Lớp 10

Unit 4 lớp 10 Speaking – Hội thoại Special Education

Bài học Speaking Unit 4 Lớp 10 – Special Education hướng dẫn các em thực hành hội thoại thực hiện cuộc phỏng về đề tài giáo dục.

1. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 1

The questions in the interview below have been left out. Work with a partner and fill in the blanks with the right questions. (Những câu hỏi ở bài phỏng vấn dưới đây bị bỏ sót. Làm việc với bạn học và điền vào chỗ trống với câu hỏi đúng.)

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 10 Speaking – Hội thoại Special Education

1. What were your subjects then?

2. What was your timetable?

3. What about homework?

4. Which lower-secondary school did you go to?

5. What part of the school life didn’t you like then?

6. Can you tell me about the test and examinations at school then?

7. What did you like best about your school then?

Guide to answer

A – 4

B – 1

C – 2

D – 6

E – 3

F – 5

G – 7

2. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 2

Interview your partner, using the questions in Task 1. (Phỏng vấn bạn học, sử dụng các câu hỏi trong bài tập 1.)

Guide to answer

You: Which Lower secondary school did you go to, Nam?

Nam: I went to Quang Trung Lower secondary school.

You: What were your subjects then?

Nam: A lot. I had to study lots of things: Maths, History, Geography, Physics, Chemistry, Biology, Civic Education, Physical Education, Literature, English, Agriculural Technology, Industrial Technology, …

You: What was your timetable?

Nam: I had four or five classes every school day, from 7:00 a.m. to 11:30 a.m.

You: Can you tell me about your tests or examinations then?

Nam: I had various kinds of tests: fifteen-minute tests, one-period tests and final tests at the end of each term. Besides, I had oral arid listening tests.

You: What about homework?

Nam: Homework? A lot. Nearly every teacher cave us homework after each class.

You: Oh! Really? What part of the school life didn’t you like?

Nam: I think some subjects aren’t necessary for small schoolchildren at all, for example agricultural or industrial technology. They only take much time and money of people and children, because I myself till now don’t know anything about plaining rice, growing callle … at all. And Physical education is taught in hot afternoons.

You: What did you like best about your school then?

Nam: It was the friendship among schoolfellows.

3. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 3

Tell the whole class what you know about your partner. (Kể cho cả lớp về những gì em biết về bạn cùng học.)

Guide to answer

My partner is Nam. He attended Quang Trung Lower-secondary school. He had to learn so many things even unnecessary subjects as he told. He had four or five class-periods every school dat and a lot of homework. About tests and examinations, he had different kinds of them. He said he didn’t like some activities at school, especially unnecessary subjects, which only wasted time and money. School children didn’t benefit anything from these subjects. But one thing he valued was the friendship among his schoolfellows.

4. Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 4 Lớp 10

Trên đây là bài học Speaking Unit 4 tiếng Anh lớp 10 đã giúp các em đọc và tìm hiểu một số kỹ năng nói. Để củng cố bài học và rèn luyên kỹ năng nói, mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 10 Speaking do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  In Vietnam, children from 6 to 11 go to ___________ school.

  • A.
   kindergarten
  • B.
   primary
  • C.
   secondary
  • D.
   high
 • Câu 2:

  She used __________ to a special school for deaf-mute students.

  • A.
   to go
  • B.
   go
  • C.
   going
  • D.
   went
 • Câu 3:

  A class began seven years ___________ with a mix of children who are dumb, deaf and mentally retarded.

  • A.
   before
  • B.
   that
  • C.
   ago
  • D.
   away

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Speaking Unit 4 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học hướng dẫn các em thực hành hội thoại Speaking Unit 4 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!