Lớp 12

Unit 13 lớp 12 Speaking – Hội thoại The 22nd Sea Games

Bài học Unit 13 The 22nd Sea Games phần Speaking hướng dẫn các em thực hành nói về một sự kiện thể thao và trình bày được kết quả, kỷ lục của một đại hội thể thao.

1. Unit 13 Speaking Task 1

Work in pairs. Discuss and write the name of the sport under each symbol. Which sport(s) do you like / dislike? Give your reasons. (Làm việc theo cặp.Thảo luận và viết tên của môn thể thao dưới mỗi biểu tượng. Em thích / không thích (những) môn thể thao nào? Cho lí do.)

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 12 Speaking – Hội thoại The 22nd Sea Games

Guide to answer

1.football                      2. tennis                       3. swimming

4. cycling                      5. basketball                 6. running (athletics)

2. Unit 13 Speaking Task 2

Work with a partner. Talk about some of the records at the 22nd SEA Games, using the information in the table  below.

(Làm việc với một bạn cùng học. Nói về một số kỉ lục ở Đông Nam Á Vận Hội lần 22, dùng thông tin ở bảng dưới đây.)

 Records of the 22nd SEA Games
Athletics (Men’s 200m)  Boonthung (Thailand) 20.14 seconds
Women’s Marathon (42 km)  Erni (Indonesia) 2 hours 52 minutes 28 seconds
Men’s Long Jump  Amri (Malaysia) 7.76 m
Women’s High Jump  Ruphai (Thailand) 1.86 m
Swimming (Men’s 1500m)  Yurita (Indonesia) 13 minutes 19.26 seconds
Cycling (Women’s 25 km cross-country)  Maria (Philippines) 1 hour 29 minutes 35 seconds
Tennis (Men’s Singles)  Dannal (Thailand) defeated Febi (Indonesia) 6-2, 6-1

 

Guide to answer

 • Erni, from Indonesia, won the Women’s Marathon in two hours 52 minutes 28 seconds.
 • Amri, a Malaysian athlete, won the Men’s Long Jump. He jumped 7,76 meters.
 • Ruphai. from Thailand, won the Women’s Hish Jump. She jumped 1,86 meters.
 • Yurila, an Indonesian athlete, won the Men’s Swimming. He swam 1,500 meters in 13 minutes 19.26 seconds.
 • Maria, the Filipino, won the Women’s Cycling. She travelled 25 kilometers cross – country in 1 hour 29 minutes 35 seconds.
 • Dannal, the Thai, won the Men’s Tennis (Singles). He defeated Febi, the Indonesian, winning two sets 6-2, 6-1.

3. Unit 13 Speaking Task 3

Work in groups. Make a report on the sports results, using the information in the scoreboard.

(Làm việc theo nhóm. Tường thuật theo kết quả của những môn thể thao, dùng thông tin ở bảng điểm.)

 

 SCOREBOARD

22nd SEA Games

 Football        

 Women’s Final:              Vietnam: 2………   Myanmar: 1

 Third – place Playoff:      Thailand: 6……….  Malaysia: 1

 Men’s Final:                   Thailand: 2…………Vietnam: 1

 Volleyball     

 Women’s Final:              Thailand: 3……….  Vietnam: 0

 

Guide to answer

 • Thailand and Malaysia played in the Women’s Third Place Play-off. The Thai Team won the bronze medal with the score 6-1.
 • Thailand and Vietnam played in the Men’s Football Final and the Thai Team won the gold medal. The result was 2-1.
 • Thailand and Vietnam played in the Women’s Volleyball Final. The Thai Team won the gold medal with the score 3-0.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 13 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 13 lớp 12 Speaking.

 • Câu 1:
  Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D

  He is not only a skillfully but also a fair player.

  • A.
   is
  • B.
   not only
  • C.
   skillfully
  • D.
   player
 • Câu 2:

  Find the mistake: Vietnam carried on an intensive programme for its athletes, which included training in facilities, both home and abroad.

  • A.
   carried on
  • B.
   an
  • C.
   its
  • D.
   which
 • Câu 3:

  Find the mistake: It’s a friendly game to tie up and promote the friendship and solidarity among two provinces.

  • A.
   It’s
  • B.
   to tie up
  • C.
   the
  • D.
   among

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speaking Unit 13 Lớp 12

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới  Unit 13 The 22nd SEA Games – Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!