Lớp 10

Unit 3 lớp 10 Bài học Listening – People’s Background

Bài học Listening Unit 3 lớp 10 – People’s Background hướng dẫn các em nghe hội thoại để tìm thông tin đúng sai, và điền thông tin thiếu vào chỗ trống về tiểu sử của một vận động viên thể dục dụng cụ.

1. Before You Listen Unit 3 Lớp 10

Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 10 Bài học Listening – People’s Background

1. Can you name any Olympic champions? (Bạn có thể kể tên bất kì nhà vô địch Thế vận hội nào không?)

2. What would you like to know about these people? (Bạn muốn biết điều gì về những người này?)

Guide to answer

1. Yes. I know some Olympic champions. They are: Nellie Kim, a gymnast from Russia; Michael Phelps, an American former competitive swimmer; Hoang Xuan Vinh, a Vietnamese sports shooter,…

2. I ask how he’s practised to be an Olympic champion and how many times he’s got this championship.

2. While You Listen Unit 3 Lớp 10

2.1. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 1

Listen to the conversation between Bob and Sally. Decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe cuộc hội thoại giữa Bob và Sally. Xác định xem phát biểu nào là đúng (T) hay sai (F).)

1. In 1995 Sally joined the Star Sports Club.

2. There are five people in her family.

3. She has a lot of free time.

4. She likes not only sports but also reading.

5. She wants to be a writer.

Guide to answer

1. T

2. T

3. F (I don’t have much free time.)

4. T

5. F (I want to be a sports teacher.)

2.2. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 2

Listen to the conversation again, and fill in the blanks. (Nghe lại và điền vào chỗ trống.)

1. Sally got _______ at local schools.

2. She _____ in Manchester with ______.

3. She likes ______ sports – basketball and ______, for example.

4. She likes to read _______ – romantic books.

5. She wants to get her ______.

Guide to answer

1. Sally got a general education at local schools.

2. She lives in Manchester with her family.

3. She likes different sports – basketball and swimming, for example.

4. She likes to read love stories – romantic books.

5. She wants to get her teacher’s diploma.

3. After You Listen Unit 3 Lớp 10

Work in pairs. Ask and answer questions about Sally. (Làm việc theo cặp. Hỏi và đáp về Sally.)

Guide to answer

You: Hello, Sally. Can I ask you some questions?

Sally: OK. No problem. What do you want to know?

You: Do you mind telling me about your family?

Sally: Of course not. My parents have three children – my two brothers and me. My brothers both go to work, one is an engineer and the other is a high school teacher.

You: When did you start your sports practice?

Sally: When I was 15.

You: What other sports do you like playing?

Sally: I like swimming and baseball.

You: Whal do you do in your free time?

Sally: I just sit at home and reading.

You: What kind of books do you like reading?

Sally: Love stories – I love romatic books.

You: Sally, can you tell me what you want to be in the future?

Sally: I want to be a sports teacher. Now, I’m a college student and I want to get my teacher’s diploma.

You: Thanks a lot for all the answers.

Sally: My pleasure.

4. Tapescript Listening Unit 3 Lớp 10

Bob: Congratulations! You are now the Olympic champion.

Sally: Thanks. Yes. I’m very happy.

Bob: Our readers want to know all about you.

Sally: That’s nice! Well, ask me your questions.

Bob: First of all, tell me something about yourself.

Sally: Well, I was born in 1980. I not a general education at local schools and when I was 15, I joined the Star Sports Club near my home.

Bob: Where is your home?

Sally: In Manchester.

Bob: I see. And do you live alone?

Sally: No. I live with my family, my parents and two brothers.

Bob: What do you like to do in your free time?

Sally: Well, I don’t have much free time, but I like different sports – baseball and swimming, for example, and just sitting at home and reading.

Bob: What sorts of books do you like?

Sally: Oh, love stories – romantic books.

Bob: And what do you want to be in the future?

Sally: I want to be a sports teacher. I’m a student at college. I want to get my teacher’s diploma.

Bob: I see. Now tell me …

5. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 3 Lớp 10

Trên đây là bài học Listening Unit 3 tiếng Anh lớp 10 đã giúp các em đọc và tìm hiểu một số kỹ năng nghe hiểu. Để củng cố bài học và rèn luyên kỹ năng nghe hiểu, mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 3 lớp 10 Listening do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  If you want to be a telephonist, you should _________ your communication skills.

  • A.
   practiced
  • B.
   practice
  • C.
   practicing
  • D.
   to practice
 • Câu 2:

  Marie ___________ the dream of a scientific career which seemed impossible for a woman at that time.

  • A.
   harbored
  • B.
   attended
  • C.
   obtained
  • D.
   interrupted
 • Câu 3:

  We would love _______ three cups of coffee.

  • A.
   have
  • B.
   to have
  • C.
   having
  • D.
   had

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Listening Unit 3 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 3 Tiếng Anh Lớp 10, trong quá trình luyện nghe có điểm nào chưa hiểu còn thắc mắc, các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!