Lớp 12

Unit 4 lớp 12 Speaking – Hội thoại School Education System

Bài học Unit 4 Lớp 12 School Education System phần Speaking giúp các em có thêm thông tin và hiểu biết về hệ thống giáo dục Việt Nam. Qua đó, giúp các em so sánh được những điểm giống và khác nhau giữa hệ thống giáo dục ở Việt Nam và hệ thống giáo dục Anh đã học từ bài trước.

1. Unit 4 Lớp 12 Speaking Task 1

Work in pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education system in Vietnam. (Làm việc theo cặp. Hãy nghiên cứu bảng câu hỏi dưới đây rồi hỏi và trả lời câu hỏi về hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam.)

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 12 Speaking – Hội thoại School Education System

Level of Education Grade/Year (from-to) Age (from-to)  
Pre-school Nursery 3 – 4 optional
Kindergarten 4 – 5
Primary school 1 – 5 6 – 10

compulsory

education

 

Secondary school

Lower Secondary

6 – 9

11 – 14

Upper Secondary

10 – 12

15 – 17

National examination

for GCSE

 

Guide to answer

 • When do small children in Vietnam go to nurseries?
 • How long is the pre-school stage ?
 • When do children start the primary education?
 • Can children start their primary education before 6 if they have enough capacity such as: read and write even at the age of five?
 • What’s the level of education after the primary education?
 • Is there any examination between these two stages?.
 • How long is normally the secondary education?

2. Unit 4 Lớp 12 Speaking Task 2

Work in groups. Talk about the school education system in Vietnam, using information from Task 1. (Làm việc theo nhóm. Hãy thảo luận về hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam dựa vào những thông tin ở phần bài tập 1.)

Guide to answer

 • A. When do small children in Vietnam go to nurseries?
 • B. Usually at the age of 3.
 • C. How long is the pre-school stage ?
 • D. In principle 3 years, but it depends.
 • A. You mean it’s according to the child’s ability?
 • D. Right.
 • C. When do children start the primary education?
 • A. At the age of 6.
 • D. Well. Can children start their primary education before 6 if they have enough capacity? I mean they can read and write even at the age of five.
 • A. I’m afraid they cannot, in principle.
 • C. Oh! What’s the level of education after the primary education?
 • B. It’s the Secondary education. And this level is divided into two stages: lower and upper secondary schools.
 • A. Is there any examination between these two stages?
 • B. Yes. To enter the upper secondary schools, students must lake the recruitment exam.
 • C. How long is normally the secondary education?
 • B. Seven years.
 • D. At the end of the upper secondary education do students have to take any exams?
 • A. Sure. They must take an exam called “Tu Tai” Diploma.
 • C. I see. One more question. Must students pay tuition fee for their study in state schools?
 • D. Certainly they must. They must pay tuition fee for every stage of education and some additional fees.
 • C. Oh, really? Thank you for your answers.
 • D. My pleasure.

3. Unit 4 Lớp 12 Speaking Task 3

Work in groups. Talk about the similarities and differences between the school system in Vietnam and in England. (Làm việc theo nhóm. Hãy thảo luận về những điểm giống và khác nhau giữa hệ thống giáo dục ở Việt Nam và Anh)

Guide to answer

 • A. I’m not sure, but I think there are certain similarities and differences between the school system in Vietnam and that in England.
 • B. I think so, too. But what differences do you know?
 • C. As I know, first both systems have the same three levels of education, and the starting age of schooling.
 • D. But in England, as I know, there isn’t such a strict and unreasonable rule of starling age of schooling.
 • A. What do you mean?
 • D. OK. As I’m told, in England a pupil can attend a class if he or she has enough capacity as required.
 • B. About the differences I see there are a lot.
 • C. For example?
 • B. The academic year. In Vietnam, there are only two periods of schooling in a year, each of which lasts about five months or so.
 • A. I see. In England an academic year is divided into three by season.
 • D. And one more difference: in England students needn’t take any exam to enter the upper secondary schools.
 • C. But we should not ignore the most major difference: the tuition fee for nursery, primary and secondary educations. For these three levels, people do not pay any tuition in England. I mean they are totally free and compulsory.
 • B. Oh, really?

4. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 4 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 12 Speaking.

 • Câu 1:
  Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence

  Military is ………… in this country. Every man who reaches the age of 18 has to serve in the army for two years.

  • A.
   compulsory
  • B.
   optional
  • C.
   illegal
  • D.
   unnecessary
 • Câu 2:

  People tend to work hard at this ……… of life.

  • A.
   distance
  • B.
   stage
  • C.
   space
  • D.
   level
 • Câu 3:

  My parents are glad ____ my success in finding a job after graduation.

  • A.
   seeing
  • B.
   see
  • C.
   saw
  • D.
   to see

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Speaking Unit 4 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 4 Lớp 12 School Education System về hệ thống giáo dục. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Speaking này các em chuyển qua bài học mới Unit 4 Lớp 12 Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!