Lớp 9

Unit 4 lớp 9 Speak – Hội thoại Learning a foreign language

Bài học Speak Unit 4 Lớp 9 – Learning a Foreign Language hướng dẫn các em cách thể hiện quan điểm và gợi ý, đề xuất một ý kiến nào đó.

Speak Unit 4 Lớp 9

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim, and you are awarded a scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad. Try to persuade your partner to attend the school you would like to go to. The expressions in the box may help you. (Làm việc nhóm. Các bạn Thu, Tâm và Kim và các bạn được thưởng một học bổng trị giá 2.000 USD tham dự một khóa học tiếng Anh ở nước ngoài. Bạn hãy cố gắng thuyết phục các cùng học ở trường bạn muốn theo học. Các cách diễn đạt trong khung có thể giúp bạn.)

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 9 Speak – Hội thoại Learning a foreign language

I think….                                   Why don’t we….?

What do you think …?                 If we go to…, we can…

I agree/disagree because….       We should ….

I don’t understand.                     Let’s….

 

Guide to answer

You: Congratulation! Thu. How wonderful you are!

Thu: Thanks.

You: I think you should take the scholarship to the Brighton Language Center. It’s the best way to learn English there.

Thu: I don’t understand.

You: If we go to study English in England, we can study the traditional standard English and we can learn the English culture, too.

Thu: I agree. What do you think about the language center in Brighton?

You: The center in that school has its excellent reputation.

Thu: I think so, too. Where do you think I should live?

You: I think you should live on the campus, because we can have many good chances to practice speaking English. Moreover, it’s much cheaper than you live in an apartment.

Thu: Good idea!

You: And how long will the course last?

Thu: Six weeks.

You: I think it’s long enough for you to improve your English.

Thu: But the tuition is very expensive! I think I should go to Brisbane Institute os English in Australia. The tuition there is much lower.

You: You may be right.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speak – Unit 4 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 9 Speak.

 • Câu 1:
  Read the text then choose the best answer to fill in the blanks

  LEARNING A SECOND LANGUAGE

  Some people learn a second language (1) _____. Other people have trouble learning a new language. How can you have (2) _____learn a new language such as English? There are several ways to make learning English a little (3) _____ and more interesting .

  The first step is to feel positive about learning English. If you believe that you can learn,you will learn and (4) ____ patient. You do not to have to understand (5) ____ all at once. It’s natural to make mistakes when you learn something new. We can learn from our mistakes .

  The second step is to practice your English. For example, write in a journal, or diary, every day. You will get used to (6) _____in English, and you will feel comfortable expressing your ideas in English. After several weeks, you will see that your writing is improving. (7) _____, you must speak English every day. You can practice with your classmates (8) _____ class.

  The third step is to keep a record of your language learning . You can write this in your journal. After each class, think about what you did. Did you answer a question correctly? Did you understand something the teacher explained? Perhaps the lesson was difficult, but you tried to understand it. It is important to practice every day and make a record of your achievements.

  (1) ……………

  • A.
   ease
  • B.
   easy
  • C.
   easily
  • D.
   all a, b, c are correct
 • Câu 2:

  (2) ………………

  • A.
   itself
  • B.
   yourself
  • C.
   himself
  • D.
   herself
 • Câu 3:

  (3) …………

  • A.
   ease
  • B.
   easy
  • C.
   easily
  • D.
   easier

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speak Unit 4 Lớp 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!