Lớp 12

Unit 4 lớp 12 Writing – Bài viết School Education System

Bài học Unit 4 Lớp 12 School Education System phần Writing giúp các em rèn kỹ năng viết đoạn văn ngắn dựa theo dàn ý cho sẵn. Bài viết có liên quan đến nội dung về hệ thống giáo dục Việt Nam.

Do the task in Writing Unit 4 Lớp 12

In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47. You may follow the suggestions below. (Trong khoảng 150 từ, hãy viết một đoạn văn ngắn về hệ thống giáo dục Việt Nam, sử dụng thông tin cho sẵn trong phần Speaking trang 47.)

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 12 Writing – Bài viết School Education System

 • Levels of education: primary (5 years: start from the age of 6)

                             lower secondary (4 years)

                             upper secondary (3 years)

 •  Compulsory education: 9 years (primary & lower secondary)
 •  The academic year: 35 weeks (9 months, from September to May)
 •  School terms: 2 terms: term 1 (Sept – Dec.), term 2 (Jan. – May)
 •  Time of the national examination for GCSE (early June)

Guide to answer

The formal school system in Vietnam consist of three levels of education, primary, lower secondary and upper secondary education. The children start Grade/Year 1 at the age of 6 and they normally complete the primary education at the age of 10. They move to lower secondary school to study in Grade 6 when they are 11 years old. They will finish nine-year compulsory education when they complete Grade 9 at the age of 14. The children may go to upper secondary school if they pass all the subjects tested at the end of Grade 9. They will stay there until they complete Grade 12 at the age of 17. If they want to sit for the entrance exam to universities or colleges they have to take the national examination for GCSE which takes place at the end of May or beginning of June. The academic year in Vietnam runs from September to May and is divided into two terms. The first term ends in January with a week holiday and the second term finishes in May before a long summer holiday comes.

Write full sentences, using the words and phrases below. Remember use the correct verb tenses

 1. Teaching methods/ deliver/ in/ public system/ be very/ teacher-oriented.
 2. You/ will/ find/ student/ be/ quite/ studious and very disciplined/ in/ classroom.
 3. Student/ be/ arrange/ by/ class number/ and/ do/ not/ move/ from classroom to classroom.
 4. The/ teacher/ be/ the ones/ float/ from classrom to classroom/ make it difficult/ the Vietnamese teacher/ establish a room.
 5. It/ become/ even/ more apparrent/ at/ university level.
Key
 1. Teaching methods delivered in the public system are very teacher-oriented.
 2. You will find that the students are quite studious and very disciplines in the classroom.
 3. Students are arranged by class number and do not move from classroom to classroom.
 4. The teachers are the one who float from classroom to classroom making it difficult for the Vietnamese teacher to establish a room.
 5. It becomes even more apparent at the university level.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 4 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Writing Unit 4 School Education System chương trình Tiếng Anh lớp 12 về hệ thống giáo dục. Để củng cố nội dung bài học Writing này, mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 12 Writing.

 • Câu 1:

  Choose the best sentence that can be arranged from the words given.

  our / will / school / if / access / much/ Internet / we / to / learn /the / better / has

  • A.
   If our school has access to the Internet, we will learn much better.
  • B.
   If we will learn much better, our school has access to the Internet
  • C.
   If our school has much access, we will learn better to the Internet
  • D.
   If we will learn better to the Internet, our school has much access.
 • Câu 2:

  exchange / allows / computers / and / us / to / the / ideas / connect / to / other / Internet

  • A.
   The Internet allows us to connect to other computers and exchange ideas.
  • B.
   The Internet exchange ideas and allows us to connect to other computers.
  • C.
   The Internet allows us and exchange ideas to connect to other computers.
  • D.
   The Internet connect to other computers and allows us to exchange ideas.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing Unit 4 Lớp 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Writing này các em chuyển qua bài học mới Unit 4 School Education System – Language Focus kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!