Lớp 11

Unit 4 lớp 11 Speaking – Hội thoại Volunteer work

Bài học Speaking Unit 4 lớp 11 – Volunteer work hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi đáp về những hoạt động trong công tác từ thiện xã hội.

1. Unit 4 Lớp 11 Speaking Task 1

Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work. (Làm việc theo cặp. Xác định xem hoạt động nào trong số các hoạt động sau là hoạt động tình nguyện.)

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11 Speaking – Hội thoại Volunteer work

Guide to answer

Activities are volunteer work: (Các hoạt động tình nguyện là)

 • Helping people in remote or mountainous areas (Giúp đỡ người ở vùng sâu, vùng xa)
 • Giving care and comfort to the poor and the sick (Chăm sóc, an ủi người đau ốm và người nghèo)
 • Providing education for disadvantaged children (Giáo dục trẻ em thiệt thòi)
 • Joining the Green Saturday Movement (Tham gia Phong trào ngày thứ Bảy Xanh)

2. Unit 4 Lớp 11 Speaking Task 2

Work in pairs. Practise the dialogue and then make similar conversations, using the activities that follow. (Làm việc theo cập. Thực hành hội thoại và sau đó làm các hội thoại tương tự, bằng cách sử dụng các hoạt động theo sau.)

Guide to answer

1.

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping old or sick people.

A: What exactly are you doing?

B: We’re cleaning up their houses/ cooking meals.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

2.

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping disadvantages or handicapped children.

A: What exactly are you doing?

B: We’re taking them to places of interest/ playing games with them.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

3.

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re taking care of war invalids and the families of martyrs.

A: What exactly are you doing?

B: We’re listening to their problems/ doing their shopping/ cooking meals/ clean up their houses.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

4.

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re taking part in directing the traffic.

A: What exactly are you doing?

B: We’re directing vehicles at the intersections/ helping old people and young children to cross the road.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

3. Unit 4 Lớp 11 Speaking Task 3

Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends and you usually do to help people. (Làm việc nhóm. Nói về một công việc tình nguyện mà các bạn của em và em thường làm để giúp mọi người.)

Guide to answer

Dựa vào 4 đoạn hội thoại gợi ý trên, các bạn có thể viết các đoạn văn tương tự như sau:

We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children to read and write, listen to their problems, play games with them and take them to places of interest.

4. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 4 Lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 11 Speaking.

 • Câu 1:
  Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase

  The Global Volunteer Network currently has opportunities to aim at (1) ____  primary and secondary (2) ____ to needy children, and community outreach and counseling with their partner organization in Uganda. This provides (3) _____ opportunity to experience Ugandan life first-hand (4) _____ working to improve your host community. The programs provide counseling, (5) ____ , and education for (6) ____ people, orphans and underprivileged children in small villages. The main activities will (7) ___ working with local children and youth teaching nursery, primary, and vocational education. Volunteers (8) ____ work in the areas of sport, art, games and academics. For volunteers with a medical (9) ____ and education, placements can involve work in (10) ____ clinics with small health-based community organizations.

  (1) ________

  • A.
   to provide
  • B.
   providing
  • C.
   having provided
  • D.
   provided
 • Câu 2:

  (2) ________

  • A.
   education
  • B.
   teacher
  • C.
   studying
  • D.
   learn
 • Câu 3:

  (3) ________

  • A.
   a
  • B.
   an
  • C.
   the
  • D.
   Ø

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Speaking Unit 4 Lớp 11

Trên đây là nội dung bài học Speaking Unit 4 tiếng Anh lớp 11 – Volunteer work, trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!