Lớp 10

Unit 15 lớp 10 Listening – Bài nghe Cities

Bài học Unit 15 Cities phần Listening hướng dẫn các em nghe hiểu để hoàn thành thông tin với nội dung xoay quanh chủ đề về tượng Nữ thần Tự do ở New York.

1. Before You Listen Unit 15 Lớp 10

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh và trả lời các câu hỏi.)

Bạn đang xem: Unit 15 lớp 10 Listening – Bài nghe Cities

 1. What is it? (Nó là gì?)
 2. What does it look like? (Nó trông thế nào?)
 3. What has it got on its head? (Có gì ở phía trên đầu?)
 4. What has it got in its left hand? (Có gì ở tay bên trái?)
 5. What is it holding in its right hand? (Có gì đang giữ ở bên tay phải?)
 6. What is it wearing? (Nó mặc gì?)

Guide to answer

 1. It’s the Statue of Liberty.
 2. It’s the Statue of a woman. It’s tall/big/ beautiful.
 3. It’s got a crown on its head.
 4. It’s got a tablet on its left hand.
 5. It’s holding a torch in its right hand.
 6. It’s wearing a robe.

2. While You Listen Unit 15 Lớp 10

2.1. Unit 15 Listening Task 1

Listen to the passage and choose the correct answers. (Lắng nghe đoạn văn và chọn các câu trả lời đúng.)

1. The Statue of Liberty is in __________.

A. the center of New York City

B. New York Harbour

C. the suburbs of New York City

2. The State was made by _______.

A. the French

B. Americans

C. the British

3. The Statue was completed in ______.

A. 1886

B. 1884

C. 1866

4. The Statue was made because _________.

A. French people wanted to show their friendship with American people

B. American people wanted to show their friendship with French people

C. French people wanted to show their friendship with British people

5. Tourists can visit the Statue _____.

A. everyday, including Christmas Day

B. everyday, except Sunday

C. everyday, but not on Christmas Day

Guide to answer

1 2 3 4 5
B A A A C

 

2.2. Unit 15 Listening Task 2

Listen again, and fill in the missing information in the table below. (Nghe lại, và điền thông tin còn thiếu vào bảng dưới.)

Formal name (Tên gọi chính thức)  Liberty Enlightening the World
Height (Chiều cao)  
Weight (Khối lượng)  
Material (Chất liệu)  
The base (Nền móng)  
Opening time (Thời gian mở cửa)  

 

Guide to answer

Formal name (Tên gọi chính thức)  Liberty Enlightening the World
Height (Chiều cao)  46m
Weight (Khối lượng)  205 tons
Material (Chất liệu)  cooper and icon frame
The base (Nền móng)  concrete
Opening time (Thời gian mở cửa)  9:30 am to 5 pm daily except Christmas Day

 

3. After You Listen Unit 15 Lớp 10

Works in groups. Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty, using the information in the table. (Làm việc nhóm. Nói cho nhau những gì bạn đã được biết về Tượng Nữ Thần Tự Do, sử dụng thông tin trong bảng.)

Guide to answer

The Statue of Liberty is a symbol of freedom in the world. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It weighs 205 tons and is 46 metre high. Its outside is made of cooper and its inside has an iron frame. You can visit the statue from 9:30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day.

Dialogue

A: The Statue of Liberty is a familiar image of America and a symbol of freedom. It is in New York Harbour.

B: And it was a gift of the French people to Americans to show the friendship between the two nations.            

C: The statue is 46 metres high, and weighs 205 tons.

A: And its outside made of copper with a frame of iron inside.

B: Its base is made of stone and concrete.

C: And people can,visit the statue from 9:30 am to 5pm daily except Christmas Day.

4. Tapescript Listening Unit 15 Lớp 10

The Statue of Liberty, one of America’s most familiar image, is on an island in New York Harbour. It is a symbol of freedom. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It was a gift to American people from the French to show the friendship between the two nations. This is the statue of a woman who is wearing a loose robe and a crown on her head. Her right hand holds a burning torch, and her left hand holds a tablet with the date July 4, 1776 on it. The Statue weighs 205 tons and is 46 metre high. It stands on a stone and concrete base. The base and pedestal increase the height of the monument to 93 metre. The outside is made of cooper. Inside, it has an iron frame. The statue was completed in 1884 in France, and then transported to America in 1886. Tourists can visit the statue from 9:30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day.

Bài dịch

Tượng Nữ thần Tự do, một trong những hình ảnh quen thuộc của nước Mỹ, nằm trên một hòn đảo ở Cảng New York. Nó là biểu tượng của sự tự do. Tên gọi chính thức là Nữ thần khai sáng thế giới. Đây là món quà gửi đến người dân Hoa Kỳ từ những người Pháp để thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đây là bức tượng của người phụ nữ mặc một bộ áo choàng rộng và đội vương miện trên đầu. Tay phải của tượng cầm một ngọn đuốc, và tay trái cầm bảng khắc ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tượng nặng 205 tấn và cao 46 mét. Nó đứng trên nền móng làm bằng đá và bê tông. Nền móng và bệ đỡ nâng chiều cao của tượng lên 93 mét. Bên ngoài tượng được làm bằng đồng. Bên trong là khung sắt. Bức tượng được hoàn thành năm 1884 ở Pháp, và sau đó được vận chuyện đến Mỹ năm 1886. Du khách có thể thăm quan tượng từ 9h30 sáng đến 5h chiều hàng ngày trừ lễ Giáng sinh.

5. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 15 Lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 15 lớp 10 Listening.

 • Câu 1:
  Read the passage carefully and choose the correct answer

  Hanoi, estimated population 3,083,800 (2004), is the capital of Vietnam. The city is located on the right bank of the Red River, 1,760 km north of Ho Chi Minh City. Through history, Hanoi was known by many names, such as Thang Long, Dong Do, Dong Quan, Bac Ha. In 1831 the Nguyen Dynasty renamed it Hanoi. Hanoi experiences the typical climate of northern Vietnam, where summers are hot and humid, and winters are cold and dry. The summer months from May to September receive the majority of rainfall in the year. The winter months from November to March are relatively dry, although spring then often brings light rains. The minimum winter temperature in Hanoi rarely goes lower than 6-7°C and summer can get as hot as 38-40°C. Hanoi experiences four full seasons in a year. Hanoi is often said to be the cultural center of Vietnam, where every dynasty has left behind their imprint. Even though some relics have not survived through wars and time, the city still has many interesting cultural and historic monuments for visitors and residents alike. Some of the prominent places are Ho Chi Minh mausoleum; Van Mieu, site of the oldest university in Vietnam; One Pillar Pagoda, and Flag Tower of Hanoi.

  Hanoi is also the home of a number of museums, including Vietnamese National History Museum, the Revolution Museum and National Museum of Fine Arts. West Lake (Ho Tay) is a popular place for recreation, with small boats for hire.

  Hanoi has many universities, colleges and institutes. Because many of the national universities are located in Hanoi, students from other provinces wishing to enter university often travel to Hanoi for the annual entrant examination. Such events often take place in June and July, when a large number of students and their families converge on the city a few weeks before and after the exam dates.

  Trade is another strong sector of the city. The economic structure algo undergo important shifts, with tourism, finance and banking now playing an increasingly important role.

  Hanoi ____.

  • A.
   had ever many different names 
  • B.
   is now called Thang Long
  • C.
   is next to Ho Chi Minh City
  • D.
   has only two seasons a year
 • Câu 2:

  Which sentence is true?

  • A.
   There is no river in Hanoi.
  • B.
   The Red River flows through Hanoi
  • C.
   Hanoi is only a small city.
  • D.
   It is not hot in summer in Hanoi.
 • Câu 3:

  Visitors ____.

  • A.
   cannot visit any museums in Hanoi
  • B.
   can visit many interesting historic monuments in Hanoi 
  • C.
   cannot enjoy any relics in Hanoi
  • D.
   are not allowed to visit the monements in Hanoi

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Listening Unit 15 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 15 Lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành nghe có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!