Lớp 8

Unit 15 lớp 8 Getting Started Computers

Bài học Unit 15 Computer phần Getting Started hướng dẫn các em làm quen với chủ đề bài học về máy vi tính.

Getting Started Unit 15 Lớp 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. (Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.)

Bạn đang xem: Unit 15 lớp 8 Getting Started Computers

Guide to answer

 • Computers save time: máy tính tiết kiệm thời gian
 • Computers can work much faster than a person can: máy tính có thể làm việc nhanh hơn nhiều con người có thể
 • Computers solve problems exactly and quickly: máy tính giải quyết vấn đề một cách chính xác và nhanh chóng
 • Computers can gather a wide range of information: máy tính có thể thu thập nhiều thông tin
 • Computers can help us in entertainment: máy tính có thể giúp chúng ta giải trí
 • Computers can store a huge of information: máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin.

Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 15 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Getting Started Unit 15 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 8 Getting Started do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  What is a washing machine used _________?

  • A.
   to
  • B.
   in
  • C.
   with
  • D.
   for
 • Câu 2:

  Put plants __________ a window so that they will get enough light.

  • A.
   near to
  • B.
   near of
  • C.
   next to
  • D.
   nearly
 • Câu 3:

  I use a laptop __________ to music and watch videos.

  • A.
   listen
  • B.
   to listen
  • C.
   listening
  • D.
   listened

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting Started Unit 15 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!