Lớp 8

Unit 11 lớp 8 Spreak – Hội thoại Traveling around Vietnam

Bài học Speak Unit 11 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em thực hành hội thoại đưa ra và đáp lại lời yêu cầu. 

Speak Unit 11 Lớp 8

Use “mind” in request. (Sử dụng “mind” trong lời yêu cầu.)

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 8 Spreak – Hội thoại Traveling around Vietnam

Work with a partner. One of you is student A and the other is student B. Look at the information about your role and use it to make requests and suggestions. (Hãy nói chuyện với bạn bên cạnh. Một trong hai em là học sinh A, còn em kia là học sinh B. Hãy xem thông tin về vai của em và sử dụng thông tin đó để đưa ra lời yêu cầu hoặc đề nghị.)

Student A: You are a tourist on vacation in Ho Chi Minh City. You want to visit these places: a market, the zoo, a museum, and a restaurant for lunch. Ask the tourist information officer to suggest where you could go. Use the expressions in the box to help you.

(Học sinh A: Em là khách du lịch đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Em muốn thăm những nơi này: chợ, sở thú, viện bảo tàng, đến một nhà hàng để ăn trưa. Hãy hỏi nhân viên du lịch để được hướng dẫn cách đi. Những cách diễn đạt trong bảng sẽ giúp em.)

Useful expressions: các cách diễn đạt hữu dụng

 • Can you give me some information, please?: Làm ơn cho tôi biết một số thông tin?)
 • Would you mind if I asked you a question?: Làm ơn cho tôi hỏi một câu?
 • I want to visit a market. Could you suggest one?: Tôi muốn đi chợ. Anh (chị) làm ơn giới thiệu cho tôi một cái.
 • Do you mind suggesting one?: Anh (chị) làm ơn giới thiệu cho tôi một cái?
 • That sounds interesting.: Nghe có vẻ hay đấy./ Thích nhỉ!
 • No. I don’t want to go there.: Không, tôi không muốn đến đó.

Student B: You are a tourist information officer at Saigon Tourist. A tourist is going to ask you for help. You should make suggestions about which places to visit. The following information will help you.

(Học sinh B: Em là nhân viên du lịch của công ty Du lịch Sài Gòn. Một khách du lịch muốn em giúp đỡ. Em hãy đề nghị một số nơi cần đến. Thông tin sau đây sẽ giúp em.)

Useful expressions: các cách diễn đạt hữu ích

 • Do you mind if I suggest one?: Tôi gợi ý một cái nhé?
 • How about going to Thai Binh Market?: Anh (chị) thử đi chợ Thái Bình đi?
 • I suggest going to Ben Thanh Market.: Anh (chị) thử đi chợ Bến Thành đi.

Guide to answer

Student A: I want to visit a market. Could you suggest one?

Student B: How about going to Ben Thanh Market?

Student A: Is it near here?

Student B: About a 15 minute walk.

Student A: Is it open every day?

Student B: That’s right. It’s open daily from 5 am to 8 pm.

Student A: What can I buy there?

Student B: Everything you want.

Student A: Thank you very much.

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 11 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 11 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 11 lớp 8 Speak do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:

  Choose the word that has different stress pattern from others: harbor, sugar, luggage, canoe

  • A.
   harbor
  • B.
   sugar
  • C.
   luggage
  • D.
   canoe
 • Câu 2:

  Choose the word that has different stress pattern from others: florist, import, canoe, express

  • A.
   florist
  • B.
   import
  • C.
   canoe
  • D.
   express
 • Câu 3:

  Choose the word that has different stress pattern from others: recognize, suggestion, heritage, institute

  • A.
   recognize
  • B.
   suggestion
  • C.
   heritage
  • D.
   institute

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speak Unit 11 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!