Lớp 7

Unit 12 lớp 7 Vocabulary – Từ vựng

Bài học Vocabulary Unit 12 tiếng Anh lớp 7 cung cấp từ vựng với đầy đủ ngữ nghĩa và phiên âm nhằm giúp các em dễ dàng trong việc tra cứu và ghi nhớ từ mới.

A. What shall we eat? (Chúng ta sẽ ăn gì?)

Stall [stƆ:l] (n): quẩy

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 7 Vocabulary – Từ vựng

Selection [sɪ’lekʃn] (n): sự lựa chọn

Good selection (n): sự lựa chọn rộng rãi

Pork [pƆ:k] (n): thịt heo

Beef [bi:f] (n): thịt bò

Display [‘dɪspleɪ] (n): sự trưng bày

On display (prep): được trưng bày

Spinach [‘spɪnɪdɜ] (n): rau mâm xôi

Cucumber [‘kju:kᴧmbə] (n): dưa chuột

Papaya [pə’pɑɪə] (n): đu đủ

Pineapple [‘pɑɪnӕpl] (n): khóm

Ripe [rɑɪp] (adj): chín

Durian [‘djuərɪən] (n): sầu riêng

Slice [slɑɪs] (n): miếng/lát mỏng

Strip [trɑɪp] (n): sợi dây dài

Pepper [‘pepə] (n): tiêu

Onion [‘ᴧnɪən] (n): hành

Heat [hi:t] (v): hâm, đun nóng

Pan [pӕn] (n): nồi

Stir [stɜ:] (v): khuẩy

Fry [frɑɪ] (v): chiên

Stir–fry (v): xào

Vegetable oil [‘vedɜtəbl Ɔɪl] (n): dầu thực vật

Cook [kʊk] (v): nấu

Boil [bƆɪl] (v): luộc, sôi

Add [ӕd] (v): thêm

Soya [sƆɪ bi:n] (n): đậu nành

Taste [teɪst] (n): vị

Lay/seth the table (v): đặt bàn

Plate [pleɪt] (n): dĩa ăn

Dish [dɪʃ] (n): đĩa đựng đồ ăn

Chopsticks [tʃɒpsɪks] (n): đũa

Diet [‘dɑɪət] (n): chế độ ăn uống

Balanced diet (n): chế độ ăn uống cân đối

Balanced meal (n): bữa ăn bổ dưỡng

Steam [sti:m] (v): hấp, xôi

Treat [tri:t] (n): món ưa thích

Recipe [‘rerəpt] (n): công thức nấu ăn

B. Our food (Thức ăn của chúng tôi)

Dirt [dɜ:t] (n): bụi

Dirty [dɜ:tɪ] (adj): có bụi

Affect [ə’fekt] (v): ảnh hưởng

For example [fərɪg’zɑ:mpl] (exp): chẳng hạn, ví dụ

Taste [teɪst] (n): khẩu vị, vị

Moderate [‘mɒdərət] (adj): điều độ

Moderation [mɒdə’reɪʃn] (n): sự điều độ

Amount [ə’mɑʊnt] (n): số lượng

Energy–giving (n): chất tạo năng lượng

Sensibly [‘sensəble] (adv): cách khôn ngoan

Fatty [fӕt] (adj): có nhiều mỡ

Body–building (n): chất cấu tạo cơ thể

Dairy [‘deərɪ] (n): nơi trữ và sản xuất sữa

Cereal [‘sɪərɪəl] (n): ngũ cốc

Variety [və’rɑɪətɪ] (n): nhiều thứ

Guidelines [‘gɑɪdlɑɪɪ] (n): sự chỉ dẫn, lời khuyên

Key [ki:] (n): chìa khóa

Lifestyle [‘lɑɪfsɑɪl] (n): lối sống

Advantage [əd’vӕtɪdɜ] (n): sự thuận lợi

Include [ɪn’klu:d] (v): bao gồm

Chart [tʃa:t] (n): biểu đồ

Protective [prə’tektɪv] (adj): có tính phòng ngừa

Suggestion [sə’dɜestʃn] (n): lời đề nghị

Suggest [sə’dɜest] (v): đề nghị

Greens [gri:nz] (n): rau cải

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 12 Lớp 7

Trên đây là bài học về Từ Vựng Unit 12 Tiếng Anh lớp 7, để mở rộng vốn từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 7 Vocabulary – Từ vựng.

 • Câu 1:

  Choose the best option to complete each of the following sentences.

  Hoa feels sick because she ate too________candy last night.

  • A.
   much
  • B.
   many
  • C.
   a lot of
  • D.
   little
 • Câu 2:

  On the table there were vegetables, bread and two large………………. .

  • A.
   bowl of soup
  • B.
   bowl of soups
  • C.
   bowls of soups
  • D.
   bowls of soup
 • Câu 3:

  My brother doesn’t like pork and …………………. .

  • A.
   either do I
  • B.
   neither do I
  • C.
   neither I do
  • D.
   I don’t too
 • Câu 4:

  Trung…………………..a box of chocolate.

  • A.
   often gives Chi
  • B.
   gives often Chi
  • C.
   often Chi gives
  • D.
   to Chi often gives
 • Câu 5:

  If he eats all that food, he eats……………………….. .

  • A.
   too much
  • B.
   too many
  • C.
   quite much
  • D.
   quite many
 • Câu 6:

  What about ………………..to dinner with me?

  • A.
   come
  • B.
   coming
  • C.
   to come
  • D.
   comes
 • Câu 7:

  I have enough food in the house, so I needn’t ………………to the shops tomorrow.

  • A.
   to go
  • B.
   will go
  • C.
   go
  • D.
   going

Câu 8-20: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!