Lớp 9

Unit 2 lớp 9 Getting Started – Clothing

Bài học Getting Started Unit 2 Lớp 9 – Clothing hướng dẫn các em làm quen với trang phục truyền thống của một số quốc gia trên thế giới.

Getting Started Unit 2 Lớp 9

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.)

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 9 Getting Started – Clothing

Guide to answer

a) She comes from Japan.

b) She comes from Vietnam.

c) He comes from Scotland.

d) She comes from India.

e) He comes from the western part of the United States.

f) She may come from one of the Islamic countries.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Getting Started – Unit 2 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 9 Getting Started.

 • Câu 1:
  Choose the correct answer

  Peter is the ______ student in his club.

  • A.
   taller than
  • B.
   so tall as
  • C.
   the tallest
  • D.
   tallest
 • Câu 2:

  Last year they __________ 22 million TV sets.

  • A.
   sold
  • B.
   has sold
  • C.
   has sold
  • D.
   were selling
 • Câu 3:

  Tim was tired. He ______ hard all day.

  • A.
   has been studying
  • B.
   studies
  • C.
   studied
  • D.
   had been studying

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting Started Unit 2 Lớp 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!