Lớp 12

Unit 11 lớp 12 Speaking – Hội thoại Books

Bài học Unit 11 Books phần Speaking hướng dẫn các em hỏi và trả lời về chủ đề liên quan đến Sách. Qua đó giúp các em biết cách mô tả về đặc trưng và nội dung của một quyển sách trong thực tế.

1. Unit 11 Speaking Task 1

Work in pairs. Complete the following conversation and practise it.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 12 Speaking – Hội thoại Books

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn hội thoại sau và thực hành nó.)

Conversation 1

A: What………………….?

B: Well, I like reading all sorts of books. Short stories, science fiction, romance, everything.

A: How…………………………?

B: Well. I often read through the book quickly first. Then I start reading it again, and this time very slowly to enjoy every detail of it.

A: When……………………….?

B: I read books whenever I have a little free time. I also read while waiting for the bus or during the break at school.

Guide to answer

A: What sort of books do you like reading? (Bạn thích đọc loại sách nào?)

B: Well, I like reading all sorts of books. Short stories, science fiction, romance, everything. (Tôi thích đọc tất cả các loại sách. Truyện ngắn, khoa học viễn tưởng, trữ tình, mọi thứ.)

A: How often do you read books? (Bạn có thường đọc sách như thế nào?)

B: Well. I often read through the book quickly first. Then I start reading it again, and this time very slowly to enjoy every detail of it. 

(Đầu tiên, tôi thường đọc lướt toàn bộ quyển sách. Sau đó tôi bắt đầu đọc lại, và lần này thì rất chậm để nghiền ngẫm mọi chi tiết trong đó.)

A: When do you ofen read books? (Bạn thường đọc sách khi nào?

B: I read books whenever I have a little free time. I also read while waiting for the bus or during the break at school. (Tôi đọc sách bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Tôi cũng đọc khi đang đợi xe buýt hay trong giờ giải lao ở trường.)

2. Unit 11 Speaking Task 2

Work in pairs. Ask and answer about each other’s reading habits, using the questions in the conversation.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về thói quen đọc sách lẫn nhau, theo những câu hỏi ở bài đối thoại.)

Guide to answer

 • A. What sort of books do you read?
 • B. I like reading books on science and history.
 • A. Why do you like reading these kinds of books?
 • B. Well, books on science show us how things work and affect our lives, and history books tell us the important events and figures that we can withdraw some useful lessons for us from the variety of spheres of life, intellectual and moral.
 • A. Then how do you read books?
 • B. There are various ways of reading books. But I think reading the content of the book first to see if it contains any interesting ideas, then I read the preface if I have time.
 • A. How do you often read books?
 • B. Usually I read them in my free time. I also read books on my long trip or journey.
 • A. Where do you often read books?
 • B. Usually at home.
 • A. Do you think a library is an appropriate place to read books?
 • B. Sure, no other better place.

3. Unit 11 Speaking Task 3

Work in pairs. Complete the following conversation and practise it.

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn hội thoại sau và thực hành nó.)

Conversation 2

A: What …………..?

B: At the moment? Well, I’m reading “The Chamber of Secrets”, one of Harry Potter books.

A: Who…………………?

B: The main character? A young boy, Harry Potter, whose parents are dead and who is trained to be a wizard in a wizard school.

A: What……………………..?

B: He is brave, witty and very kind to other people.

Guide to answer

A: What are you doing at this moment?

B: At the moment? Well, I’m reading “The Chamber of Secrets”, one of Harry Potter books.

A: Who is the main character?

B: The main character? A young boy, Harry Potter, whose parents are dead and who is trained to be a wizard in a wizard school.

A: What is he like?

B: He is brave, witty and very kind to other people.

4. Unit 11 Speaking Task 4

Work in pairs. Ask and answer about the book you are reading or have read. Note down the answers.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về cuốn sách em đang đọc hay đã đọc. Ghi lại các câu trả lời.)

Guide to answer

Your friend: What are you doing? 

You: At this moment? I’m reading ” The Golden Hearts”.

Your friend: What is the main content?

You: It tells about the golden hearts. More clearly the stories about people who have golden hearts: always loving and helping the poor, the disadvantaged or the marginalized without discrimination of religion, race, social position,..

Your friend: Do you like this book?

You: Yeah, of course. I think it’s both very interesting and very useful. It shows us the most important thing in life is neither money nor fame and nor social position, but the love and chariry can bring happiness to man’s soul.

5. Unit 11 Speaking Task 5

Work in groups. Report the results to the group.

(Tường thuật kết quả cho nhóm.)

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 11 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 12 Speaking.

 • Câu 1:
  Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D

  Reading brings a variety of benefits because of readers can gain many lessons and much knowledge from books.

  • A.
   brings
  • B.
   benefits
  • C.
   because of
  • D.
   much knowlege
 • Câu 2:

  Find the mistake: Watching television too much have adverse effects about children’s cognitive ability.

  • A.
   watching
  • B.
   too much
  • C.
   adverse
  • D.
   about
 • Câu 3:

  Find the mistake: Reading is a useful way to help learners become more smarter.

  • A.
   a
  • B.
   become
  • C.
   more
  • D.
   smarter

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speaking Unit 11 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 11 Books chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề sách. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Speaking này các em chuyển qua bài học mới Unit 11 Books – Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!