Lớp 10

Unit 5 lớp 10 Writing – Bài viết Technology and You

Bài học Writing Unit 5 Lớp 10 – Technology and You hướng dẫn các em viết bài giới thiệu có sử dụng từ nối thứ tự và động từ ở dạng mệnh lệnh.

1. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 1

 • Read the following set of instructions on how to use a public telephone. (Đọc tập hướng dẫn cách sử dụng điện thoại công cộng sau.)

     

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10 Writing – Bài viết Technology and You

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

To make a call you will need a phone card.

Make sure you know the number you are calling.

TO OPERATE THE TELEPHONE

First, lift the receiver. and listen to the dial tone.

Next, insert your phone card in the slot.

Then press the number you require.

Wait until you hear the long tips.

This means that your call has been through.

EMERGENCIES

To call the Police, dial 113.

To call the Fire Service, dial 114.

To call an ambulance, dial 115.

To obtain help, dial 116.

 

 • Hướng dẫn dịch

XIN HÃY ĐỌC HƯỚNG DẪN CẨN THẬN

Để gọi điện bạn phải có một thẻ điện thoại.

Phải nhớ số điện thoại bạn sẽ gọi.

ĐỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Trước hết, nhấc ống nghe lên và nghe giọng nói trong điện thoại.

Tiếp theo, đút thẻ điện thoại vào khe.

Sau đó ấn số bạn cần gọi.

Đợi cho đến khi bạn nghe những tiếng bíp dài.

Điều dó có nghĩa là cuộc gọi của bạn thành công.

TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Gọi cảnh sát, quay số 113.

Gọi cứu hỏa, quay số 114.

Gọi cấp cứu, quay số 115.

Yêu cầu được giúp đỡ, quay số 116.

2. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 2

Work in pairs. Find out the connectors and the imperative form of the verbs from the instructions. (Làm việc theo cặp. Tìm những từ nối và dạng mệnh lệnh của động từ từ lời chỉ dẫn.)

Guide to answer

The connectors: First, next, then, until.

The imperative form of verbs: lift, listen, insert, press, wait, dial.

3. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 3

Work in groups. Look at the TV and the remote control below, and answer the following questions. (Làm việc theo nhóm. Nhìn vào cái tivi và bộ điều khiển từ xa dưới đây, và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What do you have to make sure of if you want to operate the TV with the remote control? (Bạn phải chắc chắn điều gì nếu bạn muốn điều khiển tivi với thiết bị điều khiển từ xa?)

2. What should you do if you want to turn on or turn off the TV? (Bạn nên làm gì nếu bạn muốn bật hoặc tắt tivi?)

3. What should you do if you want to select a programme? (Bạn nên làm gì nếu bạn muốn chọn một chương trình (kênh)?)

4. What should you do if you want to watch VTV1, VTV2, VTV3, and VTV4? (Bạn nên làm gì nếu bạn muốn xem VTV1, VTV2, VTV3, và VTV4?)

5. What should you do if you want to adjust the volume? (Bạn nên làm gì nếu bạn muốn điều chỉnh âm lượng?)

6. What should you do if you don’t want to hear the sound? (Bạn nên làm gì nếu bạn không muốn nghe thấy âm thanh nữa?)

Guide to answer

1. If I want to operate the TV with the remote control, I have to make sure that the cord is plugged and the main is turned on.

2. To turn on the TV, press the Power button. To turn off the TV, press the Power button again.

3. To select a programme, press the Programme button.

4. To watch VTV1, press button number 1.

To watch VTV2, press button number 2.

To watch VTV3, press button number 3.

To watch VTV4, press button number 4.

5. To adjust the volume, press the volume button up or down.

6. Press the Mute button if you don’t want to hear the sound.

4. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 4

Write a set of instructions on how to operate a TV with a remote control. Use the picture and the questions above as suggestions. You may begin with (Viết lời chỉ dẫn về cách điều khiển tivi với thiết bị điều khiển từ xa. Sử dụng bức tranh và các câu hỏi ở trên như là gợi ý. Bạn có thể bắt đầu với:)

Guide to answer

If you want to operate a TV with a remote control you must make sure the cord is plugged in and the main is turned on.

To turn on the TV, press the POWER button, and if you want to turn it off, press this button again.

To select a programme, press the PROGRAMME button. If you want to watch VTV1, press button number 1; and if you want to watch other channels, press the corresponding button numbers VTV2/3/4. To adjust the volume, press the VOLUME button up or down. And if you don’t want to hear the sound, press the MUTE button.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 5 Lớp 10

Trên đây là nội dung bài học hướng dẫn các em viết đoạn hướng dẫn Writing Unit 5 Lớp 10 – Technology and You, tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 Writing

 • Câu 1:

  Choose the correct sentence (a, b, c, or d) made from the suggested words. 

  Global communication be/ transform/ the invention/ Internet

  • A.
   Global communication was transformed the invention of the Internet.
  • B.
   The invention of the Internet was transformed the global communication.
  • C.
   Global communication was transformed by the invention of the Internet.
  • D.
   Global communication was transformed invention of Internet.
 • Câu 2:

  What/ use/ fax machine/ for

  • A.
   What are you used fax machine for?
  • B.
   For what fax machine is used?
  • C.
   What is the use for fax machine?
  • D.
   What is fax machine used for?

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing Unit 5 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!