Lớp 12

Unit 14 lớp 12 Speaking – Hội thoại International Organizations

Bài học Unit 14 International Organizations – Speaking hướng dẫn các em trình bày về một số tổ chức quốc tế thông qua các câu hỏi gợi ý.

1. Unit 14 Speaking Task 1

Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và  trả lời câu hỏi.)

Bạn đang xem: Unit 14 lớp 12 Speaking – Hội thoại International Organizations

 1. What does WHO stand for? (WHO là viết tắt của cái gì?)
 2. When was WHO established? (WHO được thành lập khi nào?)
 3. What is its major objective? (Mục đích chính của tổ chức là gì?)
 4. What are its main activities? (Những hoạt động chính của tổ chức là gì?)

Guide to answer

 1. WHO stands for World Health Organization.
 2. It was established on April 7, 1948.
 3. Its objective is the attainment by all the peoples of the highest possible level of health.
 4. Its main activities are carrying out research on medical development and improving international health.

2. Unit 14 Speaking Task 2

Below is some brief information about two international organizations. Work in pairs. Ask and answer questions about them. (Dưới đây là một vài thông tin ngắn về hai tổ chức quốc tế. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả câu hỏi về chúng.)

UNICEF

 • Founded: 1948
 • Headquarters: New York
 • Aims: to advocate for the protection of children’s rights, to help meet their basic needs and help them reach their full potential.
 • Activities:

+ provide supports and funds for the most disadvantaged children – victims of war. disasters and extreme poverty.

+ carry out education development programmes for children.

WWF

 • Founded: 1961 Head office: New York Aims: to protect endangered wild animals and their habitat.
 • Activities:

+ carry out research on endangered species.

+ collect data on rare and endangered animals and plants

 

 

 

Guide to answer

Dialogue 1

 • A: What does UNICEF stand for?
 • B: UNICEF stands for the United Nations Children’s Fund.
 • A: When was UNICEF established?
 • B: It was established in 1948.
 • A: What is its major objective?
 • B: Its major objective is to advocate for the protection of children’s rights.
 • A: What are its main activities?
 • B: Its main activities are providing supports and funds for the most disadvantaged children and carrying out education development programmes for children.

Dialogue 2

 • A: What does WWF stand for?
 • B: WWF stands for World Wildlife Fund.
 • A: When was WWF established?
 • B: It was established in 1961.
 • A: What is its major objective?
 • B: Its major objective is to protect endangered wild animals and their habitat.
 • A: What are its main activities?
 • B: Its main activities are carrying out research on endangered species and collecting data on rare and endangered animals and plants.

3. Unit 14 Speaking Task 3

Tell a partner what you know about one of the above mentioned international organizations. Use the information from Tasks 1 and 2. (Kể cho một bạn cùng học những gì em biết về một trong hai tổ chức quốc tế được nói đến ở trên. Dùng thông tin ở Task 1 và 2.)

Guide to answer

 • A: Do you know anything about WWF?
 • B: OK. First, its name stands for World Wildlife Fund. This organization founded in 1961, has its headquarters in New York. Its aims are to protect endangered wild animals and their habitats. WWF ‘s main activities are to carry out research on endangered species and collect data on rare and endangered plants and animals. So far, thanks to its activities, a large number of endangered animals have been saved and preserved in reserves.

4. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 14 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 14 lớp 12 Speaking.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  WHO _________ for World Health Organization.

  • A.
   sits
  • B.
   lies
  • C.
   stands
  • D.
   leans
 • Câu 2:

  He is the representative ___________ in for Organization for Economic Co-operation and Development.

  • A.
   stands
  • B.
   standing
  • C.
   stood
  • D.
   to stand
 • Câu 3:

  Living standard of our residents has been improved a lot in peacetime in comparison _______ war time.

  • A.
   to
  • B.
   with
  • C.
   of
  • D.
   for

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Speaking Unit 14 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 14 International Organizations – Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề các tổ chức quốc tế. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới  Unit 14 International Organizations – Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!