Lớp 7

Unit 3 lớp 7 Vocabulary – Từ vựng

Bài học Vocabulary Tiếng Anh Unit 3 lớp 7 cung cấp đầy đủ từ vựng ở các phần bài học thuận tiện cho các em trong việc tra cứu và ghi nhớ từ mới.

A. What a lovely home! (Ngôi nhà xinh quá!)

Lovely [‘lᴧvlɪ] (adj): dễ thương, xinh

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 7 Vocabulary – Từ vựng

Awful [‘Ɔ:fl] (adj): xấu, tồi tệ

Seat [si:t] (n): chỗ ngồi

Have a seat (v): mời ngời

Shop [ʃɒp] (v): đi mua sắm

Bright [brɑɪt] (adj): sáng sủa

Modern [‘mɒdn] (adj): hiện đại

Sink [sɪƞk] (n): bồn rửa chén

Tub [tᴧb] (n): bồn tắm, chậu

Shower [‘ʃɑʊə] (n): vòi gương sen

Amazing [ə’meɪzɪƞ] (adj): đáng ngạc nhiên

Washing machine [‘wɒʃɪƞ mə’ʃ:n] (n): máy giặt

Dryer [‘drɑɪƟ] (n): máy sấy

Refrigerator [rɪ’frɪdɜəreɪtə] (n): tủ lạnh

Dishwasher [‘dɪʃwɒʃə] (n): máy rửa chén đĩa

Electric stove [ɪ’lektrɪk stəʊv] (n): bếp/là điện

Exclamation [eksklə’meɪʃn] (n): lời cảm thán

Exclamatory sentence (n): câu cảm thán

Boring [‘bƆ:rɪƞ] (adj): nhàm chán, tẻ nhạt

Complaint [kəm’pleɪnt] (n): lời than phiền

Complain [kəm’pleɪn] (v): than phiền, phàn nàn

Complainment [kəm’pleɪnmənt] (n): lời khen

Delicious [dɪ’lɪʃəs] (adj): good: ngon

Point [‘pƆɪnt] (v): chỉ

Both … and [bəʊƟ ənd] (adv): vừa … vừa; cả … lẫn

Closet [‘kləʊzɪt] (n): phòng nhỏ (để đồ đạc, quần áo)

Smell [smel] (v): mùi

Care [keə] (n): sự khổ cưc, lo lắng

Safety [‘seɪfətɪ] (n): sự an toàn

Danger [‘deɪndɜə] (n): sự nguy hiểm

Safe [‘seɪf] (adj): an toàn

Dangerous [‘deɪndɜərəs] (adj): nguy hiểm

Horrible [‘hɒrəbl] (adj): khủng khiếp, tệ

B. Hoa’s Family (Gia đình của Hoa)

Countryside [‘kᴧntrɪsɑɪd] (n): miền quê

Raise [reɪz] (v): nuôi

Cattle [‘kӕtl] (n): gia súc, bò

Till [tɪl] = until [ᴧn’tɪl] (prep): tới khi, đến khi

Housework [‘hɑʊswɜ:k] (n): việc nhà

Take care of = look after (v): chăm sóc

Primary school [prɑɪmərɪ sku:l] (n): trường tiểu học

Elementary school [‘elɪmentrɪ sku:l] (n): trường tiểu học

High school [hɑɪ sku:l] (n): trường trung học

Secondary school [‘sekəndrɪ sku:l] (n): trường trung học phổ thông

Junior high school [‘ju:nɪə hɑɪ sku:l] (n): trường phổ thông cơ sở

Senior high school [‘si:nɪə hɑɪ sku:l] (n): trường cấp 3

Journalist [‘dɜɜ:nəlɪst] (n): kí giả

Place of work [pleɪsəv wɜ:k] (n): nơi làm việc

Look for [lʊk fə] (v): tìm kiếm

Advice [əd’vɑɪs] (n): lời khuyên

Furnish [‘fɜ:nɪʃ] (v): cung cấp, trang bị

Furnished [‘fɜ:nɪʃt] (adj/p.p): có trang bị đồ đạc

Good news [‘gʊd nju:z] (n): tin vui

Luckily [‘lᴧkɪlr] (adv): may thay

Suitable [‘su:təbl] (adj): thích hợp

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 3 Lớp 7

Như vậy các em vừa được học bài Vocabulary Unit 3 Tiếng Anh lớp 7

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 3 lớp 7 Vocabulary – Từ vựng do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the best answer

  He is ……. football player I’ve ever seen.

  • A.
   bad
  • B.
   badder
  • C.
   worse
  • D.
   the worst
 • Câu 2:

  Sam is ……. responsible than Tom.

  • A.
   more
  • B.
   much
  • C.
   the more
  • D.
   the most
 • Câu 3:

  It is ……. in the city centre than it is in the country.

  • A.
   noisy
  • B.
   more noise
  • C.
   noisier
  • D.
   noisiest

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Vocabulary Unit 3 Lớp 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!