Lớp 8

Unit 4 lớp 8 Write – Bài viết Our past

Bài học Write Unit 4 Lớp 8 – Our past hướng dẫn các em viết một câu chuyện dựa trên gợi ý cho sẵn.

1. Unit 4 Lớp 8 Write Task 1

 • Complete the story. Use the verbs in the box. (Hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.)

burned          escaped              went                   was                appeared

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 8 Write – Bài viết Our past

left                lit                       tied                    was grazing     said

 

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) ___________ . The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and die small man (2) ____________ the master. The farmer (3)_______ he had something called wisdom, but he (4) __________ it at home that day. He (5)____________ to get the wisdom, but before that he (6) ________ the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) ___________ the straw and the fire (8) _______ the tiger. The tiger (9)________ , but it still has black stripes from the burns today.

Guide to answer

1. appeared

2. was

3. said

4. left

5. went

6. tied

7. lit

8. burned

9. escaped

 • Hướng dẫn dịch

  Vì sao hổ có vằn

Một ngày nọ, khi một nông dân đang ở trên đồng và con trâu của ông gặm cỏ gần đó thì một con hổ xuất hiện. Con hổ muốn biết tại sao con trâu to khỏe thế mà lại làm đầy tớ, trong lúc người đàn ông bé nhỏ kia lại làm ông chủ. Người nông dân nói ông có trí khôn nhưng hôm đó ông đã quên nó ở nhà. Ông đi lấy trí khôn về, nhưng trước khi đi ông lấy dây thừng trói con hổ vào một gốc cây vì ông không muốn con hổ ăn con trâu của ông. Khi quay trở lại, người nông dân mang theo một ít rơm. Ông nói đó là trí khôn của mình. Ông châm lửa làm cháy con hổ. Con hổ trốn thoát nhưng nó vẫn mang những vằn đen do những vết cháy ấy cho đến bây giờ.

2. Unit 4 Lớp 8 Write Task 2

Now imagine you are the man. Use the Words to write the story. Start like this: (Bây giờ em hãy tưởng tượng em là người đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ gợi ý để viết thành câu chuyện, bắt đầu như thế này:)

One day as I was in the field and ……..

One day/ I/ field

buffalo/ graze/ tiger/ come

It/ ask/ why/ strong buffalo/ my servant/ and I/ its master

I/ tell/ tiger/ I/ have/ wisdom

tiger/ want/ see/ it

I/ tell/ it/ I/ leave/ wisdom/ home

then I/ tie/ tiger/ tree/ rope/ I/ didn’t/ want/ eat/ buffalo

I/ go/ get/ straw/ and/ burn/ tiger

tiger/ escape/ still have/ black stripes

Guide to answer

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn’t want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the burns today.

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 4 Lớp 8

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Write Unit 4 tiếng Anh lớp 8, để nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 8 Write

 • Câu 1:

  Choose the best answer

  We lived in the countryside but we don’t any more.

  • A.
   We used to live in the country.
  • B.
   We are now living in the country.
  • C.
   We will move to live in the country.
  • D.
   We are going to live in the country.
 • Câu 2:

  December 25th is my friend’s birthday.

  • A.
   My friend held a birthday party on December 25th.
  • B.
   I will go to my friends birthday party on December 25th.
  • C.
   My friends birthday will be on December 25th.
  • D.
   My friend was born on December 25th.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 4 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!