi sau.)

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 10 Reading – Bài dịch National Park

1. Have you ever been to a national park? (Bạn đã từng đến một vườn quốc gia bao giờ chưa?)

2. Can you name some of the national parks in Vietnam and in the world? (Bạn có thể kể tên một số vườn quốc gia ở Việt Nam và trên thế giới?)

3. What trees and animals can you see in a national park? (Bạn có thể nhìn thấy các loài cây và động vật nào trong một vườn quốc gia?)

Guide to answer

1. Yes, I have ever been to Nam Cat Tien National Park in Dong Nai province.

2. In Viemam, there are Cuc Phuong National Park, Cat Tien National Park and Bach Ma National Park.

Nairobi National Park in Kenya and Everglades National Park in USA.

3. In a national park, I can see secular trees and rare wild animals and valuable plants.

2. While You Read Unit 11 Lớp 10

Read the passages, and then do the tasks that follow. (Đọc các đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

2.1. Unit 11 Reading Task 1

Find the word in the passage that best suits each of the following definitions. (Tìm từ trong đoạn văn mà phù hợp nhất với mỗi định nghĩa sau.)

1. establish to start an organization that is intended to continue for a long time

2. ______ to have something inside

3. ______ a group/ groups of animals or plants

4. ______ a state of continuing to live or exist

5. ______ related to an area near a tropical area

6. ______ a state of being polluted

Guide to answer

1. establish: thành lập, thiết lập

2. contain: chứa đựng, bao hàm

3. species: loài

4. survival: sự sống sót, tồn tại

5. sub-tropical: cận nhiệt đới

6. contamination: bị ô nhiễm

2.2. Unit 11 Reading Task 2

Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park? (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn quốc gia Cúc Phương là bao nhiêu?)

2. Why would November be a suitable time to visit park? (Tại sao tháng Mười Một sẽ là thời gian thích hợp nhất để đến thăm Vườn quốc gia này?)

3. What can people learn in Nairobi National Park? (Người ta có thể học được gì trong Công viên quốc gia Nairobi?)

4. What kinds of animals are taken care of in the Orphanage? (Các loài động vật nào được chăm sóc trong Trại mồ côi?)

5. Why is Everglades National Park endangered? (Tại sao Công viên quốc gia Everglades đang bị nguy hiểm?)

6. What do you think will happen to Everglades National park if more chemicals are released into the water? (Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy đến với Công viên quốc gia Everglades nếu ngày càng nhiều hóa chất được thải vào trong nguồn nước?)

Guide to answer

1. The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

2. Because it is the time when the dry season is over.

3. They can learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival.

4. In the Orphanage, orphaned and abandoned animals are taken care of.

5. Everglades National Park is endangered because of the toxic levels of chemicals in the water.

6. If people do not stop releasing toxic chemicals into the water, plants and animals there will disappear / be killed.

3. After Your Read Unit 11 Lớp 10

Discuss in groups. Which of the three national parks would you like to visit most? Why? (Thảo luận nhóm. Công viên nào trong ba Công viên quốc gia bạn muốn thăm nhất? Vì sao?)

I’d like to visit Cuc Phuong National Park most due to the following reasons. First it is in our country. Therefore it is easy and not so expensive for us to go there. Next it is said to be old for we can find a one-thousand-year-old tree and a large variety of rainforest. Moreover, tourists can study butterflies, visit caves and hike mountains. Finally, we can see the work being done to protect threatened and endangered species.

4. Bài dịch Reading Unit 11 Lớp 10

Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt Nam

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm cách Hà Nội 160 km về phía Tây Nam. Nó là công viên đầu tiên trong số chín Vườn quốc gia được thành lập với diện tích rừng nhiệt đới trên 200 km2. Du khách đến đây để nghiên cứu các loài bướm, tham quan hang động, leo núi và chiêm ngưỡng loài cây có ngàn năm tuổi. Thời gian thích hợp nhất để thăm rừng là vào mùa khô từ tháng Mười đến tháng Tư, khi mùa mưa đã qua.

Công viên quốc gia Nairobi, Kenya

Công viên quốc gia Nairobi là công viên nhỏ nhất ở Kenya, nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với nhiều chủng loài động vật sống ở đây. Du khách, đặc biệt là trẻ em, có thể đến đây để học cách nhận biết các loài động vật và thực vật khác nhau. Họ cũng có thể nhận biết thói quen sinh hoạt của động vật và cách một loài phải phụ thuộc vào loài khác để sinh tồn như thế nào. Một điểm thú vị của công viên này là Trại mồ côi, nơi chăm sóc các con thú mất cha mẹ hay bị bỏ rơi.

Công viên quốc gia Everglades, Mỹ

Công viên quốc gia Everglades là khu bảo tồn hoang dã cận nhiệt đới ở về phía đông nam nước Mỹ. Công viên quốc gia này rất đặc biệt vì nó có cả động, thực vật, của vùng nhiệt đới và ôn đới. Do sự gia tăng dân số và việc sử dụng đất đai ở các khu lân cận để canh tác, nên nước đã bị nhiễm độc hoá chất. Sự ô nhiễm này đã đe dọa công viên và nhiều loài động vật sống trong đó.

Read the passages and titles below carefully, and then put the titles where they should be:

“What’s A National Park?; Yellowstone National Park; What Makes Yellowstone So Special?; Where Is Yellowstone?; Welcome Back Wolves; Other Natural Wonders; Old Faithful”

A. __________

Picture a place where you can see smelly gray mud bubbling up from the ground and steaming hot water shooting out of rocks. In the distance, high waterfalls tumble through colorful canyons.

It may sound like make-believe, but you can find all these things in Yellowstone National Park. Yellowstone is in the United States and it’s the oldest national park in the world.

B. __________

A national park is land set aside by the government in order to protect it. Yellowstone was made a national park in 1872. People realized it was a very special place that should be preserved.

National parks are also created so people can enjoy nature. In Yellowstone, you can do things such as camp, hike in the woods, ride horses, and go fishing.

C. __________

Yellowstone sits in the Rocky Mountains. Most of Yellowstone is in the northwest corner of Wyoming. But parts are in Idaho and Montana, too.

D. __________

The ground beneath Yellowstone contains a large amount of hot melted rock, called magma. The magma heats water in the ground. The steaming water pushes to get to the surface, much like steam whistling from a boiling teapot.

Sometimes the heated water forms a geyser. A geyser is a place where hot water spouts up from underground. There are more than 300 geysers in Yellowstone, some big and some small. Other times the hot water seeps from the ground as a hot spring. There are even more hot springs in Yellowstone than geysers.

If you explore Yellowstone, you may also see steam vents, which is where steam and other gases puff out of the ground. You can even find “paint pots” in the park. Paint pots are holes full of bubbling mud that is thick like paint. Sometimes the pots smell like rotten eggs or burnt matches.

E. __________

The most famous geyser in the world is Old Faithful and it’s in Yellowstone. It blows its top about every 30 to 90 minutes. It shoots thousands of gallons of hot water high into the air. Visiting Old Faithful is a highlight of any trip to Yellowstone.

F. __________

What else can you see in Yellowstone? How about Yellowstone’s own Grand Canyon? It has two big waterfalls and high cliffs of yellow, red, and orange rock.

There’s a forest of stone trees in Yellowstone that is millions of years old. The trees were once buried by ash from a volcano and were gradually turned to stone. There are also beautiful lakes, rivers, and mountains to see and enjoy.

Yellowstone is rich with wildlife. Hundreds of kinds of birds live in the park, including bald eagles, blue herons, and white pelicans. Yellowstone is home to many large animals. Visitors may see black bears, grizzly bears, moose, bighorn sheep, deer, cougars, herds of elk, and bison (buffalo).

Protecting animals in the wild is one of the most important tasks of the park. In fact, the creation of Yellowstone helped save bison from being hunted to extinction in the late 1800s.

G. __________

Yellowstone was once home to thousands of gray wolves. But people thought they were dangerous and killed them off. The last wolf in the park was killed in the 1930s.

In 1995 and 1996, biologists brought about 30 wolves from Canada and released them inside Yellowstone. Wolf packs soon formed. New pups are born in the park every year. There are now more than 200 wolves in and around the park! Today, seeing a wolf is one of Yellowstone’s big attractions.

Key

A. YELLOWSTONE NATIONAL PARK

B. WHAT’S A NATIONAL PARK?

C. WHERE IS YELLOWSTONE?

D. WHAT MAKES YELLOWSTONE SO SPECIAL?

E. OLD FAITHFUL

F. OTHER NATURAL WONDERS

G. WELCOME BACK WOLVES

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 11 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Reading Unit 11 tiếng Anh lớp 10, để nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 11 lớp 10 Reading

 • Câu 1:
  Read the following passage carefully, and then select the best option A, B, C or D to complete it

  National Parks and Preserves, (1) _______ public lands or bodies of water within a country, set aside by the (2) _______ to protect ecosystems, plant and animal species, scenic landscapes, geologic formations, or historical or archaeological (3) _______.

  National parks are managed primarily for public recreation, (4) _______ exceptional locations where visitors can view wildlife and enjoy the (5) _______. Generally, these protected public lands are off-limits to hunting, livestock grazing, logging, mining, and other (6) _______ that exploit natural resources. Some parks commemorate significant historical events. (7) _______, Gettysburg National Military Park (1895) in Pennsylvania conserves the 13 sq km (5 sq mi) site of the pivotal battle in the (8) ______ Civil War (1861-1865).

  National preserves, sometimes (9) _______ nature or wildlife reserves, often are located within or near national (10) _______. These lands are managed by national governments primarily for wildlife protection or scientific research instead of recreation, and provide “living laboratories” in which scientists observe plant and animal species in their natural habitat. Hunting, fishing, and mining are permitted within many United States preserves if the activities do not harm natural resources. Many other countries specifically ban such activities in their preserves.

  (1) ……………….

  • A.
   one
  • B.
   only
  • C.
   unique
  • D.
   just
 • Câu 2:

  (2) ……………….

  • A.
   hospital
  • B.
   school
  • C.
   country
  • D.
   government
 • Câu 3:

  (3) ……………….

  • A.
   sites
  • B.
   places
  • C.
   spots
  • D.
   lands

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading Unit 11 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!