Lớp 9

Unit 2 lớp 9 Speak – Hội thoại Clothing

Bài học Speak Unit 2 lớp 9 – Clothing hướng dẫn các em thực hiện hội thoại cùng nhau hỏi và trả lời về vấn đề trang phục thường mặc trong các dịp lễ hay những trang phục mặc hàng ngày.

1. Unit 2 Lớp 9 Speak Task a

Match the phrases to the pictures. (Ghép các cụm từ đúng với hình.)

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 9 Speak – Hội thoại Clothing

1. a colorful T-shirt            4. a short-sleeved blouse               7. a baggy paint

2. a plaid skirt                   5. a sleeveless sweater                  8. faded jeans

3. a plain suit                    6. a striped shirt                            9. blue shorts

Guide to answer

 • a-1: a colorful T-shirt (áo thun nhiều màu)
 • b-5: a sleeveless sweater (áo len không tay)
 • c-6: a striped shirt (áo sơ mi kẻ sọc)
 • d-3: a plain suit (bộ com lê trơn)
 • e-8: faded jeans (quần jeans bạc màu)
 • f-4: a short-sleeved blouse (áo cánh ngắn tay)
 • g-7: baggy pants (quần thụng)
 • h-2: a plaid skirt (váy ca-rô)
 • i-9: blue shorts (quần sọc xanh)

2. Unit 2 Lớp 9 Speak Task b

Work in small groups. Write two more questions for the last section of this survey about students’ wear. Then interview members of another group. The words in section a) may help you. (Làm việc theo nhóm nhỏ. Viết thêm hai câu hỏi cho phần cuối cùng của cuộc khảo sát này về đồng phục học sinh. Sau đó, phỏng vấn các thành viên của một nhóm khác. Những từ trong phần a) có thể giúp bạn.)

Guide to answer

 • 2 câu hỏi gợi ý

Clothes for speacial occasions

– Do you wear your favorite clothes?

– Do you wear the traditional dress?

 • Gợi ý phỏng vấn

A: Do you usually wear on the weekend?

B: I usually wear casual clothes, for example a T-shirt and shorts or pants.

A: Why do you wear these clothes?

B: It’s convenient for me at work.

A: What’s your favorite type of clothing?

B: I like the simple European clothes: white shirts and dark trousers. I do not like colorful clothes because they are not suitable for the Vietnamese people, especially for girls and young women.

A: What do you think of your school uniform?

B: It’s simple and beautiful: white shirts and dark trousers for boys and white ao dai and black pants for girls.

3. Unit 2 Lớp 9 Speak Task c

Now report the results of your survey. (Bây giờ báo cáo kết quả cuộc khảo sát của bạn.)

Guide to answer

 • One person like the simple European clothes: white shirts and dark trousers.
 • Two people said they liked their uniform.
 • Mai said she loved the traditional dress.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speak – Unit 2 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 9 Speak.

 • Câu 1:
  Choose the best option to complete the sentences

  This test must be done ………………..

  • A.
   carefully
  • B.
   care
  • C.
   careful
  • D.
   careless
 • Câu 2:

  Where would you go if you …………….. a car?

  • A.
   have
  • B.
   has
  • C.
   had
  • D.
   having
 • Câu 3:

  Kally would come to see you if she ……………..your address.

  • A.
   have
  • B.
   has
  • C.
   had
  • D.
   having

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speak Unit 2 Lớp 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!