Lớp 8

Unit 4 lớp 8 Spreak – Hội thoại Our past

Bài học Speak Unit 4 Lớp 8 – Our past hướng dẫn các em quan sát tranh và hình thành bài nói về cuộc sống thời xưa và cuộc sống ngày nay.

1. Unit 4 Lớp 8 Speak Task 1

Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used to be and the way they are now. (Hãy làm việc với bạn em. Nhìn những bức tranh sau và nói về sự khác nhau giữa sự việc thường xảy ra trong quá khứ và sự việc xảy ra ở hiện tại.)

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 8 Spreak – Hội thoại Our past

Guide to answer

– People used to do tiring and low-paid jobs on farms or in the fields, but now they can do lighter and higher-paid jobs in offices or firms.

– People used to travel on foot, but now they can go by bicycle, by motorbike, by car or even by plane.

– People used to go to school, but now they can go to school and pursue interests outside the homes.

– There used not to be electricity in the home, but now there is electricity in almost everywhere.

– People used to live in cottages or small houses, but now they live in modern flats, bigger houses or high buildings.

– People used to work hard, but now they have more free time for entertainment.

– There used not to be facilities such as schools, hospitals, hotels and markets. Now there are enough facilities for people to live on.

– There used not to be telephones, telegraph lines, internet services. Now there are telephones, telegraph lines and internet services available for people to use.

2. Unit 4 Lớp 8 Speak Task 2

Now tell your partner about the things you used to do last year. (Bây giờ em hãy cho bạn em biết em thường làm gì năm ngoái.)

Last year I used to get up late. Now, I get up early and do morning exercises.

(Năm ngoái tôi thường hay dậy muộn. Bây giờ tôi dậy rất sớm và tập thể dục buổi sáng.)

Guide to answer

– Last year I used to stay up late. Now I go to bed early.

– Last year I used to watch TV. Now I don’t watch TV late.

– Last year I used to study badly. Now I study hard.

– Last year I used to play table tennis. Now I seldom play table tennis; I play the guitar.

– Last year I used to drink coffee. Now I never drink coffee.

– Last year I used to stay up late playing computer game. Now I stay up late studying my lessons for the next exam.

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 4 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 4 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 8 Speak do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the best answer

  Your sister used to visit you quite often, ________?

  • A.
   didn’t she
  • B.
   doesn’t she
  • C.
   wouldn’t she
  • D.
   hadn’t she
 • Câu 2:

  My great grandma used to read ________ to me before bed.

  • A.
   folk tale
  • B.
   comic
  • C.
   comedy
  • D.
   thriller
 • Câu 3:

  We decided ________ at home this evening.

  • A.
   staying
  • B.
   stayed
  • C.
   stay
  • D.
   to stay

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speak Unit 4 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!