Lớp 12

Unit 5 lớp 12 Speaking – Hội thoại Higher Education

Bài học Unit 5 Lớp 12 Higher Education phần Speaking hướng dẫn các em cách trình bày quá trình nhập học đại học và cao đẳng của nền giáo dục Việt Nam. 

1. Unit 5 Lớp 12 Speaking Task 1

Below are the admission requirements for tertiary institutions in some countries. Work in groups. Tick (v) those which are obligatory for you to be admitted to a university in Vietnam.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 12 Speaking – Hội thoại Higher Education

(Dưới đây là những giấy tờ cần có trong hồ sơ tuyển sinh vào các trường đại học ở một số nước. Hãy làm việc theo nhóm. Đánh dấu tick vào những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ tuyển sinh đại học ở Việt Nam.)

__________ an application form (đơn xin nhập học)

__________ an identity card (chứng minh nhân dân)

__________ a reference letter (thư giới thiệu)

__________ a copy of the originals of your school certificate (bản sao bằng tốt nghiệp trung học)

__________ a birth certificate (giấy khai sinh)

__________ a copy of the record of your performance at school (bản sao giấy xác nhận tham gia học ở trường)

__________ scores of the required entrance examination (điểm thi kì thi đại học)

Guide to answer

 • A.To apply for a university in Vietnam, which admission requirements do you think are obligatory?
 • B. Well, first of all, you must have an application form, an identity card and the score of the rerquired entrance examination.
 • C. Do we need the copy of the GCSE?
 • D. Yes, of course. We have to enclose it in the papers for the entrance examination.

✓… an application form

✓… an identity card

✓…  a copy of the originals of your school certificate

✓….a birth certificate

✓… a copy of the record of your school performance at school.

✓… scores of the required entrance examination

2. Unit 5 Lớp 12 Speaking Task 2

Work in pairs. Ask and answer the questions about the application process to tertiary study in Vietnam using the following cues.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về quy trình nộp hồ sơ tuyển sinh đại học ở Việt Nam bằng cách sử dụng những gợi ý bên dưới)

What to do (Việc cần làm) When (Thời gian)

fill in the application form (điền mẫu đơn tuyển sinh)

send the application form (nộp đơn tuyển sinh)

take the GCSE examination (dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông)

get the GCSE result (nhận kết quả thi tốt nghiệp)

take the entrance examination (dự kỳ thi tuyển sinh đại học)

get the entrance examination results (nhận kết quả tuyển sinh)

get a letter of acceptance from the university (nhận giấy báo nhập học từ trường đại học)

in March (tháng Ba)

in March (tháng Ba)

in May (tháng Năm)

in June (tháng Sáu)

in July (tháng Bảy)

in August (tháng Tám)

late August – early September

(cuối tháng Tám – đầu tháng Chín)

 

Guide to answer

S1: When do you fill in and send the application form to a university?

S2: Usually in March.

 • S1:To apply for a university, you must pass the GCSE examination.Right?
 • S2: OK.
 • S1: When do you take the GCSE examination?
 • S2: In May and we have the results in June.
 • S1: When do you take the entrance exam?
 • S2: Early July.
 • S1: When do you have the results of this exam?
 • S2: Usually in mid August.
 • S1: One more question. When do you get the letter of acceptance from the university?
 • S2: Late August or early September.
 • S1: Thanks for your information.
 • S2: My pleasure. 

3. Unit 5 Lớp 12 Speaking Task 3

Work in groups. Discuss in the process of applying to a tertiary institution in Vietnam.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận về quy trình nộp hồ sơ tuyển sinh vào đại học ở Việt Nam)

Guide to answer
 • A. Can you tell me the process of applying to a university in Vietnam?
 • B. Sure. First you must pass the GCSE examination. Then, you must send an application for the entrance examination.
 • C. Oh. I must pass the entrance examination to be admitted to a tertiary institution, mustn’t I?
 • B. Sure.
 • A. How long can I get the entrance exam result?
 • B. About a month.
 • C. So with the result. I can apply for a seat in a university?
 • B. No. You must wait for the letter of acceptance from the university.
 • A. Oh. Rather complicated! Then I can go to the admissions office of the university to do the necessary process for a tertiary study.
 • C. How long does it take to apply to a university?
 • B. About two months.
 • A. Oh! 

Talk about the process of applying to a tertiary institution in Vietnam

In order to be admitted to a university in Vietnam, all students have to following the process of applying. During March, they have to fill in the application form and send it to the university they choose in March. After passing the GCSE examination held in May, all students are able to sit for the entrance examination in July. Successful candidates will be sent a letter of acceptance from the university. All students have to do now is to prepare all required papers to be officially accepted of that university. 

4. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 5 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 12 Speaking.

 • Câu 1:
  Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence

  Not only did he win the first prize, …………….

  • A.
   and he was given a place at the university
  • B.
   so he was given a place at the university
  • C.
   but he was also given a place at the university
  • D.
   for he was offered a holiday abroad
 • Câu 2:

  The questions on the test were too long and difficult. I found it …………. to finish them on time.

  • A.
   possible
  • B.
   impossible
  • C.
   possibility
  • D.
   possibly
 • Câu 3:

  Most of the people ……….. to the wedding banquet arrived late.

  • A.
   invited
  • B.
   who inviting
  • C.
   whom were invited
  • D.
   invite

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Speaking Unit 5 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 5 Higher Education chương trình Tiếng Anh lớp 12 về Giáo dục bậc cao. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Reading này các em chuyển qua bài học mới Unit 5 Lớp 12 Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!