Lớp 8

Unit 2 lớp 8 Listen – Bài nghe Making Arrangements

Bài học Listen Unit 2 Lớp 8 – Making Arrangements hướng dẫn các em nghe đoạn hội thoại qua điện thoại và điền thông tin còn thiếu vào mẫu đã cho sẵn.

1. Listen Unit 2

Listen to the telephone conversation. Fill in the missing information. (Nghe hội thoại qua điện thoại sau rồi điền vào thông tin còn thiếu.)

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 8 Listen – Bài nghe Making Arrangements

KINGSTON JUNIOR HIGH SCHOOL

DATE: __________________________ TIME: ________________

FOR: The Principal

MESSAGE: ____________________________________________

TELEPHONE NUMBER: ___________________________________

Guide to answer

KINGSTON JUNIOR HIGH SCHOOL

DATE: Tuesday                                 TIME: 9.45

FOR: The Principal

MESSAGE: Mrs Mary Nguyen want to see you at 9.45 on Tuesday morning.

TELEPHONE NUMBER: 64683720942

2. Tapescript Listen Unit 2

Secretary: Kingston Junior High School.

Woman: Good afternoon. Coud I talk to the principal, please?

Secretary: I’m afraid Mr. Kelvin is out at the moment. Would you like to leave a message?

Woman: uhm, no. But I’d like to make an appointment to see him.

Secretary: I think he will be available on Tuesday.

Woman: Tuesday’s OK. Can I see him in the morning?

Secretary: Sure, you can. What time would you like to come?

Woman: Is 10. 30 OK?

Secretary: I’m sorry. The principal will have a school visit at 10.30. What about 9.45?

Woman: 9.45. Let me see. Yes, it’s alright.

Secretary: What’s your name, please?

Woman: My name’s Mary Nguyen.

Secretary: And your address, please?

Woman: Number 23, 51st Street. My telephone number is 64683720942.

Secretary: Thank you, Mrs. Nguyen.

Woman: Thank you very much. Goodbye.

Secretary: Goodbye.

Bài tập trắc nghiệm Listen Unit 2 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Listen Unit 2 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 2 lớp 8 Listen do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the best answer

  I’m going to see the movie Dream City at 6.45 this evening. Would you like ___________?

  • A.
   come
  • B.
   to come
  • C.
   coming
  • D.
   came
 • Câu 2:

  He wants to become a __________ motorist in the future.

  • A.
   dancing
  • B.
   racing
  • C.
   herding
  • D.
   drawing
 • Câu 3:

  They are going ____________ Halong Bay in this summer vacation.

  • A.
   visit
  • B.
   visiting
  • C.
   to visit
  • D.
   visited

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listen Unit 2 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!